Városlista
2021. április 13, kedd - Ida

Hírek

2011. Május 22. 19:30, vasárnap | Helyi

A nagy löszomlás (XIX. rész)

A nagy löszomlás (XIX. rész)

Az 1964. február 29-i dunaújvárosi partomlásra az idősebbek jól emlékezhetnek. Egy éve került elő a Mélyépterv egykori mérnökének kézzel írt naplója a partomlást követő másfél év partomlással és partstabilizálással foglalkozó

A napló egyetlen kiszínezett oldala az 1965. esztendő kezdetét jelöli. Ezt a maga valójában tettük közzé, folytatva Bankó Károly bejegyzéseinek közzétételét. A napló előkerülésének történet és Bankó Károly levele sorozatunk első részéből ismerhető meg.

A napló végső elhelyezéséről később születik döntés. A benne fellelhető szöveg viszont csak akkor válhat igazán közkinccsé, ha az érdeklődők hozzáférhetnek anélkül, hogy kézbe kellene venniük a létező egyetlen példányt. A könnyű hozzáférhetőség kulcsa pedig a szöveg-hű digitalizálás. Amit azért is vélek fontosnak, mert mindmáig igen kevés azinterneten elérhető anyag a dunaújvárosi nagy partomlásról és a város térségében végrehajtott, komplex part-stabilizálásról. Amelynek az eredményességét az azóta eltelt négy évtized igazolja.

Ez alkalommal megismételjük a napló értelmezéséhez segítséget nyújtó, a bevezetőben ismertetett magyarázatot is:

A nyilvánvaló helyesírási hibáktól eltekintve igyekeztem szöveg-hű maradni. Ennek megfelelően például a vasmű az eredeti szövegnek megfelelően szerepel hol kis, hol nagybetűvel, hol DV-ként említve. A nevek i-vel, y-nal történő írása is megfelel a naplóban felleltnek, az írásjeleket is igyekeztem a naplóban talált módon jelölni, illetve elhagyni. Például gyakorta hiányoztak a kérdőjelek és más írásjelek. Valószínűleg az elhangzás gyorsaságával lépést tartani szándékozó jegyzetelés okán. Az aláhúzások is az eredeti szöveg szerintiek. Az 1965-ben tett bejegyzések némelyikénél piros színű aláhúzás szerepel, sőt két, piros tintával írt bejegyzés is előfordul. Ezeket - fekete-fehér nyomással számolva - az adott helyeken kisebb méretű, kurzív és vastagított magyarázattal jelzi a digitalizált változat. Az el nem olvasható szövegrészeket # alkalmazásával jelöltem. A naplóban ismétlődően előforduló betűszavak akkori vállalatokat, szervezeteket jelölnek. Például: KGMTI = Kohó és Gépipari Minisztérium Tervező Intézete, ÉM = Építésügyi Minisztérium, FTV = Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat; a Szalmacell a ma Bartátság városrészként számon tartott negyed akkori közkeletű elnevezése, a Radar és 1000-es barakk pedig a mai Papírgyári út és a felső Duna-part közötti – átmenetinek szánt – barakk-lakások csoportjait takarja. Bankó sajátos rövidítéseket is alkalmaz, így például a következőket: Mpt = Mélyépterv; mió = millió, hati = határidő, ng = népgazdaság, ber. pr. = beruházási program, vert. = vertikális, kv = költségvetés, vögy=vezérőrnagy stb.

Csongor György

A NAPLÓ bejegyzései (tizenkilencedik rész)

1965. I. 11.

A jan. 8-i tárgyaláson Szántóékkal nagyjából megbeszéltük a tavalyi szerződéseket.

Ma az FTV és a város részvételével az elvégzendő munkák, szerződések kerültek szóba..

5 szerződés lesz a Dunaberrel:

Tanulmány (ber. cél) III. 31.

Ber. program XII. 31.

Kiviteli tervek (foly.), amit idén építenek

Tervezői művezetés

Geod. mérések

Andai feljegyzéseket írt az osztályoknak a feladataikról, azzal, hogy a terv. díjat 15-ig velem közöljék.

Dunaber fogalmazza a megbízóleveleket.

P. ü. vonalon I. 25 – én történik az átadás

1965. I. 16.

Andai szerint idén építendő:

1./ Tárók a Koziderben (terv van)

2./ Szalmacell forrásfoglalás

a/ Lovasék feltárásai kell

b/ Külső vízleeresztés terv van (jó?)

c/ Foglaló – táró terv (új terv kell)

d/ FTV feltárás

3./ Nyomás alatti vizek foglalása

a/ a táróban

b/ egyebütt

4./ Az egész partszakasz hidrológiai feltárása (?)

Ezt Gondos említette, nem tudom, mit ért rajta. Szükséges-e?

5./ Szívócsövek a II. telepen.

6./ Közmű – vizsgálatok (Város - vasmű)

7./ Füvesítés

Dunaberrel meg kell tárgyalni, ki csinálja. Szerintem nem a mi profilunk.

8./ Tereprendezési munkák

Új terv kell, mert a Szalmacell telep védelmét szolgálja.

9./ Partvédő mű (Kövizig téma)

10./ Geod. mérések (FTV tervei szerint)

11./ Csőátkötések. (Terv van, talán építik is).

1965. I. 21.

Ért. a főmérnöknél

Nagy Z. Andai, Binnyei, Kiss, Asbóth, Kopácsy, Szentiványi, Zoller, Jánosi, Bankó.

Nagy: Üdvözli a Dunaber ber – ként való belépését. Ezzel szakberuházó lesz, a szakszerűség jobban biztosítva lesz. Ez jobb, mint a Vasmű és város kettőse. Gen. tervezői mivoltunk is jobb, így egységesebb lesz a munka, mint KGMTI – FTV együttes. Így logikusabb annál is inkább, mert a munka is egységes.

Néhány altervező van: FTV (talajmech. és megfigyelések a kutaknál, mérések)

Kövizig: folyamszabályozási munkáknál és méréseknél az Egyetem.

1./ A Vállalat vezetősége szükségesnek tartotta Andai kijelölését egyszemélyi felelősként, mintegy a Váll. vez. képviselőjeként! Ez nem érinti a két fm. munkakörét, de

a/ első helyettes aláírásra jogosult

b/ utasításokat adhat az irodáknak

Kéri, hogy az osztályok őt támogassák ebben a munkában.

2./ dr Kopácsy felmentését kérte az oszt vezetés alól. Ezzel kapcsolatban köszöni értékes és sokrétű munkáját. Reméli, hogy új munkakörében egyaránt hasznos lesz a vállalatnak és népgazd – nak.

Biz. különleges munkákban a Váll. igényli az ő közreműködését, szaktudását talajszempontból mintegy szaktanácsadóként. (Műszaki ideológia). Munkája lesz pl. a kelenföldi magasházak alapozásának kérdése stb.

Mai megb. ünk tárgya elsősorban olyan első megb, amely nem tűzoltó jellegű, de kitér minden területre. Nagyon nagy felelősséget jelent ez ránk nézve mind életvédelmi mind pedig vasműves vonalon, de a partnak, mint objektumnak védelme vonalán is.

Műszakilag igen komplikált és gazdasági vonalon igen terjedelmes. Az elképzelések 600 – 1500 – 2000 mió Ft között mozognak. A programkészítés során első feladatunk a háttér megvizsgálása (Hogyan befolyásol bennünket az élet és vagyonvédelem), de figyelembe kell venni gazd. életünket is, és szembe kell állítani a megoldási módokat a forintokkal. U. akkor viszont szükséges az élet és vagyonvédelmi tevékenységek fontosságának hangoztatása.

III. 31-re tanulmányt kell készíteni. Ami idén vagy jövőre készülne, mélyebb munkára van szükség. A később épülők nem kell oly mélyen kidolgozva legyenek. Hitvallást kell tennünk.

Kiemelt ng. ber. ez az egész. Mikor még nincs merev állapotban, konzultációra kell vinni. Olyan időben, amikor a szakértőknek még lesz idejük tanulmányozni. Így lehet vállalati koncepciót kialakítani és azt a megbízó felé képviselni. E két lépés után lehet a tervezést végezni.

Andai kíván-e hozzászólni a kiküldött 367/112 sz. felj. anyagához.

Andai: fm kimerítette a tárgykört. A min kezdeményezte a tanulmányt, most úgy alakult át, hogy ber cél lesz a Dunaber megbízásából.

A meglevő anyag 15 év munkáját öleli fel. (Pl. Kopácsyé). Ez nagy segítséget ad majd a cél kidolgozásához.

Nagy: A m. évi ber. pr.-nak ma van-e aktualitása? Kell-e tárgyalni róla?

Andai: Jó anyag lesz, és a tárgyalás hasznos.

Jánosi: A Dunaber akarja tudni, hogy a ber pr ból mit kell majd idén megépíteni.

Bankó: A ber. az idei kivitelezéseket akarja ismerni, de az összeset, és erről akar kiv. terveket.

Nagy: A kivitelező kapacitásából kell kiindulni.

A program bírálatára Andai a kivitelezőt ill. a jelenlevő sztsakat hívja meg

Nekünk az egész munka koncepciójából kell kiindulni. Külső szakértők most nem kellenek.

Andai: A nagy koncepcióba kell a ber. pr.- ot beépíteni.

Szentiványi: Munkakörük az ártalmak megszüntetésére szolgál. Közelítésül a jelenlegi talajvízszint szolgálhat. Vízdombnál esetleg a hálózat hibája okozza a duzzadást. Erre Szivák koncepciót dolgozott ki.

Másik a zagyfeltöltés – Kiss M – sal együtt.

Nagy: Foglalkozzunk-e azzal, hogy megfigyeljük a hálózatokat.

Többen: Nem, csak metodikát adunk. Másik a zagy kérdés.

Andai: A zagyvölgyet mentesítjük.

Kiss: A vízellátásnak feladata lehet a III. sz. vízmű kérdése is.

Andai: Ezen programban csak a Dunaber beruházása szerepel majd. A III. vízmű DV beruházás lesz majd.

Kiss: Tételesen nem lehet szétválasztani a III. vízművet.

Andai: A tanulmány kész, csak be kell fűzni.

Nagy: Kellene említeni az összefüggéseket és kapcsolódásokat. Hivatkozni kell a tanulmányra és a kapcsolatot megvilágítani. Tárgyalni kell egyéb ber. - okat is, melyek más szervek részéről is felmerülhetnek.

Pl. közelebb a parthoz nem lehet menni. Városi építések.

Nagy: Van-e a pernyelerakásnak realitása? Fel lehet e (időben) tárni, nem kell-e vizsgálni, lehet e a nélkül lerakni?

Binnyei: Ez könnyű fajsúlyú anyag.

Andai: Nem csak vasmű és nem csak város, hanem a teljes part.

Nagy: A zagykezelés úgyis egyébként is megoldandó. Ez kihat a felszíni vízrendezésekre.

Binnyei: Ezt mint megtámasztó ellensúlyt csak óvatosan, vizsgálat után lehet figyelembe venni. Ez után kell még a vegetáció képes leterhelés (humusszal).

Más oldalról: a zagyszállítás vizes része Binnyei osztály feladata is lesz, nem csak a Szi és Ki osztályé.

Kiss: Kérdés, kell-e megtámasztás és milyen mértékben. Szakadópart egyensúlya szabja meg. Első fázisként ezt meg kell állapítani. Gazdaságossági kérdés is!

II. sziv. szívócsövei ez évben megépítendők. Kinek a beruházása legyen?

Bankó: Tény hogy a DV – é.

Kopácsy: Tematika-e vagy vázlat. Itt már konkrétumot, tematikát kell adni, márc. 31-ig. Egyelőre negatívumok vannak csak (Nekem ilyen meg ilyen adat kell).

Meg kell állapítani azt hogy miket kell tervezni vagy hogyan kell.

Egy ilyen értekezletnek a tematikát kell tisztáznia. Minden osztálynak kell tudni mi a konkrét feladata. Ezeket eleve tisztázni kell. Részletes tematika kell, cím szerint, ennek alapján az osztály feladatot, tervezés sorrendet kiviteli sorrendet kell megállapítani.

Andai: Nem teljesen érti Kopácsyt. Azt hogy mit kell csinálni, azt már évekkel ezelőtt éppen Kopácsy dolgozta ki.

Kopácsy: Hivatkozva a sárga tanulmányra, amely sokat tartalmaz. Többet alapkoncepcióul nem lehet adni. Azon túl ki kell térni arra, hogy melyik helyen mit javasolunk.

Nagy: Nézzük meg a novemberi tanulmányt, mi rossz benne és mi jó.

Kopácsy: A témavázlatban nincs benne a tanulmány célja.

Nagy: A cél lehet az hogy minden áron megállítani a partot

de lehet az is hogy milyet és milyen áron akarunk csinálni.

Andai: Meg kell állapítani, hogy mit védünk, milyen áron, milyen károk keletkezhetnének benne.

Nagy: Az egész ber. lényege a Vasmű és város élet és vagyonvédelme. Kell azt is, hogy milyen mértékben kell védeni.

Kopácsy: Élet és vagyonbiztonság a cél, azzal is, hogy a biztonság és a veszélyeztetettség mértéke mekkora.

Nagy: Cél három szempont

1. Cél

2. Veszélyeztetettség mértéke

3. Biztonság mértéke

Ez ki van-e a sárga könyvben dolgozva?

Kopácsy: A károk nagysága a harapódzások üteme, a veszélyeztetett értékek nagysága, az intézkedések költségei.

Nagy: A beruházó elé azt kell letenni, hogy amit csinálni akarok, az mennyibe kerül, illetőleg mennyi értéket veszélyeztet.

Jövő hét végére a címszavakat Andai szts állítsa össze.

Végül is össze kell foglalni:

Mi történik

Időbeni lefolyás

Veszélyeztetett értékek, stb.

De menjünk tovább! Az I. pontot hagyjuk későbbre.

A II. pontban ki kell hangsúlyozni, hogy ezt és ezt akarom elérni. Politikai kérdés is lehet (Ezt és ezt a házat feladom, mert megvédése x milliárd lenne).

Ebben szerepel

Stabilitás (part) kérdése

Mederszab. és feltöltés

Forrás és egyéb vízrendezések

Talajvízszint szabályozása stb

Kell látni a partitúra címszavas összeállítást.

Kopácsy Ne legyen egy ügy 5x tárgyalva és esetleg valami kimaradjon.

Meg kell bízni Köviziget és FTV-t is.

Jánosi: Saját feladatait a ber. pr. meghatározza.

Nagy: Ez csak céltanulmány lehet. A lefolytatandó vizsgálatokat fogja tartalmazni. A leszakadt terület jobb előkészítéssel rendelkezik.

Rögzíteni kell , hogy a cél (amit III. 31-re adunk) biz. vonatkozásokban programszintű, ill. céltanulmány szintű. Ez utóbbinál az elvégzendő vizsgálatokat kell kimutatni.

Az elején komoly vizsgálattal el kell dönteni, hogy a III. vízmű miért kell, vagy nem kell. A műsz. gazdasági cél ami a kormányzat zsebére megy az nagyon lényeges.

A védelem módjait indokolni kell.

Binnyei: Folyamszabályozással Kiss

Vízellátás biztonsággal Binnyei

Partstabilitás Kopácsy

E három osztálynak kell a célt összeállítani, amit menet közben módosítgatni lehet. Andaival konzultálni kell.

Nagy: Egyes partszakaszok jövőbeni felhasználhatóságáról is kell nyilatkozni.

Asbóth: A II. ponthoz: Szerinte a feltöltés anyaga nem befolyásolhatja döntően a biztonságot

Az anyagot (zagy) előzetesen vizsgálnia kellene.

Hidrogeol. feltárás: Az FTV évek óta furkál.

Nagy: Ennek felülvizsgálatában kellene részt venni.

Asbóth: Az észlelések és hidrogeol. vizsg. összefügg.

Andai: Nekünk azt kell megmondani, kell-e még további feltárás a hidrogeol. feltáráshoz.

Jánosi: A meggyűrt szakaszon az 57 – 58-as adatok nem felelnek meg.

Kopácsy: Helyi visszaduzzasztások lehetnek. A talajmech feltárást úgy kell telepíteni és kialakítani, hogy az hidrogeol is legyen.

Nagy: Ki csinálja a hidrogeol feltárást és szakvéleményt.

Andai: A siklói útig Mpt, attól É-ra az FTV furt. A tanulmány egyben készül, de hozzá az adatot Mpt ill. FTV adja. Meg kell mondani, hogy kell-e itt még feltárás és mennyi.

A két adathalmazt a generáltervezőnek (nekünk) kell egységesíteni.

Asbóth: Mi csak a partszakaszt vizsgáltuk, megküldtük FTV-nek, tehát nála van minden.

Andai: Az FTV az egész talajvízszint észlelést végzi.

Ha a partszakaszon további fúrás mégis kell, ezt nekünk kell megmondani. A szalmacellnél már az FTV fogja csinálni. Nekünk még az ő munkáját is felül kell kritikával vizsgálni.

Nagy: Az egészet az FTV-nek kellene csinálni. Más kérdés, hogy ezt mi értékeljük, vagy átértékeljük. Ő adjon egységes képet az eddigi adatok alapján. Ő felelősséggel csináljon egy tanulmányt. Mi azt értékeljük (Zoller és Kopácsy osztály).

A megbízólevél úgy menjen ki, hogy az FTV egységesen megfogva a partszakaszt, összefoglalóan egységes tanulmányt csinál. Ezt küldje meg s mi még áttanulmányozzuk.

Asbóth: Ha címjegyzékes – tematika lesz, meg kell adni, hogy kinek kell csinálnia. Egy személy (kidolgozó) kell. Más kérdés, hogy ki konzultálja.

Nagy: Tehát ki kell jelölni előadóul az FTV-t.

Zoller: FTV észleli a kutakat, azokat regisztrálja. Ez még nem hidrogeológia. Itt hidrogeol. feltárás nem készült. Rögzíteni kell a földtani összefüggéseket. A kutak csak 2 területre vannak koncentrálva.

Nagy: Csinálja az FTV.

Kv – eknek át kell menni az árvetési osztályon!

Az értekezlet végén (3/46) a főmérnök rám osztotta a címjegyzék összeállítását.

(Folyt. Köv.)

Ezek érdekelhetnek még

2021. Április 01. 09:09, csütörtök | Helyi

LAKÁSUKON ÁRULTÁK A KÁBÍTÓSZERT

Egy dunaújvárosi férfit és élettársát fogták el a rendőrök, akik a megalapozott gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek.

2021. Március 02. 00:00, kedd | Helyi

TETTEN ÉRT SZABÁLYSÉRTŐ

A rendőrök elejét vették a tragédiáknak a 7-es számú főúton, Székesfehérvárnál.

2021. Március 01. 12:19, hétfő | Helyi

EMLÉKEZETES SZÜLETÉSNAP

Zétény a harmadik születésnapján rendőrautóval érkezett a ,,munkahelyére”.

2021. Február 23. 00:00, kedd | Helyi

SZABÁLYTALAN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS MIATT SZŰRTÉK KI A FORGALOMBÓL

A rendőrök megakadályozták a tehergépkocsi továbbhaladását.