Városlista
2021. április 13, kedd - Ida

Hírek

2011. Január 16. 17:21, vasárnap | Helyi

A nagy löszomlás (XI. rész)

A nagy löszomlás (XI. rész)

Óriási partomlás következett be 1964. február 29-én Dunaújvárosban. A Dunai Vasműt és a várost veszélyeztető rendkívüli esemény (suvadás), valamint a helyreállítás terjedelmes és részletes korabeli dokumentuma került elő 2010. tava

A NAPLÓ bejegyzései (tizenegyedik rész)

1964. VI. 15.

Andai utasította Szentiványi o. t készítse el a hosszúvölgyi tereprendezést.

Kiment a - + szerződés.

Megjött a -10-re Jánosiék adatlapja.

Elkészült a -8 ra a vél. eltérésre adott válasz

A téliesítésről ma nem esett szó.

1964. VI. 18.

Tegnap a III. sziv. teleptől induló Ø800-as átkötőbe építendő 5 db csapózárról volt megbeszélés a Gábor Á gépgyárban. 9 atm mellett 4 l/perc átfolyás.

Jánosi a -10-es adatlapját újragépelve átküldte; a szerződés kiküldését stornírozta.

Sürgettem Csandánál az adatlapot a városi főgyűjtő kijavítására.

Hackellel beszéltem újból, hogy vegyék fel OT listára a suvadást.

Holnap az I. sziv. tp ügyében tárgyalás a KGMTI nél, délután 1 kor.

24-én szerdán I. sziv tp átadás – átvétele. Andai utasítására hétfőn 10-kor Hardival megbeszélés a főmérnöknél.

Béres a téliesítés miatt fénymásolatot rendelt a Vízgéptől.

1964. VI. 22.

KGMTI-nek levél: a téliesítés storno, azzal, hogy tudomásunk szerint a kormánybizottság szerint nem szükséges.

Turbina és ejtőcső helyreállítása (Tarbay)

Épületkárok helyreállítása.

1964. VII. hó folyamán

és aug. elején elkészültek a B cső tervei, a hosszúvölgyi tereprendezés; F – C cső átkötése, továbbá az I – G – H – F csövek összekötési terve.

Jánosiék tárótervezést, forrásfoglalás tervezés# terveztek. A táróindító akna süllyesztése folyamatban van. Úgyszintén elkészült (vázlatosan) a Szalmacell lakótelepi forrás foglalása is.

KGMTI kéri a C és D cső helyreállítási terveit is. Kormánydöntés erről még nincs.

A jelenleg folyamatban levő munkák:

23/a-486-6

A Csév részére 165 000 Ft-os pótszerződést küldtünk ki KGMTI-nek. A fúrásokat (Asbóth szerint) nem túl nagy elánnal folytatják.

Kiss M.-ék a B alátámasztásait végezték el, és a szívócsövek utáni szűrők használhatósága érdekében az I. sziv. telepen a faláttörések terveit. Leszállították VIII 3-án vagy 4-én.

23/a-486-7

Andai szerint 22 mill Ft hitelt kell ez évben felhasználni. Ezért a Jánosi osztály sürgős ütemben adja ki a klf tereprendezési terveket.

Deákék művezetése december végéig tart a KGMTI kívánságára.

Kopácsyék folytatják a Csév fúrások művezetését.

23/a-486-8

Lovas osztály részére az ÉM jóváhagyta a IX. 15-i határidőt.

23/a-486-9

Úszómű téliesítése storno.

54/07-486-10

FTV generáljában a városi partszakasz tereprendezési tervezése folyik a Jánosi osztálynál. Elkészült (vázlat) a Szalmacell forrás foglalása.

Babos vízrendezési szakvéleményét VIII. 13-án postáztuk az FTV-nek.

54/07-486-11

Az előző -10 sz. szerződésre nov 1-i határidővel a Jánosi osztály ber. pr.-ot készít.

54/07-772-174

Városi szennyvízfőgyűjtő kijavítására IX. 6 a határidőnk. VIII. 6-án leadtuk a terveket a kv-i osztályra. (Kőváry László tervei)

Jelenleg más szerződéseink nincsenek.

VIII. 13-án Andaval tárgyaltam. Nagyjából tájékoztatott a munkák állásáról. Holnap org. bejárás lesz az irodájában a Hídépítő V. - Jánosi munkarészek ügyében.

1964. VIII. 14.

Dunaújváros és Vasmű kronológiáját kéri Andai összeállítani.

Szívattyútelepek vázlattervei 1951-ben készültek.

II. telep ált. terve 50 XI.

kiv. terve 51. tavaszán

építése 51. nyarán

kivitel kész 1952-ben

I. telep ált. terve 51 február

51. VIII. 11 döntés: szekrénysülly.-sel kell alapozni

kivit. tervei 52. IV. 15

mélyép. szekrény tervei 52. II. ban már kész, építése folyik

52. V-ban kezdik süllyeszteni

Nagy tolózárház kiv. tervei 52. III.

I. sziv. tp építése 52 okt-ben már folyik (magasépítés)

52. IV -ban a II. telep szivattyúival nyomáspróba az F – A cső vonalon

53. IV. A B C D csövek cölöpalapozása készen

53 IV. Ganz gyár szerel az I. telepen 55 IV - ig!

53. VIII. I. telep ép. határideje

IX. 10 to-s darut szerelik

57 III Nyomócsövek tereprendezése tervszállítás

1964. VIII. 27.

Anday.

EM. Megrendelte tanulmány tartalma.

Perspektivikus tervek bekérése a Kövizigtől.

(A Duna szabályozás) Altervezői megbízást nekik

Szerdán (2-án) 9-re összehívni az osztályokat!

Levél az ÉM-nek!!

(Lőrinczy 2x120 m-es fúrás hati)

1964. VIII. 28.

Megírtam az ÉM-nek a levelet.

Lőrinczy távollétében Votiskyné közölte, hogy az ő hatijuk X. 4, kb 7 – 10 nap laufot tudnak adni.

Kiment a meghívó a szerdai értekezletre. (Hilvert, Nagy B. ill. helyettese, Kövizig)

1964. VIII. 31.

Kiment a levél az ÉM-be.

Felszólítottam az osztályokat, hogy a 486-6 szerződést végszámlára készítsék elő.

nyi o. - t, készítse el a hosszúvölgyi tereprendezést.

Kiment a + szerződés.

1964. IX. 2.

Tárgyalás az összefoglaló tan. tervről a főmérnöknél.

A kormánybizottság befejezte a működését. A kormány szükségesnek tartja tárcaközi bizottság felállítását, ÉM vezetéssel. Ebben mi is részt kell vegyünk!

Nem új dolgokról van szó, hanem meglevők felújítása ill. folyamatban levők rögzítése. Tul. képen partitúrára van szükség mind a magunk, mind a szakvezető szervek számára.

A feladatokat, a tanulmány körvonalait Anday szts ismerteti majd.

A kormány és minden szerv feladata a mű biztonságának növelése, ill. biztosítása. A tanulmány a végrehajtandó intézkedéseket fogja tartalmazni.

Hilvert: szervek, személyek, költségek javasló konkrét összefoglalása legyen a tanulmány.

Résztvevő tárcák, ÉM, OVF, KGM, OT = tárcaközi bizottságra javaslat, a Városi Tanács és a Vasmű delegál 1 – 1 főt. Értesítést kap KPM, FM, HM is.

Javaslat: Novikov elvtársat SzU-ból idekérni, az eddigi intézkedések felülvizsgálatára. Innen is menjen ki 1 – 2 fő.

A tantervet Mélyépterv készíti, a tárcaközi biz. bárkit segítségül felkérhet.

Kopácsy OMFB telefonja: ők is foglalkoznak D. - sal.

Nagy: Bartos és Sebestyén véleményét is ki kell kérni egy megbeszélésen. (Mélyépterv nem szólíthatja fel, csak Trautmann)

Anday

A tan. terv. 2 részből álljon:

a/ geológiai biztonság

b/ vasmű működés biztonsága

1./ Dunával kapcsolatban a Kövizig állítja össze a perspektivikus intézkedéseket

2./ Maga a Dunapart. (Jánosi lecke) a város és a vasmű alatt.

3./ Vízrendezés a mögöttes területen (Lovas)

Növényzet telepítés (Jánosi)

Talajvízszintemelkedés szélesebb körű figyelése

3 -féle ok lehet, ezek hatását külön – külön kellene szétválasztani, megfigyelni.

Vízpazarlás, vízveszteségek csökkentése.

A második téma: a vasmű vízháztartásának javítása, recirkuláció. Az ált. elképzelést, a lényeget kell bevinnünk a tan. ba. A városi vízművel való kapcsolat is szerepeljen.

A megtett intézkedések már nem érdekesek, a perspektivikus intézkedések a fontosak.

_____ . _____

_____ . _____

Hilvert: a szovjet szakértők érkezése miatt nov. - re vázlatos koncepciót kellene összeállítani. Hasznos lenne ez a tárcaközi biz. miatt is.

Vasmű távlati fejlesztése is érdekes! Jó lenne ismerni a jövőbeni sorsát a Vasműnek. Ezt is valahogy be kellene építeni.

FTV a talajvízszintészlelésre megbízást kapott, IX. 15-ig megmondja, mit kell csinálni és ebbe konzultative Mélyéptervet is be kell vonni.

Szovjet irodalom szerint: a talajvízszint emelkedése ott is szokásos, elsősorban a csatornák miatt. Ezeket gyorsan felül kell vizsgáltatni.

Nagy: ez a vázlat jó lenne, okt. végéig Hozzá tartozik azonban, ki legyen a generál összefogó osztály

KGMTI Nagy Béla

Kérése: a fejlesztést illetően a legfelsőbb szervet össze kellene hívni, ezt tegye meg az ÉM.

Anday:

Még egy kérdés van: a radari telepet felszámoljuk. A persp. tervben fel van véve az összes felv. terület szanálása. Ezek helyett új lakások, szállások létesítése szükséges.

Hilvert: A tan. tervben legyen azért benne az eddigi rendelkezések végrehajtásának akadálya, üteme, állása.

Nagy Z. Jkvet kell írni a mai megb. ról.

Fontos kérdés az épületek elmaradása a partéltől. 200 m – rel kezdtük, de van ma már 60 – es is. Erre élesen ki kell térni, esetleg a figyelés kérdését is fel kell vetni.

Úszómű biztonságfokozása?? Ez is kérdés, tehát foglalkozni kell vele, kell-e vele valamit csinálni. Elfogadható-e, hogy csak a 2 telep működik, vagy kell-e az úszómű is.

Úszóműre nyilatkozatot IX. 25 – re javasolja Hilvert.

Kopácsy: a szivárgótáró elkészítése miatt megnő a stabilitás. A vizig. (OVF, Bokor) 8 mill-ért csináltak tan. tervet a jégvédelemre, ami 1 hó alatt végrehajtható.

A táró okt. 1 – i állapotától függ az építés

Nagy Z.

Hívjuk fel az OVF figyelmét az okt.1-i vizsgálatra.

Kopácsyék is vizsgálják meg a táró várható hatását a stabilitásra, és ezen belül az úszómű védésére tegyenek javaslatot.

A cölöpöket védeni kell mindenképp. A védőmű mindjárt a végleges védőműnek legyen a része.

Papp: 1. lépés + irányú művek építése, a II. sziv tp és úszómű között is lesz, de ez nem elég a jégvédelemre. Olcsóbb lenne, ha jégvédő és a + irányú min együtt készülne el. A védés mértékét (jeges árvíz? közbülső?) meg kell adni.

Nagy B: a vasműt is meg kell kérdezni az úszómű védéséről, mert belsőleg már tettek biztonságnövelő intézkedéseket.

Szükségesnek tartja a nov.-i elvi megbeszélést, mert ellentét van a szovjet direkt és magyar recirk. vízellátás megoldásai között. (Ez legalábbis fennállt).

Hilvert: szovjetektől mérnökgeológust kértünk, nem vízháztartásit. Ha KGMTInek kell, ilyet is hívhatnak.

Nagy B: akkor nem vitázunk.

Nagy Z: A vasmű feladatának tartja elsősorban az úszómű szükségességét.

A mélyépterv mint kérdést felvetheti, hogy a biztonság fokozható lenne az úszóművel, de hogy kell-e, azt már ne mi javasoljuk!

A mélyépterv foglaljon állást, és az OVF álláspontját is kérje ki, és ezt tárja a kormánybizottság ill. a tárcaközi bizottság elé. Ők aztán a Vasművet meghallgatva dönthetnek a védés szükségességéről.

Hilvert: Tájékoztató költség is kell – ajnl a Vizigtől a két megoldásra (keresztgát ill. keresztgát + védőmű). A tárók ez évben még nem biztos hatásúak. Az üzemkiesés is sok Ft-ot jelent. A KGMTI írásos véleményét is ki kell kérni.

Kiss: A keresztgát középvíz szintig védést adna, ez 50% biztonságot jelentene.

Kopácsy: Miért baj, ha valaki nyugodtan alszik?

Nagy Z: felesleges biztonságfokozást nem látna jónak Veress et.

--- . ---

Σ:

1./ Feladatunk III. 31.-re elkészíteni a tant

2./ X. végére elkészítendő a váza a tan - nak

3./ Andai javaslatot tegyen a gen terv oszt - ra

4./ Koordinátornak össze kell fogni a dolgot.

Hilvert: IX. közepéig kell a m³/ó lehetséges vízigény a fejlesztést illetően.

Nagy B: 2 durva változathoz

3 ill. 10000 m³/ó vízigénnyel lehet számolni.

Nagy Z. IX. 10 – ig levéltervezetet kér az úszóműről az ÉM felé, hogy az OVF vizsgálja meg a kérdést.

GB határozatát Tük be meg kell kérni.

Kövizig: Duna folyamkilométer határokat meg kell adni.

Nagy Z: Hilvert beszélje meg Bokor M. - lyal, hogy saját rezsiben engedje megtervezni!

(Folyt. Köv.)

Ezek érdekelhetnek még

2021. Április 01. 09:09, csütörtök | Helyi

LAKÁSUKON ÁRULTÁK A KÁBÍTÓSZERT

Egy dunaújvárosi férfit és élettársát fogták el a rendőrök, akik a megalapozott gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek.

2021. Március 02. 00:00, kedd | Helyi

TETTEN ÉRT SZABÁLYSÉRTŐ

A rendőrök elejét vették a tragédiáknak a 7-es számú főúton, Székesfehérvárnál.

2021. Március 01. 12:19, hétfő | Helyi

EMLÉKEZETES SZÜLETÉSNAP

Zétény a harmadik születésnapján rendőrautóval érkezett a ,,munkahelyére”.

2021. Február 23. 00:00, kedd | Helyi

SZABÁLYTALAN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS MIATT SZŰRTÉK KI A FORGALOMBÓL

A rendőrök megakadályozták a tehergépkocsi továbbhaladását.