Városlista
2021. április 13, kedd - Ida

Hírek

2011. Május 31. 19:02, kedd | Helyi

A nagy löszomlás (XX. rész)

A nagy löszomlás (XX. rész)

Óriási partomlás következett be 1964. február 29-én Dunaújvárosban. A Dunai Vasműt és a várost veszélyeztető rendkívüli esemény (suvadás), valamint a helyreállítás terjedelmes és részletes korabeli dokumentuma került elő 2010. tav

A NAPLÓ bejegyzései (huszadik rész)

1965. I. 22.

D. e. Andaival tárgyalás. Értékeltük a tegnap elhangzottakat, majd megállapodtunk, hogy én is, ő is összeállítunk egy címjegyzéket, és azt kiadás előtt átadjuk Kopácsynak átvizsgálásra és „opponensi” vélemény céljaira.

A kódex szerinti ber. cél felépítése:

1./ A beruházás alapadatai

2./ A ber. gazdasági célja

3./ A ber. szükségessége

4./ A ber. programban választott megoldás indokolása

5./ A telepítési javaslat indokolása

6./ Kapcsolódó beruházások és szükségletek

7. Esetleges tervezési feladat

I. A veszélyeztetett anyagi értékek, partszakaszok:

A/ Hosszúvölgy – Radar között

B/ Radar – Siklói út

C/ Barátság lakónegyed (Szalmacell)

D/ Kohász út – Dózsa György út

E/ Castrum tömb

Mind az öt területen megállapítandó:

1./ A partszakadás valószínűsége, okai (a biztonság foka) Kop, FTV

2./ A hátrarágódás valószínű sebessége „ „

3./ A folyamatos suvadással veszélyeztetett anyagi értékek (időbeni

ütemezéssel) DV és Város

épületek

közművek

4./ Külön ki kell munkálni a Vasmű vízellátásának kiesése folytán DV

keletkező

a/ anyagi kárt

b/ elmaradt termelési értéket)

II. A fentiek elbírálásához szükséges adatok beszerzése

1./ Megfigyelő hálózat kiépítése (geodéziai)

11. Koncepció (milyen legyen) FTV

12. Hálózatépítés (Kövek lehelyezése, bozótirtás)

Beruházó megbízására? } Hídép V.

Gen. tervező megbízására? } ÉKME

13. Geodéziai mérések

2./ Talajmechanikai adatok KOP

21. Eddigi fúrások adatai FTV

(talajfizikai jellemzők megállapítása

rétegződés „

talajvíznívó, nyomás alatti tv. „

22./ További fúrások

helyének

mélységének megállapítása

23./ Azok kivitelezése CSÉV

3./ Hidrogeológiai adatok (eddigi fúrásokból)

31./ Vízáramlás a talajban (mennyiség) LOV

irány

nívó

talajvízszint változások

áteresztőképesség

32./ További fúrások LOV

hely

mélység megállapítása

(kijelölést konzultálni a talajmech. val)

33./ Fúrások kivitelezése

4./ Talajvízszintészlelő kúthálózat LOV

41./ Eddigi adatok feldolgozása (FTV alapján)

Emelkedések helye

mértéke

esetleges okai

42./ További kúthálózat koncepciója LOV

kutak helye

mélysége

43./ Azok kivitelezése CSÉV

44./ Rendszeres talajvízszintfigyelés módja

III. Megvalósítandó beruházások

Mindegyiknél ki kell dolgozni

a/ a megépítés sürgősségét (ütemezés)

b/ az építési technológiát

anyag

módszer

c/ az építési költségeket

d/ a várható eredményt (időben is)

1./ A veszélyek elhárításának ill. csökkentésének szempontjai

11./ A part elmosásának megakadályozása KÖVIZIG

12./ A löszpart stabilitásának fokozása KOP

13./ A talajba jutó víz mennyiségének csökkentése. LOV

DV VÁROS

║11./ Dunaszabályozási munkák

111./ Párhuzammű és keresztgátak KÖVIZIG

I. ütem: I. sziv. telepet körülfogó kazetta

II. „ Úszómű jégvédelme miatti gátmagasítás és párhu-

zammű hosszabbítás a II. sziv. tp. felé

III. ütem: Partvédőmű az 1577 – 79 fkm között 6 db ke-

resztgát és párhuzammű

IV/a ütem: Partvédőmű a II. sziv. teleptől délre. Párhuzammű

és keresztgátak (2 db).

IV/b ütem Balparti szabályozási művek: sarkantyúk, vezető-

művek, partburkolatok, mederkotrások

Szükséges:

gát (párhuzammű) helyének kitűzése (telepítése)

magasságának megállapítása

koronaszélesség „

építés anyaga

építés módja

építés optimális időpontja (sürgősség) (Talajm.)

Gátak hatása a Duna mederre (Kövizig)

Gátak biztonságnövelő hatása a partra (Talajm.)

(különböző gátmagasság)

Költségek

112./ Kazetták feltöltése

A feltöltés különféle magasságban történhet

a/ A feltöltés rétegezésének, vízáteresztőképességének ha- LOV

tása a partfal állékonyságára KOP

b/ A feltöltés súlyának (?) esetleges hatása (ebből lehetne a KOP

klféle feltöltési anyagok optimális magasságát megállapítani)

c/ A feltöltés anyaga: - kohósalak KISS

- lösz Jánosi

- zagy Szenti

- kotrásból származó kavics Kövizig

ca/ honnét lehet megfelelő lösz anyagot ideszállítani Jánosi

Kohósalak!!! - kellő mennyiségben („b” pont alapján)

Kiss - megfelelő módszerrel jövesztve és szállítva (bagger, víz-

ágyú, szalag, hidraulikus szállítás)

cb/ milyen beruházást jelent a zagyszállítás Szenti

- előnyei a jelenlegi zagyelhelyezéssel szemben

- kell-e takaróréteg

- milyen mennyiség áll rendelkezésre

- mennyi idő alatt tölthetők fel a kazetták

cc/ Kell-e a Duna medrét kotorni a környéken Köv

lehet-e „ „ „ „

a kotort anyagot hol lehet legcélszerűbben felhasználni

- gátépítés (párhuzammű, keresztgátak)

- feltöltés a kazettákban

- ipari felhasználás (Ép. elemgyár)

║12./ Löszpart stabilitásának fokozása

121/ Partrendezés, vízelvezetési munkák

Alsó partszakasz (medertől a löszfal lábáig terjedő rész) felületére

hulló vizek elvezetése Jánosi

a/ terep kialakítás (területfelmérés ???)

b/ vízelvezető horhosok kiépítése

- méretük, helyük, lejtésük

- burkolásuk

- összefüggés a forrásfoglalások vízelvezetésével

c/ növényzettelepítés (beleértve a kazetták felületét is) ??

A löszfal és a közvetlen szomszédságában levő felső plató

vízelvezetése Jánosi

a/ terepkialakítás

- rézsűzés, lejtések iránya

- az esetleges földtöbblet felhasználása

b/ a víz lejuttatása az alsó partra Jánosi

- a víz esetleges elvezetése hátrafelé a gyár vagy város csat.

hálózatába

c/ A felső plató felhasználása Jánosi

- Növényzettelepítés

- Utalás egyéb felhasználási lehetőségekre (sétány, ideigl.

jellegű szórakoztató létesítmények)

- Utalás a kívánatos építési határvonalra. Kopácsy

122./ Szivárgó – táróépítési munkák

A legelöl megemlített 5 partszakasz szem előtt tartásával!!

a/ A talajvíz összegyűjtésének, a talaj kiszárításának lehetséges

módszerei Kop

- mélyszivárgókkal

javasolt nyomvonal

- mélység, méret

- építési módszer és költség

- felhasznált szivárgóanyag

- árokdúcolás

- kútfüggönnyel Lovas

javasolt kutak helye

- száma

- mélysége, mérete (Ø)

- vízemelés módja

építési és üzemelési költségek

- tárókkal Kop

javasolt nyomvonal Jánosi

méret

hosszszelvény

építési módszer

„ anyagok

tartozékok: Jánosi

- aknák

hely, dbszám

méret

építési módszer

anyag

- szivárgóbajuszok

helyük

méretük (keresztmetszet, hossz)

magasság, irány

építési módszer

anyag

b/ Az összegyűjtött víz eljuttatása a Dunába Jánosi

- Árokkal (l. 121/b pont)

- zárt csatornákkal

- esetleg vegyesen alkalmazva

Elvezetendő vízmennyiség

árok, csatorna helye

mérete

hosszszelvénye

kialakítás (vb)

aknák

kitorkolás (csatlakozás a Dunához)

123./ Forrásfoglalások Jánosi

a/ Foglalandó források feltérképezése Pfaff

- helysz. Bejárás és kijelölés Jánosi

- geodéziai felvétel Pfaff

- hidrogeológiai szakvélemény Lovas

vízhozam

várható áramlás (járat) irány, magasság

b/ Foglalás módja

- táró, szivárgó hossz, irány

- hosszszelvény

- keresztszelvény

- építési mód, anyag

c/ Vízelvezetés (l. 121/b, 122/b pont)

║13./ A talajba jutó víz mennyiségének csökkentése

131./ A plató szélének közelében Jánosi

(l. 121. pontnál)

132./ A vasműben és a városban Csanda - Szenti

(itt csak általános szempontokat kell megemlíteni, rész-

letesen l. a kapcsolódó beruházásoknál)

133./ A várostól nyugatra eső területeken Lovas

a/ vízfolyások rendezése

- számbajövő árkok, patakok kiválasztása

- patak - jókarbahelyezés

méretek

hosszszelvény

kereszt

Ezek érdekelhetnek még

2021. Április 01. 09:09, csütörtök | Helyi

LAKÁSUKON ÁRULTÁK A KÁBÍTÓSZERT

Egy dunaújvárosi férfit és élettársát fogták el a rendőrök, akik a megalapozott gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek.

2021. Március 02. 00:00, kedd | Helyi

TETTEN ÉRT SZABÁLYSÉRTŐ

A rendőrök elejét vették a tragédiáknak a 7-es számú főúton, Székesfehérvárnál.

2021. Március 01. 12:19, hétfő | Helyi

EMLÉKEZETES SZÜLETÉSNAP

Zétény a harmadik születésnapján rendőrautóval érkezett a ,,munkahelyére”.

2021. Február 23. 00:00, kedd | Helyi

SZABÁLYTALAN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS MIATT SZŰRTÉK KI A FORGALOMBÓL

A rendőrök megakadályozták a tehergépkocsi továbbhaladását.