Városlista
2018. május 21, hétfő - Konstantin

Hírek

2017. Április 21. 18:24, péntek | Helyi

Kétrészes közgyűlés, polgármesteri megszakítással

Kétrészes közgyűlés, polgármesteri megszakítással

Rendhagyó volt a pénteki közgyűlés. A Fejér megyei rendőrnap házigazdájaként városunk főterén zajlott a megnyitó ünnepség, a kitüntetések átadása, köztük a Dunaújváros közbiztonságáért díjak átadása is.

Ezúttal Cserna Gábor polgármester bejelentéseivel kezdődött a húsvéthétfő miatt péntekre halasztott közgyűlés. Azzal kezdte, hogy fogadta Orosháza vezetőit, mert az itteni Hankook munkásszállójához hasonlót szeretnének létrehozni. Vukovárral való testvérvárosi kapcsolat érdekében előrehaladottak a tárgyalások. Gombos István alpolgármester városunkat képviseli Szekszárdon a megyei jogú városok közgyűlésén. Méltatta Cserna Gábor egyetemünk szerepét a Tudományos Diákköri Konferencia műszaki szekciójának megrendezésében, kiemelve, hogy a vendégek elviszik városunk jó hírét szerte az országban és határainkon túlra is. Magyar András iskolaigazgató pedig megyei gasztronómiai vetélkedővel öregbítette az itt folyó pedagógiai munkát. Múzeumigazgatónk kapcsolatainak köszönhetően a szerb, a horvát és a bosnyák nagykövet is ellátogatott Dunaújvárosba. A város kenyerének félmilliós bevétele ezúttal óvodai játszószerek gyarapodásához járul hozzá, a következő negyedévben pedig az esőemberek szüleinek alapítványa lesz a kedvezményezett. Méltatta Kecskés Rózsa autisták világnapjára szervezett Ragyogj Kékben programját. Végül bejelentette, hogy immár 20. alkalommal rendezi meg Dunaújváros számos programot felölelő közbiztonsági rendezvénysorozatát, melynek 10 órakor kezdődő megnyitója végett szünetet fog tartani a közgyűlés.

Helyi rendeletek

Vita nélkül elfogadta a közgyűlés a tavalyi költségvetés 56 oldal terjedelmű zárszámadását, majd az idei költségvetés módosítását, amely lényegében az év közben hozott pénzügyi hatású döntések átvezetése a költségvetési rendeletbe. A temetőkről és temetkezés rendjéről szóló módosítások lényegéről Palkovics Katalin, a Kegyelet Bt. Ügyvezetője tájékoztatta a közgyűlést. Kormányrendelet ír elő módosításokat, például szociális temetés lehetősége, számlázási formanyomtatvány bevezetése, amit megszavazott a közgyűlés.

Megújul a családok átmeneti otthona

Tavaly pályázatot nyújtott be az Útkeresés Segítő Szolgálat - Családok Átmeneti Otthona Frangepán úti épület felújítási munkáira 50 %-os önerő biztosítása mellett és 13 millió 393 ezer Ft támogatást nyert. Önkormányzati támogatással együtt 26,7 millió forint értékű felújítást végez el a DVG Zrt. A főbb munkák: alagsorban szennyvíz alapvezeték csere, konyhai és fürdőszoban nyomó és elfolyó vezeték csere, fordító akna vízzárózása, víznyomó vezeték csere (vízórától az épületig) az épületen belül főelzáró kiépítése, pince ajzat vízzárózása, a lakrészek bejárati ajtóinak cseréje, az épület pinceszintjén levő gazdasági bejárati ajtó cseréje, valamint a bejárat előtti terület megemelése, aszfaltozása, a lakrészek vizesblokkjainak felújítása. A kivitelező a szennyvízelvezető rendszer cseréjét az egymás feletti lakásokban egyszerre tudja elvégezni. Mindez 4, illetve 3 lakás egy időben történő kiürítését jelenti. Az otthonban két üres lakás biztosított, így az otthonon belüli költöztetésekkel nem oldható meg a lakások
kiürítése. Ezért a közgyűlés az Útkeresés Segítő Szolgálat részére a Kőris utca 12/a. 2/3. alatti bérlakást biztosítja a felújítási idejére, 2017. április 25. napjától 2017. október 31.–lg.

Változik a bölcsődei nyári nyitva tartás

Dunaújváros tavaly sikeresen pályázott a Béke városrészi Makk Marci bölcsőde épületének felújítására és elnyert 296 millió forint támogatást. Az idén tavasszal lebonyolított közbeszerzési eljárás nyomán kiderült, hogy közel 50 millió forint forrás-kiegészítés kell a projekt kivitelezéséhez. Cserna Gábor magyarázatot kért az árkülönbségre. Elhangzott az építőipari árak meglódulása, de az is, hogy a város kiadta a gyeplőt a kezéből azzal, hogy a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-re bízta számos projekt lebonyolítását. Végül megszavazta a testület a forráspótlást és módosította a bölcsődék nyári nyitvatartási rendjére vonatkozó határozatát.
A bölcsőde felújítása június 1-től augusztus 31-ig történik, ezért szükséges a nyári
nyitvatartási rend módosítása. Noha augusztusban a Makk Marci lesz az ügyeletes, de feladatát a többi bölcsőde épületében látja el. Július 1-től július 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény zárva lesz, a öbbi négy tagintézmény nyitva tart. Augusztus 1-től augusztus 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény tart nyitva, a többi négy tagintézmény zárva lesz.

Még sok minden hiányzik …

A Modern Városok Program keretében az NFM-mel április 4-én egyeztetés történt az Intercisa Múzeum áthelyezésével kapcsolatban. Az egyeztetésen az NFM és az EMMI részéről több múzeumszakmai kérdés merült fel: - turisztikai hatástanulmány készítése a múzeum mindkét helyszínére (Városháza tér és Mondbach-kúria telke);- hiányzik a múzeumköltöztetési programterv és költségvetés; - az új állandó kiállítás megvalósítási terve és forrásigénye sincs még kidolgozva; - nem ismert az új befogadó múzeum szakmai kiépítésére vonatkozó előkészítő programterv és költségvetés. A közgyűlés utasította a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-t, hogy készítesse el a múzeumköltöztetés hatástanulmámyát, amelyre megelőlegezésként kb. 2,5 millió Ft-ot biztosít

Stadionfejlesztés: újabb állomás

Közbeszerzési eljárás alapján a stadionfejlesztés keretében koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítését a TÉT-91 Kft.-t (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vak Bottyán u. 7, képviseli: Tóth Tibor) lett a nyertes nettó 48.500.000,-Ft+áfa ajánlatával. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés és mellékleteinek aláírására.
Újabb négy önkormányzati épületre telepíthet napelemeket pályázati forrásból városunk, de a projekt kivitelezésének feltétele, hogy álljon rendelkezésre fenntartható energia és klíma-akcióterv. A közgyűlés felhatalmazása alapján négy cégtől kér ajánlatot az önkormányzat a munka elvégzésére.

Plusz milliók lomtalanításra

A Dunanett Nkft. 7,6 millió forint plusz támogatást kért a lomtalanítások lebonyolításáért. Tóth Kálmán tarthatatlan helyzetként jellemezte a Bagolyvárnál és a városban másutt is tapasztalható helyzetet, nevezetesen azt, hogy a szelektív hulladékgyűjtőknél sokan más hulladékot is leraknak. Ezek eltakarítása értelmetlen többletkiadást okoz a városnak. A Budai Nagy Antal úti telepnél inkább el kellene helyezni egy gyűjtő konténert. Ferencz Kornél, a Dunanett ügyvezető igazgatója válaszként elmondta, hogy a cég Budai Nagy Antal úti telephelyén munkanapokon van mód a hulladék elhelyezésére. A testület megszavazta a 7,6 millió forint biztosítását.

Homokozós mászóvár és markoló

A Petőfi ligeti játszótér a belváros legforgalmasabb játszótere, ahol elbontottak két régi, balesetveszélyes játszóeszközt. Helyettük egyedi tervezésű homokozós mászóvárat és egy hozzá tartozó markoló játékeszközt telepít a DVG Zrt. bruttó 4,4 millió forintért. E döntés kapcsán szót kért Iván László képviselő és annyit mondott: Köszönöm.
Döntött a közgyűlés a DUDIK fesztivál 5 millió forintos, a Pro Minoritate Alapítvány 400 ezer forint összegű támogatásáról. A Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatására 1 millió, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány gondozottainak nyaraltatására pedig 210 ezer forintit szavazott meg a testület. E döntés után szünetet rendelt el a polgármester.

=====================================================

A Városháza téren felállított emelvényre felsorakozott többek között dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Elnöke, Fejér megye és Dunaújváros díszpolgára, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Galambos Dénes és Varga Gábor országgyűlési képviselők, Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere, dr. Varga Péter dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Suszter Tamás rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság parancsnoka.
A köszöntők és ünnepi beszédek közt Cserna Gábor a rendezvény házigazdájaként megemlítette: büszke arra, hogy Dunaújváros fogadhatja ezúttal a megye rendőreit és tűzoltóit a Szent György nap és Szent Flórián nap ünnepén.

A rendezvény alkalmat adott arra, hogy a téren adja át Cserna Gábor polgármester az idei „Dunaújváros Közbiztonságáért” díjakat az elhangzott méltatások kíséretében.

Dunaújváros Közbiztonságáért Díjak

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat a város közigazgatási területén dolgozó hivatásos állományú rendőrök, hivatásos tűzoltók és azon személyek, vagy közösségek elismerésére hívta életre, akik Dunaújváros közbiztonságáért kiemelkedő tevékenységet folytatnak.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése idén a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díjat:

Németh Miklós rendőr őrnagy úrnak,

Baka Ferenc rendőr törzszászlós úrnak, valamint

Katona Norbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmester úrnak adományozta.


A díjazottak méltatása:

Németh Miklós rendőr őrnagyot 1997. július elsején nevezték ki a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr-és Járőrszolgálati Alosztály hivatásos állományába, mint járőr, nem sokkal később körzeti megbízott, majd vizsgálói feladatokat folytatott. 2004. július elsejétől a REBISZ állományában nyomozó, szolgálatparancsnok, alosztályvezető-helyettesi, 2010. május 16-tól a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Iváncsai Autópálya alosztályvezetője lett.

A kimagasló teljesítményét és elhivatottságát bizonyítja, hogy 2013. április 01-től kinevezték a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály osztályvezetőjének. Szolgálati feladatait példamutatóan, elkötelezettséggel végzi, intézkedései szakszerűek és jogszerűek. Tudásának, ismereteinek az átadásával hatékonyan segíti az állományba kerülő kollégák eredményes munkavégzését. Széles látókörrel bíró, tapasztalt rendőr, aki az illetékességi területén folyó minőségi rendőri munka biztosítására, valamint az állomány vezetésére, irányítására nagy figyelmet fordít.

Közterületi szolgálatának ellátása során végzett kiemelkedő tevékenysége folytán jelentős mértékben járul hozzá a város közbiztonságának, és közlekedésbiztonságának megerősítéséhez.

Kimagasló szakmai tevékenysége és hivatástudata elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat Németh Miklós rendőr őrnagy úrnak adományozta.


Baka Ferenc rendőr törzszászlóst 2001. június elsején nevezték ki a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály hivatásos állományába, mint járőr. Az eltelt évek alatt járőrvezetői-, megbízott, majd kinevezett szolgálatparancsnoki beosztásokban bizonyította rátermettségét, alkalmasságát. A következetes, kiegyensúlyozott, szakmailag megalapozott munkavégzés jellemzi. A határrendészeti, valamint a MŐBEK átrendelésekben is tevékenyen részt vesz. A közrendvédelmi szakterületen megszerzett több éves tapasztalatával-, pontos, kiemelkedő szolgálat ellátásával hatékonyan járul hozzá a város közbiztonságának fenntartásához, ezáltal a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság eredményességéhez is.

Példaértékű szakmai felkészültségének és tudásának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Közbiztonságáért díjat Baka Ferenc rendőr törzszászlósnak adományozta.


Katona Norbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmester úr 1999. május elsején kezdte hivatásos tűzoltói pályafutását a Dunaújvárosi Hivatásos tűzoltó-parancsnokságon, mint beosztott tűzoltó.

A tűzoltó tanfolyamot jó eredménnyel végezte el és a későbbiek folyamán tűzoltótechnika-kezelői vizsgát, majd 2011-ben érettségi vizsgát tett. Csoportjába rövid idő alatt beilleszkedett, és azóta is meghatározó tagja. Jól alkalmazkodik minden helyzethez munkája során. Káreseteknél higgadtan, nagy szakmai tudással, odaadással végzi feladatát. Minden önkéntes és soron kívüli feladatra elsőként jelentkezik és a többieket is inspirálja a feladatra.
Kiegyensúlyozott, folyamatos jó teljesítményével sokat tesz azért, hogy Dunaújváros polgárai biztonságban érezhessék magukat. A lakosság védelme, biztonsága, a tűzoltói szolgálat kiemelkedően fontos része az életének, munkáját hivatásának tekinti.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, a hivatásos tűzoltóság állományában végzett kiemelkedő szakmai munkájának és példaértékű hivatástudatának elismeréseként a Dunaújváros Közbiztonságáért Díjat Katona Norbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek adományozta.

============================================================

Méltatott együttes, 3 turnus lovastábor

A Vasas Táncegyüttes Alapítvány 4 millió forint összegű támogatási kérelmének elbírálásával folytatta munkáját a közgyűlés. Cserna Gábor megjegyezte: az együttes komoly minőségi változáson ment át. A múlt évi támogatás ruhacserét tett lehetővé. Az együttes jó hírét viszi városunknak bel- és külföldön. Nem volt kérdés a támogatás megszavazása.
A Mohácsi Lovasklub idén is lehetőséget biztosít rászoruló általános iskolás gyerekeknek egy-egy hetes nyári táborozásra három turnusban. Így összesen 105 iskolás utazhat Mohácsra. A programban lovagláson kívül horgászás, röplabda, íjászat kézműves foglalkozás, foci, asztalitenisz is szerepel. Az utazás és a táborozás költségét (5 millió 366 ezer forint) a város fedezi.

Elakadt a Juharos étterem bérbeadása

Az egyik előterjesztés a város tulajdonába került Juharos étterem DVG Zrt-nek történő bérbeadását irányozta elő, mégpedig havi százezer forint ellenében. Az előterjesztésben még nem volt rögzítve a bérbeadás időtartama. Az egyik bizottsági ülésen elhangzott egy umbuldára utaló megjegyzés, amit a közgyűlés elé tárt Barta Endre képviselő. Hiba került a gépezetbe, közölte Szepesi Attila alpolgármester, miután kiderült, hogy 10 évre szólt volna az alacsony bérleti díj. A volt étteremben jelentős fejlesztések történtek, mondta. Ez lehetővé tesz bizonyos bérbeszámítást. Végül Cserna Gábor és Szepesi Attila indítványára levette az előterjesztést a tárgyalandók közül a testület.

Sporttámogatások

A Petőfis Tanítványainkért Alapítvány 300 ezer forint, a Kőrösi Diákalapítvány 300 ezer forint támogatást kap, a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítványt 3 millió forint támogatással, míg a Dunaújváros Tornasportjáért Alapítványt másfél millió forint támogatással segíti a közgyűlés. Két sportszervezet működését pedig 22 millió forinttal segíti az önkormányzat. Ezek: a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 12 millió forintot vehet át, a Dunai Ökölvívó Sportegyesület pedig 10 millió forintot.

Nem mi költünk a zöld rendelőre

Dunaújváros önkormányzata már korábban kinyilvánította, hogy a magyar államnak ajándékozza a Szórád Márton úti volt zöld rendelőintézet épületét és telkét. Most ezt hivatalosan is megszavazta a közgyűlés, egyúttal azt is kinyilvánítva, hogy nem kíván részt venni az épület felújításában, átalakításában, továbbá igényli az ingatlanra fordított korábbi költségeinek megtérítését.
DVG Zrt. őrzi a Bánki Donát szakközépiskola egykori épületét. A cég bevezeti a kamerás őrzést, amelyhez mintegy félmillió forintot nyújt az önkormányzat.

Leszno testvérvárosunk lesz

A lengyelországi 60 ezer lakosú Leszno város polgármestere azzal fordult Dunaújváros
polgármesteréhez, hogy városaink között baráti együttműködés, testvérvárosi kapcsolat jöjjön létre.
Leszno Lengyelország nyugati részén helyezkedik el. Gazdasága erős, a városban 9015 cég működik. Dunaújvároshoz hasonlóan aktív a sportélet. A Lesznoi Jan Amos Komenski Állami Műszaki Főiskola és a Dunaújvárosi Egyetem közt jó kapcsolat alakulhat ki. A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a leszno-i Helyi Színház (Teatr Miejski) között ugyancsak kialakulhat együttműködés. A dunaújvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke vállalta a kapcsolat beindításánál a közvetítői, koordinálói, fordítói feladatellátásban való közreműködést.
Pintér Attila indítványozó kérdése úgy szólt, mi a helyzet a többi testvérvárosunkkal? A kérdésre a polgármester aktuálisnak ítélte egy áttekintés elkészítését testvérvárosi kapcsolatainkról. Most viszont a testület elfogadta a lengyel város ajánlatát.

Sürgősségi döntések

Sürgősséggel felvett a közgyűlés négy újabb napirendi pontot kettőnek a törlése mellett. Közülük kettő feltétlenül említést érdemel. Az egyik a Vasmű úti rendelőintézet soron kívüli tetőjavítása. Kiderült ugyanis, hogy a felső emeleti fogorvosi rendelők beáznak. A közgyűlés 6,8 millió forintot szavazott meg a munka mielőbbi elvégzésére. A másik a Modern Media Group Zrt. vel kötött hirdetési megállapodás megszüntetése, mert a városnak nincs szüksége a Lokál extra hirdetésfelületére, mert van saját hetilapja

A ZÁRT ülésen meghozott döntésekről Pálfi – Németh Tünde sajtószóvivő a következő tájékoztatást adta.

1. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására
Dunaújváros MJV Közgyűlése döntött a díj odaítéléséről, mely döntés az elismerés átadásáig nem sajtónyilvános.

2. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására
Dunaújváros MJV Közgyűlése döntött a díjak odaítéléséről, mely döntés az elismerés átadásáig nem sajtónyilvános.

3. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb vezetőjének megbízására
Dunaújváros MJV Közgyűlése a meghirdetett pályázatot érvénytelennek nyilvánította.

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből értékpapír jegyzéséreDunaújváros MJV Önkormányzata a szabad pénzeszközeiből értékpapír jegyzéséről gondoskodott.

5. Javaslat a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-bizottsági tag megválasztására
Dunaújváros MJV Közgyűlése, a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelő-bizottsági tagjának Gergő Edmondot választotta meg 2017. 05. 01-től 2020. 05. 30-ig terjedő időszakra.

6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat értékelésére
Dunaújváros MJV Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 2017. május 1. és 2018. április 30. időtartam közötti, ügyvezetői beosztásának betöltésére Konstantin Mihályt választotta meg.

7. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 2017. évi mérleg- és eredménytervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló személyének megválasztására
Dunaújváros MJV Közgyűlése elfogadta a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 2017. évi mérleg- és eredménytervét, valamint Viczkó Józsefet választotta meg a könyvvizsgálói feladatok ellátására 2017. 06. 01-től 2018. 05. 31-ig terjedő időszakra.

8. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadására
Dunaújváros MJV Közgyűlése elfogadta az Innopark Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét.

9. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére
Dunaújváros MJV Közgyűlése elfogadta a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2016. évi éves beszámolóját.

10. Javaslat a Dunanett Nkft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére
Dunaújváros MJV Közgyűlése elfogadta a Dunanett Nkft. 2016. évi éves beszámolóját.

Ezek érdekelhetnek még

2018. Május 19. 09:50, szombat | Helyi

Sportágat és hangszert választhattak

A IX. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztót és a VII. Dunaújvárosi Nagy Hangszerválasztót rendezték meg pénteken a Fabó Éva Sportuszodában, illetve a Vasvári Pál Általános Iskola udvarán – közel kétezer érdeklődő mellett.

2018. Május 18. 21:16, péntek | Helyi

Elhunyt Nagy Mihály atya

A székesfehérvári püspök az egyházmegye papsága és a rokonság nevében is tudatja, hogy Nagy Mihály atya 2018. május 13-án elhunyt az Úrban. „Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak!” (SzVU 70

2018. Május 17. 17:53, csütörtök | Helyi

Sokféle téma és vita a 2018. májusi közgyűlésben

Öt önkormányzati díj, jutalom vízilabda LEN kupáért, dicséret, köszönet rendőri vezetőktől, elmarasztalt DVCSH, vita az élményfürdő és a sportkölcsönök miatt, óvodai átszervezés, legyen több parkoló, kutyafuttatő és pad

2018. Május 14. 16:30, hétfő | Helyi

Csütörtökön közgyűlés 2 és ½ ünnepséggel és 67 napirendi ponttal

Összehívta Dunaújváros közgyűlését Cserna Gábor polgármester május 17-én 9 órára. A nyílt ülésre 65, a zárt ülésre 2 napirendi pont megtárgyalása vár, előttük önkormányzati díjakat ad át a polgármester.