Városlista
2021. március 6, szombat - Leonóra

Hírek

2011. Január 01. 18:33, szombat | Helyi

A nagy löszomlás (VIII. rész)

A nagy löszomlás (VIII. rész)

Óriási partomlás következett be 1964. február 29-én Dunaújvárosban. A Dunai Vasműt és a várost veszélyeztető rendkívüli esemény (suvadás), valamint a helyreállítás terjedelmes és részletes korabeli dokumentuma került elő 2010. tava

A NAPLÓ bejegyzései (nyolcadik rész)

1964. IV. 29.

Hackel szts-sal telefonon közöltem, hogy a Vasmű intézkedjék a suvadással kapcsolatos beruházásoknak az OT-hoz való bejelentéséről. Ígéretet kaptam, hogy rövidesen intézkedik.

Szentiványi o.-lyal tárgyaltam a prémium szétosztásáról.

1964. IV. 30.

Andainál tárgyalás a prémium szétosztásáról. Nagyjából az alábbiakban állapodtunk meg:

Szentiványi osztály 12000

Szentiványi 600

Szivák 700

Krinyák 2600

Csapay 2200

Csabayné

Rákos Z

Aratóné

Léber

Keléné

Patyi Júlia

Simon Emma ___200___

Kiss Miklós osztály 5300

Kiss M. 3500

Zajzon G.

Binnyei osztály 10000

Binnyei I. 2000

Tarbay J

Béres A.

Ádám A.

Simon J.

Pfaff osztály 2000

Pfaff 800

Mancha 700

Kopácsy osztály 5000

Kopácsy 1600

Asbóth 2000

Deák osztály 4500

Hardy, Csák

Jánossi Osztály 1500

Organizáció 600

Árelemzés 1000

Soffőr 100

Németh Dezső 100

1964. V. 3.

A főmérnök utasítására megsürgettem az osztályoknál a dokumentálást (Költségvetés, műleírás)

1964. V. 4.

Állítólag megérkezett a KGMTI megbízása a kimaradt tételekre. Az osztályoknál sürgettem az adatlapokat (főleg Sziváknál) – (A Múzeum körúton Székesfehérvár ügyében tárgyaltam László F., Váraljay, Csere sztsakkal)

1964. V. 5.

Kiszállás D.-ba. A 8-as szomszédsági egység csatornázásának korszerűségi nyilatkozatával kapcsolatban Oláh osztállyal mentünk le. Utána a parti munkákhoz.

Az I. telep előtt a FOKA dolgozik. A sarkantyút építik. A másik oldalon a turbinaejtőcső csöveit már mind leszedték, az A cső részére töltésépítés folyt, de már nem kohósalakkal, hanem lösszel. Az út felé eső dombot faragták és tolták felfelé lánctalpas dózerrel. A cső depóniánál levő dombot is nagyrészt elhordták. Andai és Jánosi 2 katonatiszttel a Kozider - robbantásait vizsgálták. Ottlétemkor robbantás nem volt. Az I cső alátámasztásaiból a fix betonmegfogások majdnem készek. Az egyéb alátámasztások vasúti talpfákból készülnek, az út mentén le vannak szórva. A szívócső a Dunaparton készül, kb. 50 m-es csődarab össze van illesztve. Az úszó szivattyútelep 11 gépéből 2-n nincs motor, 1 rossz, 8 pedig a H csövön dolgozott fel az Erőműbe. A G cső építése folyik. Csőbeemelést néztünk a Hosszúvölgyi lefedett csatornaszakaszon.

1964. V. 6.

Hidi Imre közölte, hogy 12-én, kedden org. bejárás lesz a helyszínen. Kívánatos lenne, ha én is lemennék. (Előreláthatólag szabadságon leszek a V. 15-i polgár szigorlatom miatt) – Kértem, hasson ő is oda, hogy a vállalatok sürgősen adják le költségvetéseiket, hogy minél hamarább láthassuk az eddig megépített provizóriumok létesítési költségeit.

Nagy Z. sürgette a kiadott tervek dokumentálását. Ellenőriztem: Binnyeiék V. 1.-ig kiküldték az anyagot. Szentiványiék V. 6.-án dokumentálták a G, H, I csövet és az utat. Kiss M. a kv-t pótolja Jánosit felszólítottam: küldje az adatlapját és dokumentálja a kiadott terveket 14 pld-ban. Lovasékkal megállapodtam, hogy 9-én küldik az adatlapot.

1964. V. 7.

Csapayt kértem, rendezze sürgősen a G – I cső összekapcsolásánál beépítendő szerelvények kérdését. Andainál a Csév munkáiról 8-án 11-kor megbeszélés lesz. Asbóth is értesítve van. (Szerződés véleményeltérése). Szentiványiéknak feljegyzést kell írni, hogy dolgozzák ki a Vasmű 3 – 5 évre való vízellátási rendszerét és azt vitassuk meg a KGMTI-vel ill. az üzemeltetővel.

1964. V. 8.

OVF tárgyalás

1./ Tisztázandók a vízigények

2./ Jelenlegi szolgáltatás hogy felel meg az igényeknek

3./ Hogyan tovább; mi legyen a végleges megoldás (Város – mű együtt – külön; öntözési kérdések; van-e szükség új telepre; ha mégis, mi lehet ennek min. kapacitása?

Vajda, Lánczos, Szitkei, Kelemen L. Hackel, Nagy B., Bankó Illyés Gy.

1. Vízigények

Nagy B. KGMTI. Eredeti koncepciót ismerteti. Vizsgálatuk során kitűnt a recirkuláltatás gazd. előnye. Ennek sorrendiségét is megállapították. A suvadás folytán kitűnt, hogy a műben azonnal valamit csinálni kell. De mit? A távlati fejlesztési terv ma még ismeretlen.

A melegüzemek vízelátásának biztonsága nagyon fontos. Javaslat:

a/ 1970-ig várható felfejlesztés (Hideghengermű, Oxigéngyár esetleg Acélmű és?....többet nem tud mondani. Ma még semmi konkrétum nincs.)

b/ 1970 után mire lesz szükség?

___. ___

A suvadás utáni helyzet: a II telep ez év őszéig elég, de akkor a Hideghengermű 3000 m³/ó vízigénnyel be fog lépni.

Az I. telepet ideiglenesnek, ill. később véglegesnek kell kiépíteni. Addig is: gyors cirkuláltatási lehetőség: Gáztisztító kb 1000 m³/ó csak hűtés kell, s a víz visszaforgatható.

Kohók, Acélmű (Oxigéngyár) vizeinek visszaforgatása.: Műtárgyépítkezések!! Áramellátással, meglenne a teljes biztonság.

A szennyezettebb vizeket később valósítanánk meg (Meleg, hideghengermű 3 ill 1½ ezer m³)

Hűtőrendszerek: Heller Forgó: zárt rendszer magas a hűtött víz hőfoka 80/60ºC, s ez a kohászatban ismeretlen. Hőterv erre tanulmányt készített, az üzem tanulmányozza: lehet-e ezzel üzemeltetni (Kohóknál); a Martinnál már van elpárologtató berendezés, itt talán mehet. De a kohóknál? Csak irodalmi adat van ilyenre, de kérdés, nálunk alkalmazható lesz-e? Júniusig a gyár kísérletezik, és utána újból összeül a KGM, megbeszélni a további lépések irányát: milyen rendszer legyen alkalmazva a cirkuláltatásnál.

Vasmű kötelezettségek: Szalmacell 27 m³/perc átlag távlati vízigény.

Épelemgyár jelentéktelen

Öntözés: erkölcsi kötelezettség, 1,3 m³/sec vízigénnyel.

Amit eddig megépítettünk: G, H, I cső, úszómű, „A” cső provizóriuma; I. telep.

KGMTI a B csövet is erőszakolja; s szakbizottság még várakozó állásponton van. Állítólag a nagytolózárház elmozdult volna 50 mm-rel; ma negatív eredmények is vannak (visszamegy?) Tehát nincs látszólag mozgás; a B cső építhető lenne.

Mi lesz a Bokor-gát és a park közötti mély területtel? Sürgősen fel kellene tölteni. Ez is biztonságot nyújtana.

Új szivattyútelep? Kell-e egyáltalán. Ha a recirk mind megvalósul, számszerűen nem kell, mert az I. bírja. Ha azonban ez nem lesz stabil, kell új telep.

Mi a vízigény? Nem tudjuk. A kormányzat részéről még nincs állásfoglalás. A technológia is érzelmileg is változott. Egyszóval; döntés nincs. OT Vaskoh. Ig., KGM üljön össze, döntse el, mi legyen.

Sok az elképzelés (Cső-, Korom-, stb. gyár) Helyük ismeretlen. A területen a Vasmű kapacitása 4x-esre is növelhető. Sok mindent meg is lehet csinálni. Minden eddigi bizonytalanságot beszámítva megállapítható, hogy max. I. telepi kapacitás elég lesz a távlatban is. Biz. belső tartalékok vannak.

Ivóvízellátás. Nem lesz nagy igény, I. ütem 1000 m³/ó alatt van. Ez biztosítható lesz.

Kelemen Laci: Tulajdonképpen a Vasmű fejlesztésén áll vagy bukik az egész kérdés. Ettől függnek a többi üzemek, de maga a város is. Forgatás esetén a biztonság kérdése másként néz ki, esetleg elmaradhat az új vízmű. Nagy fejlesztés esetén meg kell nézni a szükségességét.

KGMTI nézte-e az elgőzölögtető hűtés bevezetését részletesebben? Ez nagyon gazdaságos, a biztonságot is igen nagy mértékben javítja. Igaz, hogy tiszta lágyvízzel tudna csak menni, de ugyanakkor töredék vízmennyiséggel.

Vajda. Tegyük fel, hogy jó az I és II sziv telep, úgy mint eredetileg. Hagyjuk figyelmen kívül a fejlesztést. Kérdés: Ha az eredeti állapot biztonsággal helyreállítható, gondolhatunk-e igénycsökkentésre, ill. 70-ig megoldott-e ezzel a Vasmű vízellátása. A helyreállítás módja más kérdés.

Nagy: a II. ezzel nem számol; az I. több vizet tud magában feladni, mint ami 70-ig kell, ha az I. telep biztonságos.

Csökkentő lehetőség: nagykohó 2500 m³/ó

acélmű 2000 m³ nagyságrend

E kettőnél 1/10-re le lehet menni, azaz 450 m³/ó elég lenne, 4000 m³/ó – val csökkenthető az igény.

Hackel: Ma már 1 géppel 4000 m³ – rel is tudna menni a Vasmű (a kohó recirk. miatt). Júniusban adatok az eredményről. Hűtőtornyokkal javítható a rendszer. Oxigéngyár is munka alatt van már 1000 ill. recirk-kal 100, Hideghengerműnél 1500 ill. 150 m³ víz kell. Az erőmű nélkül ma 4000 m³/re le lehet szorítani a vízpótlást. (A 12000-rel szemben).

További igény a várostól a Szcellen kívül KGMTI-hez nem érkezett. (Legalábbis nagyfogyasztó).

Illés?? Le kell sematizálni az ügyet. Napi igény kb 250000, ebből 200 vasmű, a többi egyéb. Kb. 100000 re redeukálható, ez 1 m³/sec érték. 3 telepem van.

1 m³/sec igénynél 200%-os a tartalék

(I, II, úszó, A, E, GH csövek)

3 m³/sec igénynél 100% tartalék

Tehát ebből az látszik, hogy elég nagy a biztonság. Emiatt távlatban sziv. telep csak nagy távlatban kell.

Lánczos: 75-ig a # tonnás acélmű nem épül meg. Koromgyár egyáltalán nem lesz (OT-tól szerzett hír) A többi üzem (tervezett) nem olyan vízigényes.

Vajda: Elsősorban kivánatos az I és II sziv. telep helyreállítása. 1975-ig vízigénynövekedés nem lesz. Belső vízforgatásról gondoskodni kell, ezt meg kell indítani.

E miatt végleges, új sziv. telepre 70-ig nincs szükség.

OT-ből fejlesztési adatokat ki kell verni. Döntő: mi lesz az I.es biztonsága? Hogy halad a helyreállítás? A parti rész leterhelésénél nem szabad csak az I. környezetét nézni! Kazettafeltöltés fontos.

Hackel: Hozzájárulna-e az OVF hogy zaggyal töltsük fel??? -- A gyáron belül a Vasmű a perspektív recirk.val foglalkozik.

Vajda: Programot kell kidolgozni, hogy a vízigény 1 m³-re való csökkentése milyen módon menjen végig.

Hackel: Ez nem partszakadás, ez vízgazdálkodási probléma, ezért intézkedések kellenek.

Nagy: Tervezői kap. hiány miatt MTMT-be 65-re fel kell venni.

Vajda: Tehát az új vízművel most még nem kell foglalkozni.

14-én Borovszkynál 9-kor ugyane téma.

I-es telep stabiliálását

(Folyt. Köv.)

Ezek érdekelhetnek még

2021. Március 02. 00:00, kedd | Helyi

TETTEN ÉRT SZABÁLYSÉRTŐ

A rendőrök elejét vették a tragédiáknak a 7-es számú főúton, Székesfehérvárnál.

2021. Március 01. 12:19, hétfő | Helyi

EMLÉKEZETES SZÜLETÉSNAP

Zétény a harmadik születésnapján rendőrautóval érkezett a ,,munkahelyére”.

2021. Február 23. 00:00, kedd | Helyi

SZABÁLYTALAN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS MIATT SZŰRTÉK KI A FORGALOMBÓL

A rendőrök megakadályozták a tehergépkocsi továbbhaladását.

2021. Február 19. 08:06, péntek | Helyi

Férfi röplabda Extraliga - Kecskeméti siker Dunaújváros ellen

A Kecskemét vendéglátóként négy szettben kerekedett a Dunaújváros fölé a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai mérkőzésén.