Városlista
2018. április 23, hétfő - Béla

Hírek

2017. Május 18. 17:51, csütörtök | Helyi

Közgyűlés Dunaújváros ifjúságáért díjakkal és 35+3+6+1 napirendi ponttal

Közgyűlés Dunaújváros ifjúságáért díjakkal és 35+3+6+1 napirendi ponttal

Eltűnt 107 óvodás. De hová? 260 millió az ablakba a zöld rendelővel kapcsolatban, Relytályes DVCSH Kft.-s e-mail. Zsarolás lenne? Elismerő szavak Kovács Zsófiának.Bringatúra új dátuma június 10.

A közgyűlés első mozzanataként Cserna Gábor polgármester átadta Kollár Edit óvodapedagógusnak és Murányiné Varga Beáta tanárnőnek a „Dunaújváros Ifjúságáért” díjat. A két pedagógus méltatása így szólt:

Kollár Edit óvodapedagógus asszony közel negyven éve lelkiismeretesen végzi munkáját. Színes, impulzív egyéniségével meghatározó személyisége az óvodai ágazatnak. Elsők között volt, aki felismerte és felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének fontosságát a Margaréta Tagóvodában.
Fogyatékosok integrációs pedagógiája témában másoddiplomát szerzett. A képzésen tanultakat kiemelkedően magas színvonalon hasznosítja a normál és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében egyaránt.
Az óvodások számára nyújtott szolgáltatásokban is kiváló munkát végez. Egy személyben dramaturg, rendező, színész, és még sorolhatnánk. Elévülhetetlen érdemei vannak a bábmunkaközösség megalapításában. Évek óta vezetője a Dunaújvárosi Óvoda Kézműves– és Báb munkaközösségének.
Elsősorban az Ő nevéhez fűződnek azok a szenzációs színházi előadások, amelyek nem csak a Dunaújvárosi óvodásokat örvendeztették meg, hanem a város kisiskolásainak is felejthetetlen élményt nyújtottak.
A gyermekek mellett a felnőttek előtt is megcsillantotta tehetségét a pedagógus napi rendezvényeken, illetve az Országos Óvodapedagógiai Napokon több alkalommal is megismerhették munkáját a kollégák.
Tevékenyen részt vett a város kulturális életében, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza „Szalakóta” bábcsoportjának tagja volt 7 évig.
Legutóbb a Dunaújvárosi Óvoda javára szervezett Jótékonysági Gálaesten aratott fergeteges sikert az általa összeállított és vezetett előadással.
Egyénisége és példamutatása, pedagógiai munkája élen jár a fiatalok, pályakezdő kollégák körében. A szakmában neve van, szülők körében rendkívül népszerű, közösségformáló szerepe meghatározó mind a felnőttek és mind az ifjúság körében.
A gyermekekért fejlődéséért végzett elhivatott szakmai és közösségi munkájának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat Kollár Edit óvodapedagógusnak adományozta.

Murányiné Varga Beáta tanárnő 1991-ben szerezte meg biológia-rajz szakos tanári diplomáját. Tizenkilenc évig dolgozott a Ságvári Endre Általános Iskolában (mely jelenleg a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye). Ez idő alatt pedig több diplomát szerzett, úgy mint környezetvédelmi ökológus, környezetvédelem szakos tanári mesterdiplomát, közoktatás-vezetői szakvizsgát, okleveles biológia tanári egyetemi diplomát.
2010 óta dolgozik a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Munkájának eredményességét mutatja, hogy minden évben országos díjazottjai vannak. 10 évig volt az iskola diákönkormányzatának felnőtt vezetője, nevéhez fűződik számos hagyomány bevezetése.
Munkáját mindig lelkiismeretesen, az ifjúság érdekében végzi. Jelenleg is osztályfőnök. Lendületével, ötleteivel színesebbé, változatossá teszi nevelő munkáját. Kapcsolata nagyszerű a diákokkal, szülőkkel és kollégákkal egyaránt.
A kimagasló és példaértékű szakmai munkájának, valamint az ifjúság fejlődésének érdekében kifejtett fáradhatatlan tevékenységének elismeréseként, Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért díjat Murányiné Varga Beáta tanárnőnek adományozta.
A kitüntetések és virágcsokrok átadása után Cserna Gábor polgármester pedagógusi szívvel mondott pohátköszöntőt (képünk)

Cserna Gábor polgármester indítványára felvett a közgyűlés a 35 napirendi pont mellé 3 sürgősségi előterjesztést és a zárt ülésre szánt 7 napirendi pont közül javasolta 6-nak nyílt ülésen való tárgyalását.

Országosan ötödik az Intercisa Múzeum!

Amint az lenni szokott, az ellenzéki képviselők kértek szót az első napirendi pont keretében. Szabó Zsolt kifogásolta Bayer Zsolt múzeumi szereplését és rasszista megjegyzését, szélesebb körű tájékoztatást javasolt a meleg étel osztásokról, mert szerinte sok rászoruló nem értesül az ilyen alkalmakról. Kifogásolta, hogy a Velencei Biennálén Csupán Várnai Gyula képviselte városunkat.
Barta Endre méltatta Kovács Zsófia országosan kiváló eredményét, elismerően szólt a magyar-székely jégkorong mérkőzésről. A továbbiakban rákérdezett a DVCSH titokzatos e-mail levelére, ami feltételezése szerint a városnak szóló zsarolás lehet. A kérdésre Besztercei Zsolt ráerősített és javasolta, hogy a következő közgyűlés foglalkozzon az üggyel
Cserna Gábor válaszában megemlítette, hogy a Velencei Biennáléról csak a sajtóból értesült, meghívót nem kapott. A DVCSH üggyel a következő közgyűlésen foglalkozni kell. A városi eseményekre térve megemlítette a Bánki Donát szakközépiskola Városháza téri köszöntését, a Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak szalamander felvonulását és azt, hogy találkozót tervez Kovács Zsófiával, annál is inkább, mert Zsófi edzője az ő tanítványa volt. Gratulált, hogy szakmai zsűri országosan az ötödik helyre értékelte Dunaújváros múzeumát. A bizalom esztendejének nevezte a két intézményvezető megítélését, ideértve a Bartók Kamaraszínházat is, kiemelve, hogy műsorra tűzték a Valahol Európában darabot. Végül megkérte Morócz Erikát, hogy ismertesse a három napos Családi Hétvége programját. Ennek keretében hangzott el, hogy az alsó Duna-parti út 26-án déltől 28-án estig. Kevés a parkolási lehetőség, buszjáratot biztosítanak. Végül közölte, hogy az elmaradt bringatúra új időpontja június 10.

Anyakönyvi szolgáltatások lehetőségei, díjai

Új helyi rendeletet alkotott a közgyűlés az anyakönyvi események engedélyezési szabályairól és a lebonyolításért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről. A legfontosabb, hogy hivatali időben a hivatali helyen az alapszolgáltatás díjtalan. Lehet viszont többletszolgáltatást kérni, ami térítéssel jár. Például zeneszolgáltatás. Fizetni kell a hivatali időn kívüli esketésért, ennél borsosabb tétel a hivatal helyén kívüli lebonyolítás, amelynek szabályait szintén tartalmazza a rendelet.
Módosította idei költségvetési rendeletét is a testület, ami lényegében az időközi döntések kihatásának átvezetése.
A helyi egészségügyi alapellátásról is új rendeletet alkotott a közgyűlés, amely megfelel a kormányhivatal javaslatainak, az új törvényi előírásnak, de az aktuális változások is szerepelnek benne. Például a 3. számú fogorvosi körzet címe „Vasmű út 10-ről Október 23. tér 2. fsz. 1.” címre módosult, a 14. számú fogorvosi körzet címe „Október 23. tér 2. fsz. 1-ről Hold u. 1. 1. em. 2.” címre módosult. Kisapostag esetében önkormányzatok közti megállapodáson alapul a község fogászati alapellátása, mert ez az előírás.

Elveszik-e a város több-kevesebb pénze?

A Modern Városok Program élményfürdővel kapcsolatos napirendi pontjához érve három ellenzéki képviselő kétkedésének adott hangot. Mivel a kormánytól nem érkezett arra pénz, a munkát a városnak kell előfinanszíroznia. Ám ha meghiúsul a projekt, veszhet a város pénze. Szabó Zsolt azt kifogásolta, hogy a feladatot veszteséges cégre, az Irodaház Kft-re akarja bízni a közgyűlés. Besztercei Zsolt elismerte, hogy az élményfürdővel kezdeni kell valamit, de tíz hónapja sem érkezett a kormánytól támogató okirat, majd felemlegette, hogy a zöld rendelő épületének megvásárlására, takarítására, őrzésére 260 millió forint ment el, majd a város elajándékozta az ingatlant. Székesfehérvár egy évvel korábban kapott ígéreteket a kormánytól és azóta sem történt semmi. Szót kért Szepesi Attila gazdasági alpolgármester, aki egyrészt arról nyugtatta a kételkedőket, hogy a kormányfő és városunk polgármestere írták alá a szerződést, másrészt folyamatosan kérnek adatokat, megfeszített munka folyik és minden pénzzel elszámolnak.
Végül a többség megszavazta, hogy a Modern Városok Program keretében az „élményfürdő felújítása” előkészítésével kapcsolatos feladatokat a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-nek adja át a közgyűlés.
Ugyaezen programcsomag keretében a Baracsi úti arborétum ingatlanát a testület átsorolja kisvárosias lakóövezetbe, hogy ott a telken 6 lakás legyen ház elhelyezhető..

Eltűnt, de hová, 107 óvodás kisgyerek

A 2017/18 oktatási évben finanszírozható óvodai csoportok számának meghatározása előtt szót kért Barta Endre,.és megkérdezte, hová tűnt 107 kisgyerek az óvodai férőhelyek számához viszonyítottan, majd levonta azt a következtetést, hogy a külföldön dolgozó magyarok közül sokan családjukat is magukkal viszik, ami már tragédia. Közös érdek ezt a folyamatot megállítani. Pintér Attila hozzátette, ez nem városi, országos kérdés. Lőrinczi Konrád arra világított rá, hogy sok család költözött a városból az agglomeráció településeibe, akár óvodás gyermekeikkel együtt.
Néhány éve 64 óvodai csoportot indíthatott a város, most 56 csoport finanszírozásáról szól a javaslat. Szepesi Attila kilátásba helyezett óvodai átstruktúrálást.
Végül a közgyűlés ahhoz is hozzájárult, hogy a Szivárvány Tagóvodában 1 csoport megszűnjön, az Aprók Háza Tagóvodában működjön tovább a Szivárvány Tagóvoda 3 csoportja, amelyekkel együtt az Aprók Háza Tagóvoda összesen 6 csoportos óvodakéntműködjön tovább a jelenlegi 8 csoportos óvoda helyett, a Bóbita Tagóvodában 1 csoport szüneteljen. A Szivárvány Tagóvoda 2017. augusztus 31-én megszűnik. A Szivárvány Tagóvoda épületét határozatlan időre ingyenes vagyonkezelésbe adja a Székesfehérvári Tankerületi Központnak a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye egységes elhelyezése céljából. A Margaréta Tagovoda melletti épületrészt pedig, ahonnan kiköltözik a Pedagógiai Szakszolgálat a Dunaújvárosi Óvoda azadminisztrációs egységeinek elhelyezése céljából igénybe veheti idén szeptembertől.
Arról is döntött a testület, hogy felszabaduló álláshelyek terhére egy gyógypedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2017. szeptember 1. napjától.

Képviselői győzködés a Népfőiskola érdekében

A Dunaújvárosi Regionális Népfőiskola és az önkormányzat közötti bérleti szerződés felmondása című napirendi pont több képviselőt is védelmi érvelésre késztetett. Tóth Kálmán már a közgyűlés elején indítványozta a napirendi pont levételét. Hiába, A téma tárgyalásakor Szepesi Attila gazdasági alpolgármester elmarasztalta a népfőiskolát a bérleti díj elmaradása miatt. Tóth Kálmán viszont több érvet is felsorakoztatott. Egy kiürített épületet őriztetni kell, a népfőiskola hullámvölgyben van, de ha a továbbiakban elnyer pályázatot, rendezhető az elmaradás. Sportszervezetek évek óta kitolják a visszafizetési határidőket, irányukba türelmesebb az önkormányzat. Pintér Attila fontos körülménynek tartotta, hogy az épületnek van gazdája és indítványozta a téma levételét. Szepesi Attila kompromisszumként javasolta, hogy a következő közgyűlésre készítsen a népfőiskola meggyőző üzleti tervet. A halasztó indítványt megszavazta a közgyűlés.

Egy törlésről szóló és egy sürgősségi javaslat.

A 12. napirendi pont az áprilisban hozott közgyűlési határozat visszavonását indítványozta, mert kiderült, hogy a sportingatlanok üzemeltetésére felesleges volt közbeszerzési eljárást indítani, mert a szolgáltatás értékhatár alatt maradt.
Az egyik sürgősséggel tárgysorozatba vett előterjesztés azt tartalmazta, hogy a közgyűlés az alábbi négy cégtől kérjen ajánlatot a sportingatlanok üzemeltetésére: Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. Debrecen, DVB Zrt. Dunaújváros, Pentele Clear Kft. Dunaújváros, Top Clearing Kft. Budapest. Mielőtt megszületett volna a döntés, Besztercei Zsolt indítványozta, hogy vizsgálat tisztázza, milyen hivatali mulasztás van a helytelenül előkészített döntési javaslatok hátterében, példaként említve a Papírgyári út egy szakaszának rendezetlen ügyét, amelyet ugyancsak a mostani közgyűlés rendez.

Kiléptünk a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből

Dunaújváros 2008-tól tagja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének. A szervezet éveken át pártsemleges módon működött. Mivel a szövetség elnöke egy új ellenzéki párt elnökeként politikai szerepet vállalt, megszűnt a politikai semlegesség.
Cserna Gábor polgármester ezért indítványozta a szövetségből való kilépést, azt is hangsúlyozva, hogy önkormányzatunk szakmai érdekképviselete a kilépéssel nem szűnik meg, hiszen a Megyei Jogú Városok Szövetségében fennálló tagságunk által továbbra is biztosított marad.
A kilépési nyilatkozat szövegét és elküldését megszavazta a közgyűlés.

Zöld út több támogatásnak is

A Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítványnak a franciaországi Villejuifba utazáshoz a közgyűlés Tánciskolai 170.000 Ft vissza nem térítendő rész-támogatást nyújt.
A Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítványnak az idén április 11-14. között megrendezett Arany Üst nemzetközi korosztályos úszóverseny költségeihez 1.500.000,- Ft,támogatást nyújt.
A közművelődési pályázat keretében a felsorolt alapítványok kaptak támogatást: Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 400 ezer Ft, Aranyecset Alapítvány 300 ezer Ft, Muzsikáló Fiatalok Alapítvány 500 ezer Ft, Jószolgálati Otthon Közalapítvány 700 ezer Ft, „Petőfis Tanítványainkért” Alapítvány 375 ezer Ft, Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány 275 ezer Ft, Modern Művészetért Közalapítvány 850 ezer Ft, Rudas Alapítvány 100 ezer Ft.

Sok városlakót érintő döntések röviden

A Papírgyári úton a vásártérre vezető gyalogátkelőhely, valamint a Tavasz utca mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére 4,9 millió forintot biztosított a közgyűlés, a Tavasz utcai játszótéren kis csúszda telepítéséhez pedig 365 ezer forintot.
A 2002-ben megalakult Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot a továbbiakban Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum néven működteti tovább a tagok aktivizálása mellett. Feladat a fórum működési rendjének a közgyűlés elé terjesztése. A közgyűlés felkérte a jegyzőt egy bűnmegelőzési és kábítószerügyi koordinátor munkakörű főállású tisztviselő kinevezésére és foglalkoztatásáról szóló javaslat kidolgozására.
Új pályázatot írnak ki a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros vezetői állására a korábbi pályázat eredménytelensége okán.
Korábban már döntött a közgyűlés az idei DUDIK Fesztivál 5 millió forint összegű támogatásáról. Most sürgősséggel arról döntött a testület, hogy a támogatást a DVG Zrt.- keresztül juttatja el az egyetem szervezőinek.

A mégis nyílt ülésen tárgyalt témák

Elfogadta a közgyűlés a Partvédelmi Vállalat beszámolóját és a cég vezető tisztségviselőjének Gergő Edmondot bízta meg egy év időtartamra, mert Tóth Ferenc megbízása e hó végével lejár.
Elfogadta a testület a DVG Zrt. 2016. évi beszámolóját 15,4 millió forint eredménnyel és azzal, hogy az összeget eredménytartalékba kell helyezni. Elfogadta továbbá a cég idei üzleti tervét.
A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. beszámolóját viszont nem fogadta el a közgyűlés, mert a könyvvizsgáló szerint nem valósak az adatok. Szepesi Attila gazdasági alpolgármester hozzátette, hogy ha valaki mégis közzéteszi az el nem fogadott beszámolót, intellektuális okirat-hamisítást követ el.
Elfogadta a közgyűlés 3,4 millió forint veszteséggel a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. beszámolóját, amelyet kiegészített az a sürgősséggel elfogadott előterjesztés, amely a közfeladatok ellentételezéséről szólt. A továbbiakban megválasztotta Kiss Andrást a cég új ügyvezetőjének, mert Mórocz Erika megbízása lejárt, továbbá megbízta Tóthné Nagy Etelkát a cég könyvvizsgálójának 2018. május 31-ig
A Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft 2016. évi beszámolóját elfogadta a testület 35,8 millió forint veszteséggel és azzal, hogy az idei évre prémiumfeladatot nem tűz ki. További döntés, hogy a tavalyelőtti 30 millió, a tavalyi 40 + 40 millió forint tagi kölcsön visszafizetési határidejét egységesen 2018. május 31-re módosította. A megbízás lejárta miatt megbízta Szemenyei Istvánt újabb egy évre az ügyvezetői teendőkkel, a Viczkó és Társa Kft.-t a könyvvizsgálói teendőkkel 2018. május végéig, míg Kovács Judit Gabriellát a felügyelő bizottság tagjának 2020 május 31-ig
Mivel a DVG Zrt. könyvvizsgálójának a megbízatása lejárt, jövő év május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát bízta meg a közgyűlés a cég könyvvizsgálójának, de őt bízta meg a testület ugyanilyen időtartamra a DSZSZK Kft. könyvvizsgálójának is.
A Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Nkft.-nek és a DUNANETT VASGYONKEZELŐ Kft.-nek is Ferencz Kornél az ügyvezetője. Mivel megbízatása a hó végén lejár, a közgyűlés azt meghosszabbította, illetőleg javasolta egy évvel meghosszabbítani mindkét esetben.
Az Innopark Nkft. ügyvezetőjének, Rauf Norbertnek is lejár a hó végén a megbízása, amit ugyancsak egy évvel hosszabbított meg a közgyűlés.

A zárt ülésről Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő adott tájékoztatást.:

Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő egyedi megállapodásról a Stratégiai Energetikai Audit elkészítéséről
Dunaújváros MJV Közgyűlése megtárgyalta az előterjesztést, mely az MVM Partner Zrt.-vel kötendő egyedi megállapodás megkötésére tett javaslatot 10 önkormányzati épület Stratégiai Energetikai Audit elkészítéséről.

Ezek érdekelhetnek még

2018. Április 19. 18:16, csütörtök | Helyi

Módosítások az iskolarendeszerünkben, vendégvonzó lehetőség a fürdőnél

Elektromobilitási mintarégió lehetünk! Elfogadott tavalyi költségvetés,DUDIK, Rockmaraton, pentelei rendezvények támogatása, nem lesz 13 buszjárat, a CO2 kvóáért sokat kell fizetnünk.

2018. Április 18. 10:36, szerda | Helyi

Aranyosi Péter, majd a Dinamit

A jövő héten két nagy érdeklődésre számot tartott előadás is lesz a dunaújvárosi Dózsa Mozicentrumban. Április 23-án hétfőn 18 órától Aranyosi Péter humorista lép fel, majd április 27-én 21 órától a Dinamit zenekar ad koncertet.

2018. Április 17. 22:21, kedd | Helyi

Kulturális támogatások – jégcsarnok fejlesztés

Rendkívüli ülést tartott kedden a gazdasági és területfejlesztéri bizottság, amelyen 45 előterjesztést véleményezett és elismeréssel szólt a helyi polgárőrségek működéséről.

2018. Április 15. 10:39, vasárnap | Helyi

Közgyűlés csütörtökön (2018.04.19) 76 napirendi ponttal

Dönt a testület a tavalyi költségvetés zárásáról, a 13-as busz ügyéről, néhány oktatás változtatásról, sport, DUDIK, Rockmaraton támogatásáról, pedagógus, ifjúsági és közbiztonsági díjak odaítéléséről.