Városlista
2020. november 27, péntek - Virgil

Hírek

2020. Január 23. 18:32, csütörtök | Helyi

Közgyűlést hívott össze Pintér Tamás polgármester.

Közgyűlést hívott össze Pintér Tamás polgármester.

A 2020.01.23-i közgyűlés 43 témában döntött. Voltak ugyan időt raboló felesleges témák is, de sokakat érint, hogy február 17-től közlekedni fog a Béke városrész és a belváros között a 13 számú autóbuszjárat.

Időfecsérlési variációk

A csütörtökön 9 órától ülésező közgyűlést Pintér Tamás polgármester vezette, mellette dr. Molnár Attila látta el a jegyzői feladatokat (képünk).Az előző közgyűlés óta történteket áttekintő napirendi pont majd másfél óráig tartott. Ezen (még) részt vett Szepesi Attila, Cserna Gábor és Lőrinczi Konrád, A kérdések sorát Szepesi Attila kezdte, amit oda-vissza kritikák követtek, némelykor nyers megjegyzésekkel kísérve. Ezt a „tartalmas” másfél órát követte a megyei kormányhivatal 9 napirendi pontot felölelő felhívásaira való reagálás a törvényesség helyreállítása érdekében. Csak egy példa a számosnál számosabb kifogás közül: A kormányhivatal észrevételezte, hogy a bizottság nyílt és zárt ülésének összehívása az SZMSZ 48. § (2) bekezdés c) pontjába ütközik, mert a bizottság nem tud egyszerre nyílt és zárt ülést tartani. (E sorok írója két évtizede részt vett a gazdasági bizottság nyílt ülésein. A zárt ülés általában a nyílt ülés végeztével vette kezdetét, néha a meghívott személy kérelmére zárt üléssel kezdődött a bizottsági munka. Ilyen esetekben a nyílt ülés kis késéssel kezdődött, de ebből 20 év alatt egyszer sem volt vita).

Munkanapokon újra lesz 13 számú autóbusz

A közgyűlés érdemi munkája a 9 órai kezdés után csaknem 2 és ½ óra elteltével kezdődött el. Sürgősséggel soron kívül vette fel a testület a Volánbusz Zrt által benyújtott menetrend-módosítási javaslatát, melynek lényegem az, hogy munkanapokon q Bagolyvártól 5.45 és 17,15 között félóránként fog közlekedni busz február 17.-től a Béke tér, Dózsa mozi és Dózsa Gy9rgy úton át vissza Bagolyvárig. Mivel a járat indítása egy busz és másfél sofőr igénybevételét igényli, a jegyár-bevételt meghaladó költséget az önkormányzat szerződésmódosításban vállalja, Pintér Tamás polgármester az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt megköszönte Tóth Kálmánnak a megoldás érdekében végzett fáradozását. Végül a testület megszavazta az előterjesztést.

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat és egy szerződésbontás

Módosította a közgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodást, mert megalakult egy újabb, nevezetesen az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, amely csatlakozik városunk többi nemzetiségi önkormányzatához. Megszavazott a közgyűlés százezer forint támogatást is az új nemzetiségi önkormányzatnak, továbbá a Római körút 38B alatti helyiségcsoportban egy önálló szobát.
Az Intercisa Múzeum TOP pályázaton elnyert 432 millió forint fejlesztési támogatást tavaly nyáron. A biztosított forrás ismeretében a múzeum a DVG Zrt-vel szerződést kötött a tervezési feladatra tavaly augusztus 21-én közgyűlési jóváhagyással. Tavaly december 23-i keltezéssel a DVG Zrt.-től értesítést kapott a város. Hogy közös megegyezéssel felbontották a múzeummal kötött szerződést. Most a közgyűlés tudomásul vette a szerződés felbontását, a remélt fejlesztés elmaradását.

Vezetőcsere és felügyelő bizottság cserék

A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét Kiss András Pétert visszahívta, munkaviszonyát azonnali hatállyal indokolás nélkül 2020. január 23. napjával felmondta és Tiger Szabolcsot választotta meg új ügyvezetőnek 2020. január 24. napjától 2021. május 31. napjáig-
A Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.
korábbi felügyelőbizottsági tagjait visszahívta, hekyettük Lebics Editetet,
Keresztesi Tamás Bélánét, Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát választotta meg a cég felügyelő bizottsági tagjainak 2020. május 31-ig terjedő időtartamra.
A DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. koerábbi felügyelő bizottsági tagjait visszahívta, helyettük Szántó Péter Lajost, Rajda-Szláma Zsuzsanna Mariannát és Kárpáti Gábor Istvánt választotta meg új felügyelő bizottsági tagoknak 2020. május 31-ig terjedő időre.
A DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kéz
felügyelőbizottsági tagját már korábban visszahívta. Helyükre
Sáfrány Katalint és Kósa Gábort megválasztotta. Ezúttal a közgyűlés a felügyelő bizottság harmadik régi tagját is visszahívta és helyére új felügyelőbizottsági tagoknak megválasztotta 2020. május 31-ig szóló
határozott időtartamra Szalóki Lászlót.

Településfejlesztlési estközök (?) módosítása

Dunaújváros nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével foglalkozó településrendezési eszközeinek módosításának véleményezési eljárása lezárult. Az viszont sem az előterjesztésből, sem a megszavazott határozatból nem derül ki, hogy mi az „eszköz znódosítás” lényege és tartama, A határozai egyetlen jól értelmezhető mondata az, hogy a döntésről és indokairól a városi főépítésznek tájékoztatnia kell a környezet védelméért felelős közigazgatási szervet és a nyilvánosságot

Dunaújvárosban a 0174, 0172/19, 0173/2 helyrajzi számú ingatlanok településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban az „egyes tervekés programok környezeti vizsgálatáról” szóló Kormányrendelet alapján előírt. környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak. Ennél a döntésnél is az a jól értelmezhető mondat, hogy a döntésről és indokairól a városi főépítésznek tájékoztatnia kell a környezet védelméért felelős közigazgatási szervet és a nyilvánosságot.

Megbízás két ügyvédi irodának

A közgyűlés megbízta a Kummer Ügyvédi Irodát főként az
UNISZOL -Létesítménygazdálkodási Zrt-vel a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetése, illetve a Dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetése és hasznosítása vonatkozó szolgáltatási koncesszió keretében létrejött szerződés további sorsával összefüggő
jogi feladatok ellátására. Továbbá jogi képviselet ellátására személyiségi jogok megsértése miatti, illetve sajtó-helyreigazítás eljárásokban; az önkormányzat médiával való kapcsolattartása, kommunikációja, az önkormányzat által üzemeltetett médiatartalmak működtetése, szerkesztése körében, továbbá egyéb jogi feladatok ellátásra. A megbízás kiterjed az önkormányzat hivatali munkatársainak jogi tanácsadására jogvitás és egyéb ügyekre.
A Bajáky és Társa Ügyvédi Irodát a közgyűlés megbízta büntetőjogi felelősség megállapításával, valamint az Energo-Hőterm Beruházó és Működtető Kft. gazdálkodása során tapasztalt, a gazdálkodás rendjét sértő vélelmezett bűncselekményekkel összefüggő egyes jogi feladatok ellátásával

Megválasztottak 31 póttagot

Pintér Tamás tavaly október közepéig a Fejér 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott képviselő volt, helye az október 13-i választást követően (mivel Dunaújváros polgármesterévé választották) parlamenti helye felszabadult, időközi választást írtak ki idén február 16. napjára. A választás törvényes lebonyolítása érdekében minden érintett település minden szavazókörében minimum öt fős szavazatszámláló bizottságot kell biztosítani. Mivel Dunaújvárosban 31 szavazókör van, a biztonság érsekében 31 póttagot kellett a közgyűlésnek megválasztani, ami megtörtént. Ez nem érinti a tavaly megválasztott póttagok megbízatását.

Adatkérés az önkoemányzati clgektpl.

Döntött arról is a közgyűlés, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok nevezetesen a DVG Zrt. , DVCSH Kft., Dunanett Nonprofit Kft., Dunanett Vagyonkezelő Kft., DVN Zrt.,Energo-Hőterm Kft. Energo-Viterm Kft., Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft., DKKA Nonprofit Kft. MMK Közhasznú Nonprofit Kft.,Vasmű u. 41. Irodaház Kft., Innopark Nonprofit Kft. rövid határidőn belül tegyenek eleget a közgyűlés által kért adatszolgáltatási kötelezettségüknek, amely kiterjed acég gazdálkodására, vagyoni helyzetére, illetve üzleti tervük időarányosteljesítésére.

Döntések néhány mondatban

Az Alkotás utca. 8-9. szám védőnői tanácsadó épületében a bejárattól balra orvosi rendelőt alakítanak ki.. A felújítást és átalakítást a DVG Zrt, végzi bruttó 10.3 millió forintért.
Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkákra három árajánlat érkezett. Közülük a közgyűlés a legkedvezőbbnek a Hortobágy Kft. évi 4,4 millió forintos ajánlatát választotta. Velük köt szerződést városunk.
Dunaújváros Közgyűlése úgy határozott, hogy a város területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési munkáinak ellátását az üt ajánlattevő közül a Swarco Traffic Hungaria Kft.-re bízza évi bruttó 3 millió forintot biztosítva,

Ezek érdekelhetnek még

2020. Október 16. 07:18, péntek | Helyi

Dunaferr: botrányos a helyzet

A Vasmű krízishelyzete továbbtart. A cégvezetés vagy annak képviselői nagyvállalathoz nem épp illendő stílusú közleményben kérték, hogy ne nyilatkozzon Cserna Gábor és az MSZP sem a vállalat helyzetéről.

2020. Október 15. 20:00, csütörtök | Helyi

Az októberi közgyűlés főbb döntései

A pentelei főtérről áttelepítendő a szovjet emlékmű, kollégiumból rendőrlakások, lesz Borovszky Ambrus eméékpark.

2020. Október 12. 13:08, hétfő | Helyi

Pintér Tamás csütörtök délelőttre összehívta városunk közgyűlését

A szokottnál kevesebb téma szerepel az október 15-én esedékes közgyűlésen. Rendeződhet a kertváros kollégium jövője. Módosul több háziorvosi körzet szerződése, Új tagokat választanak egy területcserét előkészítő bizottságba.

2020. Október 02. 09:54, péntek | Helyi

Folytatódik a lomtalanítás Dunaújvárosban

Ezúttal a Béke városrészben folytatódik a lomtalanítás.