Városlista
2020. október 1, csütörtök - Malvin

Hírek

2019. Augusztus 08. 20:29, csütörtök | Helyi

Rendkívüli közgyűlés 35 döntés, olykor vitával

Rendkívüli közgyűlés 35 döntés, olykor vitával

Helyi választási bizottság eskütétele, termálkút is lesz, továbbra is az Uniszol működteti az élményfürdőt, sportlétesítményeket, befejeződik két orvosi rendelő felújítása, lehet 48 új bölcsődei hely.

Az augusztus 8-i rendkívüli közgyűlés halasztott egy programba iktatott témát, helyette sürgősséggel felvett további ötöt. Az érdemi döntéshozatal első mozzanata a helyi szociális rendelet módosítása (támogatási feltételek pontosítása) volt. Később, a rendkívüli közgyűlés végén a már módosított rendelethez kellett/lehetett illeszteni az iskolakezdési támogatást a valóban rászoruló dunaújvárosi családoknak.

Cserna Gábor polgármester meleg szavakkal méltatta a dr. Bakos Károly irányítása mellett működő helyi választási bizottság munkáját. Az idén október 13.-ra kiírt helyhatósági választásra a törvény szerint új helyi választási bizottságot választott a közgyűlés. Tagjai: dr. Bakos Károly, dr, Hanák Tamás, dr. Varga Balázs, póttagjai: dr. Vidovics Regina, dr. Eszenyi Zoltán. A megválasztottak (egy távollevő kivételével) nyomban esküt tettek (képünk).

Termálkút, fürdő és vizisport centrum

A Modern Városok Program dunaújvárosi fejlesztéseinek most szükséges döntéseit is megszavazta a testület. A kormán a program keretében 2019-re 900 millió forintot biztosított. A város előfinanszírozásként már elkült9tt 584 millió forintot. A program „Új városi fürdő-és vízisport centrum” keretében előirányozza egy termálkút létesítését, melyhez mintegy 280 millió forintot szavazott meg a testület. Megszüntette, hivatalosan hatálytalanítja a közgyűlés a korábbi DVG Zrt.-vel kötött, a„Szálloda és Rendezvényközpont létesítése, valamint az Aquantis Wellness és Gyógyászati Központ”szerződéseket, mert azok jogosultja a kormány szerint a BMSK Zrt. Egy következő döntési javaslat viszont a DVG Zrt.-re bizta az Intercisa Múzeum fejlesztése projekt tervének elkészítését, amire bruttó 12,1 millió forintot biztosított a közgyűlés.

Módosította a közgyűlés 3 fejlesztési projekt idei finanszírozási összegét. Így a jövő évi befejezésre tolódik nagyobb költségrész. Ezek: Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése 1 milliárd 131 millió forint helyett 821 millió forint; Intercisa Múzeum fejlesztése 485 millió forint helyett 433 millió forint; Aquantis Látogatóközpont kialakítása 900 millió forint helyett 821 millió forint. A három projekt marketing eszközök fejlesztésére bruttó 42,5 millió forint támogatást szavazott meg a DVG Zrt-nek a közgyűlés.

A dunaújvárosi kerékpárút hálózat-fejlesztésére is nyert pályázatot városunk, mégpedig csaknem 30 millió forint (bruttó) forint összegben. A fejlesztéssel a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-t bízta meg a közgyűlés és döntött a megfelelő szerződések megkötéséről is.

Energetikai fejlesztés is a moziban

Foglalkozott a közgyűlés a Dózsa Mozi felújítása kapcsán az épület energetikai fejlesztésével is, melyre bruttó 4.9 millió forintot szavazott meg. A teljesítés szerződő partnere a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Az ismertetett fejlesztések helyi identitást erősítő fejlesztésére pedig 6,7 millió forintot fordíthat (a pályázatok forrásából) a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-

Vita után döntött a közgyűlés két pályázati forrásból felújított háziorvosi rendelő (Váci Mihály u., Alkotás u.) együttesen 18,6 millió forint összegű pótmunkáinak önkormányzati finanszírozásáról. Szabó Zsolt és Tóth Kálmán sokallták a pótmunka összegét, Markóth Béla városüzemeltetési osztályvezető viszont megindokolta, hogy csak a falbontás után derültek ki a többletmunkák valódi méretei.

Talán lesz 48 plusz bölcsődei hely

További városfejlesztési lehetőséget kínál egy meghirdetett országos bölcsődefejlesztési pályázat, amelyen városunk részt kíván venni két tagbölcsődéjével. A technikumi tagbölcsőde esetében (átcsoportosítással és bővítéssel) 48 új férőhely lenne kialakítható, míg a Barátság városrészi tagbölcsődénél felújítás a pályázati cél. A pályázati részvételt kiegészíti a Magyar Bölcsődék Egyesülettel való együttműködési megállapodás, amit szintén megszavazott a testület.

Az Uniszol működteti továbbra is az élményfürdőt

Ajánlatokat kért korábban a közgyűlés az élményfürdő koncessziós üzemeltetésére, a Jégcsarnok és további sportlétesítmények koncessziós üzemeltetésére, valamint a pályázatnyertes világörökségi helyszínünk fejlesztése akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása. A beérkezett ajánlattevői közöl a közgyűlés a fővárosi Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-re bízta a közbeszerzési szaktanácsadói feladatot, míg a két koncessziós szerződés elnyerője a debreceni székhelyű Uniszol-Létesítnénygazdálkodási Zrt lett. Még a vita folyamatában Tóth Kálmán azt javasolta, hogy helyi cég legyen a koneessziós szerződések nyertese, mert ez esetben helyben hasznosulhatna a nem jelentéktelen önkormányzati támogatás.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés projekt keretében valósul meg a Dunaújváros északi terület szennyvízelvezető rendszerének kiépítése. Az engedélyezési és egyéb hivatalos eljárások időközi módosítása szerint jelentős többletköltséget kellene városunknak megtérítenie. Az időközben felülvizsgált és módosított előterjesztés szerint a városunkat terhelő többletköltség 58 millió forint, amit biztosit a testület.

Parkolóvilágítás és hulladékodvar

Döntött a közgyűlés a Gábor Áron utcában és a Szórás Márton úton épített új parkolók közvilágításának megoldásáról, amelyre bruttó 16,4 millió forintot biztosít.

Három ingatlanvásárlási üggyel is foglalkozott a közgyűlés. Egy ipari parki pályázatit jóváhagyott, egy kérelem esetében pályázati kiírásról döntött, míg a kérelmezett 160 m² alapterületű pincehelyiség használatának megoldásét a DVG Zrt. hatáskörébe utalta.

Uniós forrás felhasználásával 1500 m² területű hulladékudvar kialakítását tervezi a Dunanett Kft- telephelye melletti 0,7 hektár területű beépítetlen önkormányzati telek egy részét igénybe véve a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A kért területre földhasználati jog biztosítását is kérte. A közgyűlés megszavazta a kérelemben foglaltakat.

Döntések sürgősséggel

Vitát váltott ki az a sürgősségi indítvány, amely a Dunaújvárosi Sportcsaknok „csarnokavató” rendezvényének lebonyolítását irányozza elő 21 millió forint költséggel. A rendezvény lebonyolítója a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft., ideje pedig 2019. október 10. Barta Endre nyomban megkérdezte, miért időzítenék csütörtöki napra a csarnokavatót, hiszen úgy tudni késésben van a sportcsarnok felújítása. Noha érdemi válasz nem hangzott el a közgyűlés megszavazta az előterjesztést, amiként két további sürgősségi indítványt is Ezek: A Labdasúgó Szövetség kérésére 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, és az, hogy az Innopark Nonprofit Kft.-nek 7,5 millió forint tagi kölcsönt nyújtanak 2020. március 31. visszafizetési határidővel.

Ezek érdekelhetnek még

2020. Szeptember 29. 16:34, kedd | Helyi

Rendkívüli közgyűlés szeptember végén

Montegy fél óra alatt döntött a keddi rendkívüli közhyúlés a nyílt ülésre beterjesztett 11 naprendi pontról. Ezúttal listán közgyűlésbe jutott (fidesz) képviselők is végig részt vett a testület munkájában.

2020. Szeptember 26. 17:06, szombat | Helyi

Rendkívüli közgyűlés 29-én, kedden 10 órakor

Program szerint a testület nyílt ülése 11 ügyről tárgyal és dönt. Egyik a a sportlétesítmény-használat támogatási rendszerének a módosítása, kettő a DKKA kézilabda-akadémia elszámolása és t ámogatása.

2020. Szeptember 17. 21:22, csütörtök | Helyi

Szeptemberi közgyűlés vízilabda-szünettel megszakítva

A 2020. 09.17. közgyűlést fél órás vízilabda szünet szakította meg. A testület nyílt ülése 41 témáról tárgyalt és döntött. A fidesz listáról a testületbe került négy képviselő közül ketten végig részt nettek a közgyűlés m

2020. Szeptember 14. 09:29, hétfő | Helyi

Őszi közgyűlés csütörtökön 9 órától

Pintér Tamás polgármester 2020. szeptember 17-ére összehívta Dunaújváros közgyűlését. A nyílt ülés tervezett programja 41 téma megtárgyalását és döntését vetíti előre