Városlista
2020. november 23, hétfő - Kelemen

Hírek

2010. Július 16. 08:25, péntek | Helyi

Bazár a zöld rendelőből?

Bazár a zöld rendelőből?

Kalandos fordulatokban bővelkedik a Szórád Márton út 39. sz. alatti II-es, úgynevezett Zöld rendelőintézet, hivatalosan Zöld Rendelő Társasház közelmúltja és ki tudja, miféle jövője.
A régmúlthoz annyit: a Clasp rendszerű, könnyűs

Azért nem a vasmű kerítésén belül, hogy szolgáltatásait a nem vasműs városlakók is igénybe vehessék. Helyet kapott a rendelőintézetben akkor modernnek számító, de napjainkra elavult és amortizálódott, vízgyógyászati részleg is.

A későbbiekben a Szent Pantaleon kórház üzemeltette az önkormányzat által tulajdonolt Szórád Márton úti rendelőintézetet is. A kórház látta és látja el az önkormányzat feladatának számító járóbeteg-ellátást.

A magyarországi kórházak, közte a dunaújvárosi kórház eladósodása, adósságválsága ismert tény. A szaktárca több ízben hirdetett adósság-konszolidációs programot, egyúttal takarékosabb működésre szorítva az érintett kórházakat. Egy ilyen program része volt az, hogy a kórház fokozatosan kiköltözteti szakrendeléseit a zöld rendelőből, a város pedig értékesíti az épületet, az érte kapott bevételt pedig a kórház adósság-törlesztésére fordítja. Miután így a kórházi adósságrendezés része lett a zöld rendelő, az egészségügyi minisztérium is sürgette eladását!

Ilyen előzmények után cserélt gazdát 2004-ben 127 millió forint ellenében a Szórád úti zöld rendelő. A vevő az EGINVEST Kft. volt (ügyvezető igazgatója dr. Szabó József)

Igen ellentmondásos a történet folytatódása. Felröppent a hír, sőt – több ízben hosszabbított határidejű – közgyűlési döntés is született arról, hogy takarékossági indokkal megválik a kórház a Vasmű úti I-es rendelőintézet vagyonkezelői jogától és szakrendeléseit átviszi a II-es, zöld rendelőintézetbe. Lezajlott több ilyen – helycserés – átköltöztetés az utóbbi években.

A lavinát – vélelmezhetően – az a tavalyi közgyűlési képviselői javaslat indította el. amely a bérleti díj mértékének a nyilvánosságra hozatalát és annak elemzését szorgalmazta Nevezetesen azt, hogy rentábilis-e visszabérelni a zöld rendelőben levő helyiségeket? A válasz: NEM!

Kiderült, hogy az új tulajdonossal, a budapesti székhelyű Pentinvest Egészségügyi Fejlesztő, Szolgáltató és Üzemeltető Kft.-vel 2006. augusztus 25-én aláírt (lényegében az EGINVEST Kft.-vel két évvel korábban kötött, kismértékben módosított), bérleti szerződés egyrészt nem mondható fel jogszerűen, másrészt a szerződés 10 + 10 év (utóbbi előbérleti jog!) időtartamra szól, harmadrészt a bérleti díj és a bérlőt terhelő kötelezettség - mértékét és a karbantartásra-felújításra vonatkozó tételeit tekintve egyaránt igen előnytelen a kórház és áttételesen a város számára! A PENTINVEST Kft. úgy került a képbe, hogy 2006-ban – CIB banki hitellel és az épületre terhelt jelzáloggal – megvásárolta 432 millió forintért a zöld rendelőt terheivel, szerződéseivel együtt az EGINVEST Kft.-től. Az sem teljesen világos, hogy kinek milyen érdeke fűződött a 10 + 10 év időtartamú szerződéshez, amikor már tudható volt, hogy épül az élményfürdő, amelyben helyet kap a hidroterápia (vízgyógyászat) is.

Mindeközben változott a kórház-stratégiája. Az új koncepció: a járóbeteg szakrendelések a kórház főépületébe (a felszabaduló helyekre) települnének át, miután 2011-ben megépül – jórészt uniós forrásból – a kórház új, háromemeletes szárnya, benne korszerű központi műtőblokkal. Ám addig is át/vissza-költöznének az igen magas bérleti díjú (havi 34.500 svájci frank + inflációkövetés!) zöld rendelőből a Vasmű úti rendelőintézetbe, illetve a kórház főépületébe.

Mind városunk polgármestere, mind dr. Pók Tibor külső orvos-szakmai szakértő tárgyalni kezdett a PENTINVEST Kft. vezetőivel arról, hogy új helyzetet teremtett a kórházi finanszírozás kedvezőtlen változása, az eladósodás, ezért indokolt a szerződés megszüntetése (amiről a tulajdonos hallani sem akart). Sőt a kórház által ki nem egyenlített 70 millió forint körüli bérleti díjhátralék miatt kilátásba helyezte felszámolási eljárás kezdeményezését június 30-i határnappal. Egyúttal ajánlatot tett a PENTINVEST Kft. arra, hogy 350 millió forint ellenében, illetve 420 millió forint ellenében hajlandó a város tulajdonába adni a zöld rendelőt.

Újabb fordulat a történetben, hogy július

A felvázolt előzményeket követően tárgyalta 2010. július 13.-i ülésén Dunaújváros közgyűlése a Javaslat a „Zöld Rendelő Társasház” vételi ajánlatával kapcsolatos elvi állásfoglalás kialakítására című napirendi pontot.

Ám mielőtt a közgyűlési tárgyalásra sor került volna, július 2-án reggelre a tulajdonos megbízottja(i) se szó se beszéd, kicserélték a rendelőintézet ajtajain a zárakat, kizárva az üzemelő gyógyintézetből a munkakezdésre odaérkező orvosokat, aznapra berendelt betegeket. Skandalum a javából. Dr. Mészáros Lajos, a kórház pár napja kinevezett új főigazgatója rendőri segítséggel nyittatta ki az orvul lezárt intézményt, vészforgatókönyvet alkalmazva két kivétellel még a hét végén átköltöztette (részben a kórházba, részben az I-es rendelőintézetbe) a szakrendeléseket a Zöld Rendelő Társasházból.

A közgyűlés élénk vitájában dr. Dorkota Lajos alpolgármester harcias, keresetlen szavakkal ostorozta az írásunkban is felvázolt tényeket, történéseket. Véget kell vetni – hangsúlyozta- mindenféle tisztességtelen nyerészkedésnek. Egyébként miért ne vásárolná vissza az önkormányzat a zöld rendelőt, de nem a megajánlott, hanem lényegesen alacsonyabb áron. Többen említették: egy szabad piaci ár lehetne reális. Az épület központi fekvése lehetővé teszi, hogy helyiségeit akár vállalkozók vegyék birtokba.

Dr. Dorkota Lajos indítványozta, - amit a közgyűlés egyhangúlag meg is szavazott - hogy az önkormányzat az előterjesztésben szerepelő dátumnál hosszabb ideig (július 31. helyett október 1.-ig) hagyja nyitva a zöld rendelővel kapcsolatos döntéseit, helyet hagyva további tárgyalásoknak és esetleges megegyezésnek.

A II. Rendelőintézettel kapcsolatban 2010. július 2-án az alábbi események történtek: Reggel 7 óra 20 perckor Plich Zoltánné az ESZI igazgatója, majd őt követően Dr. Mészáros Lajos a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető főigazgató-főorvosa azt a tájékoztatást adta, hogy a II. Rendelőintézet épületébe nem lehet bejutni, mert a zárakat lecserélték. E miatt a kórház által bérelt rendelőkben működő szakrendelések, valamint az épületben tulajdonnal bíró felnőtt háziorvosok és fogorvosok a rendeléseket nem tudták megkezdeni. A fenti tulajdonosok és bérlőkön kívül az épületben működő EUREST Kft. konyhája biztosítja a város lakosai közül 300 fő szociális étkeztetését, ott szintén nem tudták a napi munkát elkezdeni. Az alapellátásban működő orvosok tájékoztatása szerint az épületet a többségi tulajdonos a Pentinvest Kft. záratta be.  Megállapításra került, hogy mind a kórház mind az EUREST Kft. hatályos bérleti szerződéssel rendelkezik, annak felmondásáról értesítést nem kaptak. A II. Rendelőintézet épületét a rendőrség jelenlétében a kórház műszaki osztályának dolgozói kinyitották, és 8 órakor elkezdődhettek a rendelések, a konyha megkezdhette működését. A Pentinvest Kft. arra hivatkozva tette mindezt,mert az önkormányzat jelentős összegű bérleti díjjal maradt el.  A jelenlegi helyzet mindenképpen tarthatatlan.

Ezek érdekelhetnek még

2020. Október 16. 07:18, péntek | Helyi

Dunaferr: botrányos a helyzet

A Vasmű krízishelyzete továbbtart. A cégvezetés vagy annak képviselői nagyvállalathoz nem épp illendő stílusú közleményben kérték, hogy ne nyilatkozzon Cserna Gábor és az MSZP sem a vállalat helyzetéről.

2020. Október 15. 20:00, csütörtök | Helyi

Az októberi közgyűlés főbb döntései

A pentelei főtérről áttelepítendő a szovjet emlékmű, kollégiumból rendőrlakások, lesz Borovszky Ambrus eméékpark.

2020. Október 12. 13:08, hétfő | Helyi

Pintér Tamás csütörtök délelőttre összehívta városunk közgyűlését

A szokottnál kevesebb téma szerepel az október 15-én esedékes közgyűlésen. Rendeződhet a kertváros kollégium jövője. Módosul több háziorvosi körzet szerződése, Új tagokat választanak egy területcserét előkészítő bizottságba.

2020. Október 02. 09:54, péntek | Helyi

Folytatódik a lomtalanítás Dunaújvárosban

Ezúttal a Béke városrészben folytatódik a lomtalanítás.