Városlista
2021. április 13, kedd - Ida

Hírek

2011. Március 10. 19:47, csütörtök | Helyi

A nagy löszomlás (XVI. rész)

A nagy löszomlás (XVI. rész)

Óriási partomlás következett be 1964. február 29-én Dunaújvárosban. A Dunai Vasműt és a várost veszélyeztető rendkívüli esemény (suvadás), valamint a helyreállítás terjedelmes és részletes korabeli dokumentuma került elő 2010. tava

A NAPLÓ bejegyzései (tizenhatodik rész)

1964. XI. 10.

Az OMFB ankét anyagának gépeltetése.

1964. XI. 11.

Andaival megbeszéltük a felterjesztendő összegeket.

Jánosi 24.- Vajas 0,8

Kiss 2,7 Könyvk. 0,4

Binnyei 1,5 Gépelők 1,1

Csanda 3,5 Éva 0,4

Lovas 8,5 Inczéné 0,3

Klug } B# 3

Lásztity } 15.- áthozat 63,1

Deák } ∑ 69,1

Kopácsi 3,9

Szentiványi 4,0

63,1

1964. XI. 12.

Megbeszélés a DV-ben

Réti Vilmos szerint az OMFB tanulmánya a partomlás körülményeivel, kihatásaival s a perspektívával foglalkozik. Itt ugrott ki a DV vízellátás jelene és jövője is. Erre a célra alakult a jelenlegi albizottság. (Réti, Szakos, Réfi, Bezdek, Nagy B., Dóka István)

Tematika

I. DV üzemi vízellátása ma és 80-ig a DV és DV által ellátandó üzemekre (XI. 21)

II. DV és Kapcsolt üzemek 80-ig várható vízigényfejlődése (XI. 28.)

III. Az üzemi vízfelhasználás és a frissvízpótlás csökkentésének lehetőségei. (XI. 28)

IV. DV-ből távozó szennyvizek majdani elvezetése a fejlesztés során (XII. 9)

V. Jövő igény kielégítésének műszaki igénye 70ig. Ill. 80-ig 65. I.

VI. Jövőigény kielégítésének költsége 65. I.

VII. A víz újrafelhasználásának kihatásai 65. I. vége

1. Gazdaságosság

2. Biztonság

3. III. sziv. telep

Olvasópróba az anyag első részéből XII. 3-án, ½ 10 kor

1964. IX. 14.

Andai közölte, hogy főmérnöki utasításra 16-án le kell mennem D.ba átadni a beruházásokat a Dunabernek, Össze kell állítani a munkák jegyzékét.

23/a – 486 – 6:

Csak a Csév dolgozik az utolsó 60 m-es fúráson (Lehet hogy már kész?) A szerződés utána végszámlázható.

23/a – 486 – 7:

Jánosi osztály a táró, szivárgó, tereprendezési, víztelenítési, főldmunkatervekkel kész. (A kézi földmunkával mi van?) Új sablon terv (erről nincs adatlap)

Kopácsi osztály talajmech. szvél IX. 30-i hati felmondva, X. 30 vállalva, ha a Csév IX. 25-re kész. Mi van most?

Deák osztály 2 heti 1 – 2 nap művezetést folytat határideje XII. 31.

Jánosi osztály új művezetési szerződést kötött, még a folyó évre.

23/a – 486 – 8

2x120 m – es fúrás. Elkészült.

54/07 – 486 – 10

Jánosi osztály városi partszakaszon levő munkája

54/07 – 486 – 11

U. erre ber. pr.

54/07 – 486 – 12 Nem készült szerződés

54/07 – 486 – 13

Összefoglaló tanulmányterv 65. III. 31.

54/07 – 772 – 174

Városi szennyvízfőgyűjtő kijavítás

54/07 – 772 – 179

Radari közművek

Ezeken kívül: Készenléti tanulmány az úszóműről

III. vízmű tanulmány

Recirkulációs megbízás

Felszíni vízmű

Szalki sziget rendezési terve

1964. XI. 20.

Értekezlet

Gábor István megnyitja az értekezletet. Megállapítja, hogy a vállalatok eddig önfeláldozó munkát végeztek. De tovább kell lépni. Rendezettebben kell a további munkákat lebonyolítani. Ezért Trautman az OVF-en keresztül a Dunaberre bízta a beruházások lebonyolítását. A város Vasmű és Dunaber lesz

Város: Radar helyett bontása

új lakások

közművek

kútfigyelés

Városi fásítás

Vasmű Kerítésen belüli munkák

recirk.

I – II sziv tp

úszómű stb

III. sziv. telep

közműfelülvizsg., talajvízszint

Dunaber Vezetőmű

Patakrendezések

szivárgók kutak

tereprendezés és fástás

Az együttműködés fontos! A vasművön kívüli építkezésekhez a Dunabert értesíteni kell. Észlelési eredményekről is értesíteni kell.

Dunaber gen. tervezője legyen a Mélyépterv. Minden más tervező altervező legyen. DV-é a KGMTI. Kell a Városnak is. Az egyeztetést a 3 ber. tartsa egymással.

Mélyéptervvel minden más munka egyeztetendő. Két fm és két megbízott (ber. - nál) kijelölése fontos.

Lényeges az egész terület azonnali tahimetrikus felvétele!!

Ez nagy munka lesz a Mélyéptervnek, vagy a gen. terv. nek, s ehhez kell az ÉM rendelkezése is.

1965 végéig kell, hogy ber. program legyen készen, mert rendezni kell a Kódex szerint az ügyeket. 65-ben még nem tudunk e szerint, de utána kell.

Tisztázandó, hogy milyen szervek mennyi terv. kapacitást biztosítottak az OT nál.

1. A vállalatoknak tudniuk kell, milyen munka vár rájuk.

Kivitel Dunaber 65 től gen kiv. ként a 26 ost akarja kijelöltetni.

Folyami munkákra OVF jelöl ki gen. kivitelezőt.

Nagy munkánként indokolt szétválasztani a kivitelezést.

Kell a létrehozott tárcaközi bizottság. Ha a rend fokozódik, ennek szerepe csökken. Gyors intézkedés miatt jó, ha van. Sajna van még tárcaközi sovinizmus.

Javaslatok: 1./ Ez évben a kijelölt szervek végzik a munkát.

2./ Szerződéseket összeállítani, főleg tervezési vonalon. Nov. 30-ig a beruházók állítsák össze. Egyeztetik a ber. - ók dec. 10-ig. Eddig kijelölni a gen. tervezőket és kiv. -t is. Jelentés a tárcaközi biz. nak. Ennek ülése legyen dec 15 – 20 között.

A szakértői bizottság költségösszeállítása kissé gyors és ezért nem eléggé alapos volt. Felül kell vizsgálni, új, reális költségeket kell majd a kormány elé terjeszteni és feladattervezetet.

Hilvert Elek:

Febr. 29-én operativ korm. biz. ill. szakértő bizottság alakul, de aug elején megszűnt. Az É. M. az alábbi feladatot kapta:

Összefoglaló tanulmány az eddigiek alapján 05. III. 31-ig

Félévenként Tapolczayval jelentést tesz a kormány felé.

Az OT feladata: hitelbiztosítás ill. OMFB-vel a perspektivikus intézkedéseket kialakítani.

A többi beruházó is megkapta a saját feladatát.

Ezután átmeneti állapot jött; tart, amíg a Dunaber át nem veszi. A tárcaközi biz. nem operatív szerv. Az átvétel bár hitel szempontjából 65. 1. 1., operative már ma kezdődik.

Az intervallumnak műszaki és pénzügyi hibái, bajai voltak.

Az elszámolás, munkák kiadása nem volt egyértelműen lehetséges.

A tahimetrikus felvétel az FTV szerint 3-4 mió Ft, ennek megfelelő létszám, de XII. 31-ig nem tudják megcsinálni.

Barna Aladár OT

Kiegészít. A 65-ös terv előrehaladtával tettek lépést az itteni munkákban.

A szétválasztást megcsinálták ők is, mint Gábor.

A városi lecke is megvan. A hitelt az OVF terhére biztosították. 45 mió Ft-ot. 40 építés 5 mió egyéb rovaton. (Tervezés, fásítás). Ez szerepel a 65-ös terv első közelítésében.

Kapacitás oldalról csak a kivitelezőt vizsgálták, egy részét OVF-nél, másik: szivárgó, táró, akna: KPM hídépítő V-nál (17 miós)

Utána tudták meg a 26 osok építését, konzultált az épfőo.-lyal. Szerinte a térségben a 26-os túlterhelt. Ezt az ÉM és OT tisztázni tartozik!!

GB szerint a tan terv hati III. 31.

Ber pr ezután. Ezért 65 – ös építés még nem lehet ber pr alapján. Engedélylyel csak 64-ben lehet építeni, meg kell hosszabbítani ez év végéig GB elé terjesztve 65-re is.

OT tudta, hogy a GB anyagban levő építési leckék csak felsorolás, tehát változhatnak.

Gábor: Hídépítő kijelölése KPM tudtával történt?

Barna: Igen

Bonta József 26 os V

Műszaki helyzetet akarja felvázolni.

Fontos munka folyik:

Tárók - szivárgók

Párhuzammű febr. végére

Törmelék kupban a fagyos víz bajt okozhat.

Nehézség van, mert sem a 26-os sem más V. nincs előkészülve. Föld alatt pedig időtől ftlenül dolgozhatnának.

Mik a munkájuk?

3 táró van, mindegyik kellene.

É – i előtt nagy földmunkát kell elvégezni. 20 fő kellene, de nincs. Gépi földmunka is kellene.

D – i beindítása is létszámkérdés.

Középsőnél 1 hónapig tartott amíg a vákuumkutak csápjait ki tudták nyomni. 1 hónapja kezdték meg a táró kihajtást. Lelassult. Süríteni kellett a kereteket, még így is 1 – 2 eltört. 12 m re vannak az aknától. A vákuumok hatása nem jelentkezett, sőt káros volt, mert amíg a betűzés miatt álltak, káros földelválások voltak.

Bányászati aknamélyítőktől kért szakembereket, a helyszínen megnézni az ügyet, és szakmunkást, szerszámot is adnak.

Most vannak a legnehezebb helyen, a csúszólap közelében. A lösz nagyon össze van töredezve.

Létszám nincs. Katonaságot is kértek már. Hilvert ill. Gábor segítségét kéri, hogy 100 katonával az É és D – i tárót elő tudják készíteni.

Radari lecke is az övéké. (Közmű átépítés) IGHF cső átkötés.

Bokor Mihály OVF. Párhuzammű a rézsűláb védelmét szolgálja. E munka folyik. Jövőre (hitel van biztosítva, nehézség nincs sem pénz, sem létszám dolgában.

Esetleg szükséges lehet a hitelt olyan célra felhasználni, ahol a biztonságot jobban szolgálja.

Nagy Zoltán Mélyépterv kezdettől fogva részt vett a munkában. Ez a korm biz alatt gördülékenyebb volt. Gyors intézkedések vázlatos tervezések alapján ment a munka.

Ma már ideje, hogy a tervezés is határozott mederbe terelődjék. Jó hogy van beruházó.

Gen. tervezési mivoltunk vitatható, bár a partszakasz védelme a leglényegesebb is. Ha nem is gen. de főtervezetői kell legyünk. A szerződések is rendes mederben kellene folyjanak. Ezeket a 65 ös MTMT be is vegye fel az OT. Keretszerűen, kisebb felmerülő munkák érdekében.

Geod. felmérésre nem tudunk vállalkozni. Kérjük az FTV-t vagy más szervet megbízni.

Reméli, hogy a törekvéseinket a Kiv. V. érti. Szerettük volna elkerülni az úszómű téliesítését. Továbbra is fontos a gyors építés. Pl a tárókat mind a 3 helyen el kell kezdeni. Kérjük az ÉM – et segítse a 26-ost. Nagyobb ütem kell.

Más munka is van még ami fontos:

Radar, 1000 fős barak csatorna átkötése. Ezeket is sürgősen építeni kell.

Egyetért a 26 – os gen. kiv. - kénti kijelölésével. Új szervezet esetén a Mélyéptervet is vonják be az első tárgyalásba.

Járomi Miklós DV.

Nov. 12 – i tárgyaláson

DV recirk

Város lakás

Dunaber összes többi beruházás gazdája.

DV 965 – re csak a recirkre kapott hitelt. U. ide jön – nincs hitele – a tahimetrikus felv. is. Nekik nincs pénze. Ki rendeli meg, mert a Dunabernek is csak 65-re van pénze.

Hidép – 26 – os. A 26osnak sem gépe sem létszáma, sőt begyakorlottság hiánya is van. Tegnapig a középső táróval 18 m – t tudtak menni. Ez 20% - a lehetségesnek. Napi 3 m – t kellene menni.

A DV a 100 fő katona leviteléhez nem járulhat hozzá. 83 mió Ft van a Hideghengerműre. A kiv. ezt sem tudja megépíteni. Nem hiszi, hogy a kormány engedélyezné a katonákat levinni. A Hídépnek van kapacitása, be tudna segíteni a 26 osnak.

A 26 osnak jövőre is töméntelen munkája van. (Szalmacell, papírgyár, lakások). Ezért gen. kiv. - ként a Hídép V-ot javasolja.

Örül a Dunaber mai közreműködésének. Kéri a mb. - kat a helyszínre leküldeni, a szálak kuszáltak, ezt tisztába kell tenni, zökkenőmentesen.

Andai Pál

A városi partszakaszra van ber pr megbízásunk. F év dec. 10- re. Nem helyes ezt külön tervezni. Az egészre (Duna sodor – felsz. vízr. ig) kellene közös ber. pr. - ot készíteni. Ezt a tanulmány lezárása és jóváhagyása kell hogy megelőzze. A hídépítő a városi szakaszra van kijelölve mint gen. kiv.

A tárók a suvadásnál É-D-i irányból indultak volna, nyugodt területen. A középső indítással a talajvíz lecsapolását akartuk elvégezni. Ezért fontos a másik két csáp munkába vétele is.

Siket Miklós Berbank.

Két kérdést vet fel:

1./ Ber pr. teljes pr. határideje. OT 65 végi ber pr. ról vélt véleményét kéri.

Pü min. szerint sokkal korábban hati kell. ¾ éve úgy finanszíroznak, hogy a Bank nem tud ellenőrizni, funkcióját nem tudja ellátni. Hamarosan jóváhagyott kv – eket kér.

Tudja, hogy a tan terv előtt reális ber pr. - ot készíteni nem lehet. Ennek ellenére a ber pr igen sürgős.

2./ A hideghengerműtől katonát nem lehet elvonni. A 26-os még plusz kérjen az ÉM től katonákat.

Galacz Imre ÉM épip főig.

1./ Radari lakótp közműlekapcsolása. Terv van, VT megkapta.

A VT, Mélyépterv és 26 os jelölje ki a pontos feladatot, amit ez évben kell elvégezni. A főig emberátcsoportosítást hajtott végre.

2./ Tárók. Történt intézkedés a gyorsításra. De ezen a téren a ber. és a kiv. nem járt el jól, amikor nem ide állították be a földgép ideküldött kotróját.

3./ 26osok 65 évi feladata. 2 felé lehet választani.

a/ 26 os foly. ba tett táróép

b/ Szalmacell forrás, városi tárók építése.

A 26 os V leterhelése jövőre igen nagy, ide 100 főt nem tud adni.

Kívánatos, hogy a Hídép V itt is besegítsen ezen munkákban is. Ezt a kérdést legsürgősebben meg kell vizsgálni. Ha most volna szabad kap. -a a Hídép. nek, az É D – i tárónak neki kell állítani. KPM-et is be kell vonni.

4./ 26 -osok karhatalomnak bevonása iránti kérése: nem lehet csak Hideghengermű ##oportja. Itt is építeni kell, legalább 60 főt át lehetne irányítani. Hídépítő ellen nincs kifogása.

Gábor I : A főig és KPM felé tett-e lépést (a Mélyép tröszt) a bekapcsolásra, amikor más vonalon ugyancsak az ÉM azt mondta, hogy a Hídép nek nincs nem lesz munkája.

dr Pethő János: A korm biz beindította a munkát. A hídépre bízta a szalmacell forrás foglalást. (900 e Ft) 500 ezerre akartak ezévre szerződést kötni, de a Hídép nem vállalta. Ezért jövőre – csak városi viszonylatban – 65-re 18 mió Ft – os kap. - t akartak biztosítani, és ez az OT nál meg is történt.

Barna Aladár: Járomi szerint vannak még feladatok, amire nincs pénz. Nov 4-én Inokai is ott volt; a GB anyag mellékletét nézték át. E szerint 2 anyag megy át 65 – re:

  1. Tárók, kutak építése

Barna szerint ez a városival együtt Dunaber lecke lesz

2. Recirk. Vasmű lecke

Sziv tp ről szó sem volt. Lakásépítést leválasztották, 55 miót ide fordítottak. Sziv tp Vasmű lecke, de erre nincs hitel, Inokaival meg kell tárgyalni.

Sikethez kapcsolódva: III. 21 – re lesz tanulmány. A GB 2. pontja az OT-OMFB leckéjévé tette a perspektívát.

Oly ber pr nem volna célszerű, amely a GB melléklet színvonalát éri el. Reálisan kell azt elkészíteni. Ne áltassuk a kormányt, jól fontoljuk meg, mik valósíthatók meg 65 – ben, ezekre kérjünk engedélyt, s a többire az év III. IV. nében legyen jóváhagyva a ber pr.

Mi az pl. táróép terén, ami 65 – re lenne megvalósítható és milyen kiv kap kell hozzá. OVF megy a maga útján.

Gábor: A feltöltés a szorítógát mögött olcsóbban is készülhetne. Ft – ot is kell nézni.

Vesztergombi Kövizig

A II. sziv tp szívóaknáját meg kell hosszabbítani.

Hilvert Erre a Mélyéptervnek van utasítása és folyik a tervezés.

Vesztergombi: Ezt a munkát az Iesnél a Hídép – jól megcsinálta. Itt is meg lehetne csinálni. Hidromechanizációs eljárást kellene a FOKÁ-nak a feltöltésnél alkalmazni.

Visy Lajosné DV Finanszírozási kérdés az úszómű téliesítési költsége. Ez okt.-i elhatározás. Költsége nem kicsi. A GB határozat utólag 8 millióval e miatt meg lett növelve. A bank nem engedi csak önköltség re elszámolni.

A munka utólag szlázható csak mert nem terv alapján készül. Kéri eleve a bírság alóli felmentést. Egyéb munkáik is lesznek. Kéri eldönteni jövőre milyen forrásból fizethet.

Hilvert: A korm. biz utasításában határidős munka volt:

1. Radar terület felszámolása

(örül, hogy Galacz et a közműre tett bejelentést).

Sürgős a közmű átalakítása.

2. Szivárgórendszerek megépítése – a jövő év végéig.

Egyetért a ber pr. 65 okt – nov – i elkészítésével.

Szerinte a berbanknak dokumentumot kellene adni az eddigi munkákról.

Javasolja:

Tervezés vonalán:

1. Szalmacell alatti tárók stb III. 31-ig és a II ütemet részletekkel együtt VII. 1-ig

tényleg a Hídépítő V. folyamatos munkája.

2. Szükséges a Hídép v. É D-i tárónál történő bekapcsolása jövőre, de ha lehet még az idén.

3. Egyetért a tachimetrikus felméréssel. MTV, FTV elutasította a megbízást.

Javasolja: FTV-t földi fotogrammetriai eljárással azon a szakaszon megbízni amelyek sürgősen felmérésre kerülnek. Elszámolás miatt.

4. Szabó et. a tárcaközi biz. -on keresztül forduljon a kormányhoz, hogy ezt a munkát emelje ki, mert senki nem ad rá kapacitást.

Szovjet szakértők jönnek; 4 napon belül pontos munkaprogramot kér.

Gábor István A javaslatokkal a jelenlevők tehát egyetértenek. Most még a hozzászólásokra:

1. Hídépítő V. bekapcsolása jó, de azért az Épip főig és a 26-os csak maradjon benn.

2. Járominak: dr Balázs Jenőt bemutatja mint lét. megbízottat. Jövő pénteken lemennek a helyszínre.

3. MTV – FTV tachimetr.:

bizonyára lehet még ezen évben is olyan pénz, amivel ezt be lehet indítani.

4. Azért az OVF nél még nincs minden rendben.

5. Javasolja független árhatóság kijelölését.

(Folyt. köv.)

Ezek érdekelhetnek még

2021. Április 01. 09:09, csütörtök | Helyi

LAKÁSUKON ÁRULTÁK A KÁBÍTÓSZERT

Egy dunaújvárosi férfit és élettársát fogták el a rendőrök, akik a megalapozott gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek.

2021. Március 02. 00:00, kedd | Helyi

TETTEN ÉRT SZABÁLYSÉRTŐ

A rendőrök elejét vették a tragédiáknak a 7-es számú főúton, Székesfehérvárnál.

2021. Március 01. 12:19, hétfő | Helyi

EMLÉKEZETES SZÜLETÉSNAP

Zétény a harmadik születésnapján rendőrautóval érkezett a ,,munkahelyére”.

2021. Február 23. 00:00, kedd | Helyi

SZABÁLYTALAN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS MIATT SZŰRTÉK KI A FORGALOMBÓL

A rendőrök megakadályozták a tehergépkocsi továbbhaladását.