Városlista
2021. április 13, kedd - Ida

Hírek

2011. Január 31. 19:00, hétfő | Helyi

A nagy löszomlás (XIII. rész)

A nagy löszomlás (XIII. rész)

Óriási partomlás következett be 1964. február 29-én Dunaújvárosban. A Dunai Vasműt és a várost veszélyeztető rendkívüli esemény (suvadás), valamint a helyreállítás terjedelmes és részletes korabeli dokumentuma került elő 2010. tava

A NAPLÓ bejegyzései (tizenharmadik rész)

1964. IX. 29.

Nagy, Hilvert, Kopácsy, Jánosi, Farkas Karcsi, Beczkay

Bontának telefon : pénteken 7-kor indulás

du 3-kor Szabónál értekezlet.

Meghívottak Glasz Tamás (Kilián helyettese)

26-os igazg, főmérnök Bonta

Csütörtökig ha nem kap meghívást, telefonáljon.

És busszal (vagy gk-val) jöjjenek fel.

Bonta József: 1./ Pénteken ½ 9 – 9 között Bpről az I. sziv. tp. melletti indítóaknához érkeznek az Éminisztérium, és a Mélyépterv. Legyen ő is ott

2./ Ugyancsak pénteken d. u. 3-kor dr. Szabó János min. h. -nél értekezlet, amelyre a 26-os Igazgatóját és Főmérnökét, valamint Bonta szts – at hívja meg az ÉM Épipari Főigazgatósága. Ha Bonta szts csüt. délig nem kapja meg a meghívót, azonnal telefonáljon a 189-459-re Bankónak, vagy Taronnénak. (Ez Hilvert Elek et. üzenete). A pénteki gépkocsiról, amivel feljönnek, a 26-os V. gondoskodjék.

Járomi telefonja: A C csövön törést észleltek, a vállalattól menjünk ki szemrevételezésre.

1964. IX. 30.

Kiszállás Dunaújvárosba: Kiss M, Csapay, Tarbay, Simon, Bankó.

Észlelések: A C cső a sziv. tp mellett a trafó alatt meglehetősen szabályos, tengelyre merőleges elnyílást mutatott, amit felülről kezdtek hegeszteni, alsó 1/3-a a kerületnek kb 5 mm-es hézagot mutatott. Nem lehetett megállapítani, hogy elvágták-e itt a csövet, hogy feszmentessé tegyék. (DV nem jött le a helyszínre). A tömszelencét valószínűleg széthúzták, mert Járomi telefonja szerint 4 cm volt a szétnyílás. Az út melletti dilat. közdarab kb. 4º-os ferdeséget mutatott.

A motorfödém egyik tartógerendája (1. sz. gépnél ami még nincs beszerelve) elvált a faltól. Kiss M. X. 2-án közölte, hogy a közeljövőben Szőcsikkel lemennek megnézni.

Az A cső út melletti tolózárháza elrepedt az északi oldalon. Pár napos eset. Nem volt megállapítható, hogy talaj mozgás, vagy a cső játéka okozta-e. A „C” cső hídjánál beton lepörgés látható kb ½ m²-nyi helyen.

KGMTI (Schrőder L.) figyelmét felhívtam, hogy az egyetemmel méresse fel a sziv tp esetleges új mozgását, és hogy ha – amint mondta Schrőder – sem a nagy tolózárház sem a sziv tp nem mozgott érdemben az utolsó pár hónap alatt, akkor az út melletti kis tolózárháznak környékén is kellene egy megfigyelő pont, hogy a terep nem mozog-e DK-i irányban a sziv. tp-hez viszonyítva.

1964. X. 1.

Kiszállás Szfvárra. - Este Hilvert sztsnak referáltam a 30-i kiszállásról telefonon. (X. 2-i kiszállásra csak nélkülem mentek ki). Az ő kiszállásához szempontokat kapott.

1964. X. 2.

Hilvert, Nagy Z. Kopácsy, Jánosi, Farkas Karcsi, Beczkay kiszálláson.

1964. X. 3.

Jánosiék földmunkaterveit állandóan sürgetni.

Sablontervek is kellenek.

Okt. 10-ig összes táró, földmunkatervek készen kell legyenek.

___ . ___

Szalmacell forrás tervei hogyan állnak?

Kedden, 6-án le kell menni: Radari csatornák}

1000 fős „ } és vízvez.

1964. X. 5.

Dunaújvárosi munkák a suvadással kapcsolatban:

23/a – 486 – 6

A Csév az utolsó fúrással (60 m ) bajlódik. Aug. 30 volt a határideje, kötbérezni kell. Egyéb munkánk ezen a tervszámon jelenleg nincs, befejeződött mind.

23/a – 486 – 7

Jánosi osztály végzi a tereprendezési, táró- és szivárgó építési, valamint a forrásfoglalásokra vonatkozó tervezést a szivattyútelepek körzetében

Szerződéses határideje 1964. XII. 10.

(Az ÉM ezt a döntésében jóváhagyta.)

Sablonok tervezésére (ÉM döntés: IX. 15.)

Ezt a tételt szállítottuk

Főmérnöki utasításra X. 15.-re készen kell lenni.

Kopácsi osztály készíti a talajmechanikai szakvéleményt. Szerződéses hati IX. 30, de a Csév miatt késik. (IX. 3-i feljegyzésben X. 30-i vállalást tett, ha IX. 25-re a Csév elkészül).

Deák osztály: Aug. óta heti 1 – 2 alkalommal jár ki Hardy Feri. Határideje XII. 31.

Művezetéssel foglalkozik még a Jánosi osztály is.

23/a – 486 – 8

2x120 fm-es hidrológiai fúrás. Leszállítva, IX. 26-án.

23/a – 486 – 9

Úszómű téliesítés. Storno.

54/07 – 486 – 10

Városi partszakasz tereprendezés, tárók, forrásfoglalások a Siklói úttól a Castrum tömbig.

Jánosi osztály munkája

Szerződéses határidő: 1965. IX. 11.

54/07 – 486 – 11

Előző munka ber. pr-ja. Jánosi osztály munkája.

Szerződéses határidő: 1964. IX. 1.

54/07 - 486 – 12 Nem készült szerződés

54/07 – 486 – 13 ÉM által elrendelt tanulmányterv.

54/07 – 772 – 174 Szennyvízfőgyűjtő kijavítása Leszállítva IX. 6-án.

65 – 772 – 172 Dunaújvárosi Felszíni Vízmű. Ber. pr. tervezése folyik, szerződéses hati 65. I. 15.

1964. X. 6.

Csanda, Fábián, Bonta, Foltényi, Bankó helyszíni bejáráson a radari közműhálózat ügyében. Az erre vonatkozó javaslat X. 8-ig kell, hogy elkészüljön.

1964. X. 7.

Csanda o.-lyal a javaslat összeállítása időhiány miatt nem sikerült. Megállapodtunk, hogy 8-án 9-kor Anday – nál összeülünk.

1964. X. 8.

Megb. Andainál.

November 1-re tanulmányvázlat

Kövizig elképzeléseit összegyűjteni (Tibay Sándor)

Jánosi anyaga: Kézben, rendelkezésre áll.

FTV: elképzelés szerint hol lenne a másik két táró.

Lovas: Kézben

KGMTI: DV vízellátás távlata (Nekem kell).

Tanulmány a III. sz. vízmű telepítésére. Nov 15-ig kell.

DV távlati vízigényéről jelentés. KGMTI-től kérni.

Telepítés hova legyen (Lovasék)

Szalki sziget

Apostagi sziget

Binnyei

Lovas

Szentiványi

Talajmechanika

Csanda F. összeállítja az írásbeli javaslatot.

D. u. Andainál Jánosi osztály tervbírálata (Hilvert Anday, Mantuánó, Gombos, Pálffy, dr. Kopácsy, Jánosi, Bankó).

1964. X. 9.

D.e. Hilvert szts nak átadtuk Csandával a radari területre vonatkozó közműjavaslatot.

A tárcaközi bizottság első ülése.

1./ D. Tanácsnak levél a radari csatornák és vizek tervezésére a mai javaslat alapján

2./ Tájékoztató költség Weiner részére a radari munkákról (bontással együtt). Azonnal terveztetni.

3./ Kivitelező ki lesz?

4./ Levél jön: a Teo és tervező a tárók művezetését felülvizsgálják. ÉM ezzel egyetért.

5./ Szalmacell forrás tervei. (Idén megépítendő).

Terveket azonnal kiküldeni. (Bakos Géza)

6./ Úszóművet a DV téliesíti

keresztgátat a Kövizig

Mi lesz a csővezetékkel? (Tartalék cső, tolózár, brigádügyelet. Mennyi idő alatt állítható helyre?) Talajos csöves tanulmánya.

1964. X. 10.

Bedőcs kedden reggel a Tanács Terv o. nak 4 pld-ban átadja a Szalmacell forrásfogl. terveket.

1964. X. 12.

Radari közműáttervezéssel kapcsolatban az alábbi vezetéképítés szükséges:

Radar 31 – 36; 51 – 60 barakok 120 fm Ø2” cső, 2 közkút 30000 Ft

Radar 6 – 15 barak (esetleg kell) 170 „ 1 „ 40000 Ft

AKÖV „ 300 fm Ø3” ----------- 60000 Ft

AKÖV csatornák „ 350 fm Ø20 á 600 250000 Ft

20 – 29 barakok bontása á 270 m² 9db 2430 m² á 80 Ft 200000 Ft

21. barak (vbeton raktár) 800 m² á 100 Ft 80000 Ft

37 – 50 barak á 270 m² 2 db 540 m² 45000 Ft

56. barak 380 m² á 100 (új barak) 40000 Ft

36 – 51 barak á 270 m² 2 db 540 m² 45000 Ft

850000 Ft

Ebből új vezeték biztosan 25000.-

esetleg 305000.-

Barakok bontása 410000.- Ft

Rá 8% biztonság ~ 50000

Idén szükséges hitel ∑ 900 000 Ft

Weiner et.nak megküldve a hiteligény erre az évre. A tervosztálynak (dr. Pethő) levél ment, amelyben kértük, hogy a Radari közművek áttervezésére küldjenek megbízást.

Nagy B.-nak (KGMTI) ajánlatkérő levél ment a tanulmányterv szakági részét illetően.

Wolff-fal telefonon beszéltem a radari 3 db DV munkásszállás ügyében. Ezek terveit 65 ápr.-ra adaptálják (Csanda szerint). Bonta kérte, hogy jan.-ra legyen kész. Wolff szerint a kivitel 66-ra várható, tehát ez a néhány hónapos előrehozás sem segít sokat.

Andai közölte, hogy bokor et.sal megbeszélte: a Kövizig ki fogja dolgozni a tanulmányhoz szükséges folyamszabályozási munkarészeket. További intézkedés részemről nem szükséges.

Binnyeivel megtárgyaltam, hogy nov. 15-re elkészít 2 tanulmányt:

1./ Úszómű csővezetékének védelme a téli fagyveszély stb ellen, továbbá egy feltételezett talajmozgás okozta rongálódás gyors helyreállítása érdekében megteendő intézkedések (Tartalék, csővezeték, brigád, kohósalak, vasúti talpfák, stb).

2./ Az új dunai vízkivételi mű telepítésének tanulmánya. (Apostagi sziget, Szalki sziget, meder – vízkivétel, csővezeték, nyomvonal a gyárba stb.).

Természetesen a két tanulmányért Binnyei az engedélyezett 120 E Ft pr. ból kéri a részét.....

1964. X. 13.

A KGMTI -féle tanulmányon kezdtem dolgozni.

1964. X. 14.

Kövizignél tárgyalás. Tibay közölte, hogy OVF utasításra nov. 1-re vázlatot, márc. 31-re tanulmányt készít. Bokor M.-t fel kell kérni, adjon utasítást.

A Csév részszámlát küldött a talajfúrásokról. A pü. osztályra továbbítottam.

1964. X. 23.

Tárgyalás Binnyeinél a DV III. iparivízművéről

A tanulmánytervezés összefogásával Binnyeit bízták meg.

Binnyei: Az ÉM szerinti XII. 20-i hati miatt szükséges, hogy a munkarészek korábban elkészüljenek, mert azok összefésüléséhez, sokszorosításához is kell idő.

Jelen vannak: Binnyei

Kiss M.

Tarbay

Asbóth

Rákos Z.

Bankó

Béres

Andai telefoni értesítése: vízigény 30 000 m³/ó

recirkuláltatható 16 000 „

Frissvízigény 14 000 m³/ó

azaz 3,9 m³/sec

Asbóth: Több variánst kell megvizsgálni.

Kiss: Az apostagi és Szalki sziget közötti részt kell megvizsgálni.

Binnyei: Folyószabályozási

Talajmechanikai

Üzemgazdasági

Csatlakozás az erőműhöz

Víztisztaság – minőségi szempontok a döntőek.

A balpart nem jöhet szóba, mert a Duna alatt kell átjönni.

Bankó A parthoz csatlakozás is érdekelt.

Binnyei vízi kirándulást kell tenni a szóbajövő partszakaszon.

A Szentiványi osztály feladata. Nyomvonalat kell keresni D – i ill. É – i csatlakozás esetén, figyelemmel a távlati fejlesztésre.

Kopácsy osztály csak a Szalki szigetre tud konkrét véleményt adni, egyéb helyekre csak morfológiai helyzet alapján tud valamiféle tájékoztatást nyújtani. Feltárásra van szükség.

A tervezői díjakra adatlapot kértem. Várható díjak:

Binnyei 40

Kiss 40

Szentiv. 50

Kopácsy 20 ∑ 150 ezer Ft

1964. X. 24.

Anday részére tegnap átadtam a KGMTI féle DV biztonsági tanulmányt. - Mára a prémiumszétosztással kapcsolatban – a magam részéről – az alábbi javaslatot teszem:

Osztályok Jánossi Kiss Binnyei Lovas Szentiv. Kopácsy Csanda Klug Lásztity Deák

x 2x120m-es fúrás 5

x Kv. felülvizsg 8 2

x Szennyvízfőgy. kijav 3 1

x FC stb csőátkötés 3

x Hosszúvölgyi befejező m. 1

x I. szivtp átalakítása 4 2

x Vízrendezési tanulm 1

x Tervezői művezetés 3 4

x Tereprendezés a suvadás } 15 3 2

x Szivárgó táró „ }

x Stabilitási vizsg. „ 5

Összefoglaló tan. terv 3 1 1 1 2

Szivárgók-tárók a városnál}

Tereprendezés a városnál } 18 4 3

Forrásfoglalás a városnál }

--- . ---

x Radari közművek 3

III. vízmű tan. terv 2 2 3 1

∑ 40 7 5 9 8 11 4 15 7 4 110

Bruttó javaslatom: 46 5 4 10 9 7 4 14 7 4 110

Biztosítani kell még: Vajas, Könyvkötő, rajzolók, gépírók részére

1000 ~ 300 ~ ∑ 2000

1964. XI. 2.

Andaival tárgyalás

Jánosi 30 30 24 000 45 100

Kiss 2 700

Binnyei 4 + 1,5 4,5 1 500

Csanda 4 4 3 500

Lovas 10 8 8 500

Klug }

Lasztity} 20 15 15 000

Deák }

Kopácsy 6 4 3 000

Szentiv. 3 – 4 4 Szentiv. 4 000

∑ 69,5 Vajas 800

Könyvkötő 400

gépírás 1100

Éva 400

Inczéné 700

7000

41 100

(Folyt. köv.)

Ezek érdekelhetnek még

2021. Április 01. 09:09, csütörtök | Helyi

LAKÁSUKON ÁRULTÁK A KÁBÍTÓSZERT

Egy dunaújvárosi férfit és élettársát fogták el a rendőrök, akik a megalapozott gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek.

2021. Március 02. 00:00, kedd | Helyi

TETTEN ÉRT SZABÁLYSÉRTŐ

A rendőrök elejét vették a tragédiáknak a 7-es számú főúton, Székesfehérvárnál.

2021. Március 01. 12:19, hétfő | Helyi

EMLÉKEZETES SZÜLETÉSNAP

Zétény a harmadik születésnapján rendőrautóval érkezett a ,,munkahelyére”.

2021. Február 23. 00:00, kedd | Helyi

SZABÁLYTALAN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS MIATT SZŰRTÉK KI A FORGALOMBÓL

A rendőrök megakadályozták a tehergépkocsi továbbhaladását.