Városlista
2021. március 6, szombat - Leonóra

Hírek

2010. December 20. 09:33, hétfő | Helyi

A nagy löszomlás (VII. rész)

A nagy löszomlás (VII. rész)

Óriási partomlás következett be 1964. február 29-én Dunaújvárosban. A Dunai Vasműt és a várost veszélyeztető rendkívüli esemény (suvadás), valamint a helyreállítás terjedelmes és részletes korabeli dokumentuma került elő 2010. tava

A NAPLÓ bejegyzései (hetedik rész)

1964. IV. 13.

Értekezlet Szentiványinál: Andaynak referáltak a végzett munkáról. - Csüt 3 – kor értekezlet a KGM-ben a végleges ipari vízellátás megoldásáról.

Tegnap az úszómű cölöpeit nagyrészt leverték. A parti befogás betonozása folyt. Az „A” cöveknél levő fix megfogást – fakadó víz (forrás) miatt – 10 m-rel hátrább építik meg. A tolózárat is hátrább viszik; az ürítő marad.

1964. IV. 14.

Rákos Z. Dunaújvárosban. Terveket szállított.

1964. IV. 15.

Szentiványiék problémái:

Próbanyomás

Gumikompenzátor

Úszó II. sziv. telep? Legyen lehetőség a G csövet rákötni.

I cső, út. Csak az I csővel foglalkozzanak.

Levél KGMTI-nek.

Hosszúvölgyi nehézségek

BA cső provizórikus jellege stb.

Tárgyalás KGMTI-vel: (Andai, Nagy B., Lőrinczy.)

1./ Úszómű rendezendő a Korm. Biz. részéről. Megrendelést csak ez esetben kaphatunk.

2./ I cső tervezése. Ugyancsak megrendelés kell.

3./ I.-es telepből 1 vagy 3 cső? Szerződés 3 csőre szól;

4./ Táró kérdés?

5./ Jégvédelem?

6./ 120 m-es fúrások

7./ Vákuumkutas rendszer??

Az adminisztrációs problémákra a holnapi tárgyalás után visszatérünk.

Szentiványi osztály terveket, kapcs. sémát adjon!

Kiss M.

Binnyei

Szentiványi

Pfaff

Árvetés - organizáció

Kopácsy

Jánosi

Deák

1964. IV. 16.

Tegnap megtörtént a nyomáspróba a H csövön. 1 órán át 16 atm – val nyomták meg.

A KGM – ben 15 h-kor tárgyalás a végleges vízkivételi műről. Megoldandó problémák:

1. Telepítés

El kell menni a szakadóparttól. Hol lesz nyugodt hely? Kisapostag? Szalki sziget? Utóbbi helyen koop. Lehetőség az ívóvízművel. Balpartot elvetni, mert ha áll is a telep, a csövek szétmehetnek.

2./ Kapacitás

Hogy áll a vasmű recirkulációs terve? Mi van a távlati fejlesztéssel? Mi lesz az időbeni ütemezés?

3./ Csővezeték

Nyomásviszonyok: egy – kétlépcsős; leggazdaságosabb megoldás, hány cső kell? Ø? (Nagyobb Ø nagyobb ber. költs, de kisebb üzemköltség). Hol csatlakozunk a gyárhoz?

4./ Megvalósítás

Hány év múlva? Ez alatt hogyan néz ki a Vasmű vízigénye? (m³ és nyomás?)

Proviz.-ból milyen gépek milyen csövek üzemelhetnek? Üzemszerűen melyik telepnek kell majd működnie?

Értekezlet a KGM-ben.

Nagy Béla (KGMTI): A II. tp. nem elég; vita van a Mélyéptervvel az I. telep mozog. Mit nevezünk jelennek ill. távlatnak? Szerinte jelenleg a Kohókat és az Acélművet kell védeni.

Hőterv: Elsősorban egyes nagyfogyasztóknál zárt rendszert javasol, ezzel azok vízellátása biztosított.

Borovszky: Csak bizonyos kísérletek után lesz megállapítható az effektív vízigény, a szennyeződés stb. Véleménye: egyes fogyasztók (Épelemgyár, Szalmacell) ígyis-úgyis kérnek friss dunavizet. Ezért teljesen nem lehet a Dunától függetleníteni a gyárat. Az I.-t biztonságosan helyre kell állítani, s a két telep elég volna.

Binnyei Hiába van 8 szivattyú, az bizonytalan. Üzemidejük (meddig?) ismeretlen. Ezért kell beszélnünk a végleges sziv. telepről.

Jelenlegi építés a leszűkített vízigényt ellátja.

Bizonytalan.

A recirkuláció kérdése távlati már, de alapja lehet a végleges vízkivételi műnek.

Távlati fejlesztés mit involvál?

1964. IV. 17.

Városi ivóvízmű helykijelölési tárgyalása a helyszínen.

D. u. helyszíni szemle a suvadásnál.

Épül:

Úszómű bekötő csővezetéke. Maga az úszómű állítólag a kikötőben van. A H cső a „csillagpont”-tól kész. A C csőbe be van kötve. A tolózár ideiglenesen van alátámasztva. A G cső részére az alátámasztásoknál a gödör nagyrészt ki van ásva.

A honvédség az A cső alsó végét bontotta. Eddig kb. 8000 m³ kohósalakot hordtak a lutyatóhoz. Kiásták már a szivárgóbekötő csővezeték helyét. Ø1 m-es vascső helyett Ø 20 cm-es b. cső készül kohósalak körültöltéssel. Az I. sziv. tp. előtt a gátat építi a Buvizig. Kürettkotráshoz állítólag 18-án érkezik meg a FOKA. A sziv. telepen csend van, gépjavítást, stb. nem látni.

1964. IV. 18.

Krinyák, Csapay a helyszínen. G vezeték terveit vitték le. Hátralévő terv: dilat. darabok beép. Főmérnök felszólított, hogy az osztályok készítsék a költségvetéseket is. Kopácsyéktól adatlapot kértem.

1964. IV. 20.

Deákéktól adatlapot kértem.

Andainál megbeszélés. Döntés: Szentiványi osztály állítsa össze a perspektivikus vízellátási rendszert 3 – 4 évre előre, és ha kész, le kell tárgyalni a KGMTI-vel, DV-vel, (Üzemmel és Beruházóval).

Kiss M. utasítást kapott az AA ill. BB csőre.

Máj. 1-ig a tűzoltómunkákkal készen kell lenni, hogy a célprémium lehívható legyen május 18-ra. Szentiványiék megvizsgálják a tolózárház áthelyezésének szükségességét is!

I cső 700 – acból készüljön. 700-as dilat. közdarabok kellenek. Szerdán a helyszínen Andai intézkedik.

Megbízólevelet kérünk a KGMTI-től. Andai fogalmazza.

1964. IV. 21.

Csév költségvetésének ellenőrzését sürgettem Asbóth-nál. Egységár felülvizsgálatot kértem Klugéktól. Csév. Kötbéres levele megérkezett.

Osztályoktól megsürgetni:

Költségvetési kiírások. Organizátorokkal megbeszélni.

Műszaki leírások (Technológiai rendszerek). Kiadandó ill. végrehajtandó tervezések:

a/ G, H cső

b/ Úszómű

c/ Szívóvezeték és A, B cső provizórium

d/ I cső, útkorrekcióval. (hati IV. 25.)

e/ tereprendezés, földmunka (lejövesztés)

f/ Stabilizáció vizsgálata, fúrások (I – II ütem)

g/ 2 db 120 m mély fúrás

h/ táró újratervezése

i/ művezetés (I - II)

1964. IV. 22.

24-ére elintéztem, hogy az I cső útjának keresztszelvényét felvenni autó menjen ki. (Németh, Rákos, Rimóczyné) Schmitta – Andai megállapodtak, hogy kv. kiírást készítsenek az osztályok, de árazás nem lesz, hanem csak Kiv. V. kv-einek az ellenőrzése.

1964. IV. 23.

KGMTI-től megjött a szerződés, aláírva, véleményeltéréssel. (A véleményeltérés az osztályok adatlapjait érinti). - Tárgyalás a jogügyi osztályon a Csév Kötbéres levele ügyében. Döntés: Bankó a szerződés körüli dolgokra válaszol, Asbóth pedig a szakmai részt illetően.

D. u. tárgyalás: Andai, Binnyei, Krinyák, Bankó. Eldőlt, hogy a dokumentációkat kv. kiírással is el kell látni. Tegnap Andai a helyszínen megállapodott Beczkayval, hogy az I cső 700-as lesz. A Vasmű is belement. Sürgettem Binnyeiéknél az A cső terveit és a dokumentálást.

Németh Dezsőnek átadtam a felmérendő helyszínrajzot.

Az úszó szivattyútelep ½ órás próbaüzemmel a H csövön át feldolgozott a Vasműbe.

1964. IV. 24.

Szentiványival megbeszéltem az osztály feladatait. (9 p.) Jogügyi osztályunkra leadtam a Csév szerződést, aláírásra. Asbóth megírta a kötbérbejelentésre adott választ. - A szerződést véleményeltéréssel írjuk alá.

1964. IV. 25.

Beczkay telefonált, hogy a G, I cső és az út terveit vasárnap 10-re vigyük le. Intézkedtem kocsiért.

1964. IV. 27.

Tárgyalás Andainál: Nagy B., Bonta, Beczkay, Csapay. A G csövet is a C csőre akarják ráköttetni. Holnap kell választ adnunk. - Csapai tegnap levitte a szükséges terveket. - Nagy B. megígérte, hogy a pótmegrendelést sürgősen megküldi. A szerződésünket még nem tudtuk megküldeni a Csévnek – nincs aláírva (Kucseránál van).

Asbóth levelét megtárgyaltam Ádorral. Döntés: holnap reggel Asbóth jöjjön be a jogügyire; bizonyos átdolgozásra van szükség. (Elsősorban a Csév munkájának I – III ütemre bontása, konkrétabban; politikusabb fogalmazás, mert ahogy írva van, kissé merev).

Andaival megállapodtam, hogy szerdán újból összeülünk a prémium szétosztása miatt. Vágival, ez ügyben tárgyaltam, Szentiványiék vonatkozásában javaslatot tettem. Krinyák visszament a Péter osztályra. Szivák 24-én hazaérkezett.

Az osztályok sürgetik a lejelentés miatt a pótszerződést.

1964. IV. 28.

Ádor dr-nál tárgyalás. Asbóth-tal megbeszéltük a kötbéres levél szövegét, újból meg fogja írni. A szerződés a mai nappal kézben kézbesítve kiment a Csévnek. Vasmű levélmásolat érkezett, melyben a KGMTI-t utasítja a hiányzó megrendelés kiadására. - Csapayéktól megkaptam a túlóra listát, ki hány órát dolgozott az elmúlt időben munkaidőn kívül.

(folyt.köv.)

Ezek érdekelhetnek még

2021. Március 02. 00:00, kedd | Helyi

TETTEN ÉRT SZABÁLYSÉRTŐ

A rendőrök elejét vették a tragédiáknak a 7-es számú főúton, Székesfehérvárnál.

2021. Március 01. 12:19, hétfő | Helyi

EMLÉKEZETES SZÜLETÉSNAP

Zétény a harmadik születésnapján rendőrautóval érkezett a ,,munkahelyére”.

2021. Február 23. 00:00, kedd | Helyi

SZABÁLYTALAN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS MIATT SZŰRTÉK KI A FORGALOMBÓL

A rendőrök megakadályozták a tehergépkocsi továbbhaladását.

2021. Február 19. 08:06, péntek | Helyi

Férfi röplabda Extraliga - Kecskeméti siker Dunaújváros ellen

A Kecskemét vendéglátóként négy szettben kerekedett a Dunaújváros fölé a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai mérkőzésén.