Városlista
2021. április 13, kedd - Ida

Hírek

2011. Január 23. 17:41, vasárnap | Helyi

A nagy löszomlás (XII. rész)

A nagy löszomlás (XII. rész)

Óriási partomlás következett be 1964. február 29-én Dunaújvárosban. A Dunai Vasműt és a várost veszélyeztető rendkívüli esemény (suvadás), valamint a helyreállítás terjedelmes és részletes korabeli dokumentuma került elő 2010. tava

A NAPLÓ bejegyzései (tizenkettedik rész)

1964. IX. 11.

Elkészítettem a jegyzőkönyvet, beadtam az ÉM levéllel együtt a főmérnöknek.

A prémium csoportosításáról szóló levelet megtárgyaltuk, kissé át kell alakítani.

Járomiékkal ## vettük fel az F G H I csőkapcsolat kialakításának módosításáról.

1964. IX. 21.

Dunaújvárosban értekezlet. Résztvevők: Galambos F, Antal Tivadar, Bökfi S, Takács Dániel ÉM, Manzéger F, Beniczky J, Foltényi S, Bankó K, Auszmann L. (FejérMTÉKV). Tárgy: suvadás miatt szükséges tennivalók a GB határozata alapján. Témák: épületek távolsága a partéltől; közművek helyzete. Jkv készült, lerakva a TÜK-be. (Szig.biz.)

1964. IX. 22.

Hilvert, Nagy Z.

Radari épületek lakása: ÉM 26-os v. laknak-e benn? Mi a helyzet? Jánosiék lenn vannak, utána nézetni!

a/ Felvonulási épületekből kiköltözni

b/ Általában mi a helyzet a Radarban

FTV tanulmányát Kopácsy pár nap alatt nézze át.

! Rabovszky, Szablya, Mélyépterv, Vasmű, ÉM összehozni a vezetékfelülvizsgálatokra. Csüt. v. péntekre (½ 10)

! Szporay Károly, Bokor, Binnyei, Kopácsy, Hilvert, Nagy Z. csüt. péntekre du ½ 3-kor

1964. IX. 23.

Hilvert: tárgyalás az OMFB-nél. Csak perspektivával foglalkoznak. Operative kevésbé. Nov. elejére ankétot hívnak össze, ezért szükséges, hogy a perspektivikus tanulmányunk – aminek a határideje 65. III. 31. - vázlatát okt. hó végére elkészítsük. (A feladatokat sürgősen szét kell osztanom!)

Beczkai Jenőt is kéri Hilvert péntekre meghívni. Telefoni meghívás ment a résztvevőknek

1964. IX. 25.

Főmérnöknél megbeszélés

Nagy Zoltán M.

Hilvert Elek ÉM

Szablya Ferenc CsM

Hunyadi Domokos M

Beczkai Jenő FŐV. T.

Beniczky József D. Vízmű

Rabovszky József D. Vízmű

Réfi Kádi Titusz Vasmű

Bankó Károly M

Hilvert: A csatornák állapota szükségessé tesz biz. intézkedéseket. Főleg szakemberhiány van. Kérdés: Mit kell foganatosítani

Milyen segítség kell

Nagy: A dolgoknak a Vasműre is ki kell terjednie – Nem kampányfeladatról van szó, hanem megfontolt szervezet felállítása, működtetése a feladat. Ad hoc vizsgálatok 1 – 2 hónapra lehetnek megnyugtatók, de perspektívában nem. A tervezés pedig ezt igényelné. A helyzet objektív megítélése nem azonos az egyes szerveknél, nekik ugyan sem a vízellátás, nem a csatornák, vagy a város és a mű biztonsága nem a napi feladata. Ki kell hangsúlyozni az állandó és rendszeres felülvizsgálat fontosságát. Helytelen lenne a tervezői vonalat egy ilyen felülvizsgálattal megbízni, nem vagyunk rá felkészülve, leckénk az egész országban adatok szolgáltatása.

Σ Mű és város komplexen nézendő, állandó jellegű szervezetet igényel, a megfigyelésnek állandó jellegűnek kell lenni.

Hilvert: A Vasmű a saját területét ellátja. (Bemutatja az FTV talajvízszint-emelkedésére vonatkozó tanulmányát).

Az FTV tanulmánya egyértelműen a csatornákat, azok hibáját hozza fel a talajvízszint emelkedése indokául. Porschin szovjet szakértőnek is – hazai tapasztalataiból – ez a véleménye.

Hunyadi: 1951-ben a Vasműben még nem épült csat. A városban már igen. A vasmű mind vb – ból épült. A városban sok 40/60 cm es egy. csat volt rossz vízzárási eredményekkel. Nem lehetett csak 5 – 10 #-es túlnyomás alá venni a csatornákat. A csatornákat át is építették legnagyobbrészt. Az egy cs. - nak a kijavítása nem volt eredményes.

A vízvonalon az a. c. csöveket a városban mind kicserélték. Kérdés, hogy a városban ill. a vasműben folyik-e az ellenőrző aknák vizsgálata.

Rabovszky: 12 éves tapasztalat szerint minden elfolyás hamar jelentkezik. Ezért nem lehet mindent a közművekre fogni.

Hunyadi: Eláramlási próbákat végeztek, klf mélységű csat. kal. Szovjet vizsgálat roskadás csak akkor jön, ha 5 – 6 m – es geostatikus nyomás van. Magasabb csatorna nem roskadt. - A lösz sajátsága, hogy benne a víznyomás nem vízszintes, hanem vertikális!

Hilvert: Ez nem a várost veszélyezteti, hanem ahogy a víz ho###rek mentén a partot eléri. A part stabilitása csökken ezzel.

Szablya: Kintjártakor a habarcsgyűrűket kézzel le lehetett szedni a csatornákról, így vízzárásról nem lehet beszélni (1952-ben) Osztja azt a megállapítást, hogy nem kampányszerű a feladat. Ez nem vezet sikerre. Vizsgálati metodika kialakítására, állandó munkás, búvár létszámra, szervezetre testületre van szükség, vizsgáló csoport kell a vízmű – csat. mű keretén belül.

Hilvert: csak arról van szó, hogy ez a szervezet erősebb legyen mint máshol.

A téma: Milyen szervnek milyen feladata lesz.

Milyen vizsgálat, mit hogyan és mikor kell vizsgálni.

Hunyadi 2 hónap alatt át lehet az egész hálózatot vizsgálni.

Szablya. 1 hét alatt is keveset tudtak végezni

Nagy: Milyen felszerelés van? Beruházási keret? Mi tudunk tanulmányt készíteni, fontossági sorrend, terület kialakítása, milyen metódussal lehet csinálni, milyen felszerelés van?

Rabovszky: Szerszám, ember van a vizsgálathoz, jelentést tudnak adni. Sajnos a várossal baj van, mint tanácsi szervvel (Ő adja a pénzt!!)

Átvetetnek olyan csatornát, ami rossz. A gondolkozásmódon kell változtatni. 48 lakás átadása nem történt meg a közmű miatt.

Most újból elsőrendű a csatorna kérdés, a szervezet újból ütőképes. De: hiába végeznek ellenőrzést, ha már az új csatorna is rossz!

Sokat jelentene, ha az átvételkor szigorúbb lenne az ellenőrzés.

Hilvert: Szabóval levelet irat a D – i Tanácsnak, az Ép ip Főig. - nak is, hogy épp elég baj van a régi csatornákkal, az újak minőségére jobban ügyeljenek. Megfelelő szakmunkásokban is nagy hiány van.

Rabovszky

1./ Erős legyen az új csat. - átvétele

Hilvert2./ A régi csatornákra felülvizsgálati ütemtervet kell készíteni, ehhez a Mélyépterv segítsége is kell.

Nov. 1-ig a vizsgálat ütemezésére

metodikájára

sorrendjére

milyen módon

milyen vizsgálatokat

Nagy: A mű ennek vázlatát készítse el, a Mélyépterv (Hunyadi) kijelöl erre konzulenseket. (Felszerelés, stb nekik van)

Hilvert: Szablya személy szerint is nézze át.

42 km hálózat van, ebből egy rész elő##gy, ami feltehetően rossz, aminek esetleges cseréjére is szükség lehet.

Hunyadi: Radar, 1000 fős telep stb. ideiglenes csatornákból áll.

Beczkai: Az ideigl. telepeket 2 éven belül megszüntetjük.

Beniczky: A radar megszűnik, 2 ejektoros közkutat hagynak meg. Csat. megszüntetendő, latrina legyen. Kérdés azonban az 1000 – es baraktábor, ahova lakók mentek most is. Ez a Vasmű kezelésében van. Erről is kell intézkedni.

Beczkay Nézzük meg a vízkérdést. Volt tröszt, hatóság nem. A felvonulási vezetékekből biztosan sok van, amiről az üzem nem tud. Nem fáj senkinek, hogy a radarban elfolyik a víz. A felvonulási vezetékekből még ma is sok lehet, amit ott hagytak, élő csövek, ahonnét víz folyik el.

Hilvert Ismert és ismeretlen vezetékek vannak. Felderítés és felszámolás szükséges.

A hálózati törzskönyvet ki kell egészíteni a „vad” közművekkel, aminek a felderítése nehéz.

Szablya: Felhagyott csatornákat el kell falazni.

Beczkay: Itt D.ujvban a kivitelező köteles legyen a felv. vezetékről is vázlatot készíteni.

Szablya: Szükséges a közművek engedélye ezek létesítéséhez is.

Hilvert: A vasmű 67 km-jéből is van még 50 km amit felül kell vizsgálni. Különösen az aknákkal lehet baj. Mit kíván tenni a Vasmű a csat. hálózat felülvizsgálata érdekében. Kell nekik is a városhoz hasonlóan javaslatot kidolgozni.

Réfi: A 15 km es felülvizsgálatból az 5% nem lehet jól alátámasztva. Ez inkább olyan szám, hogy ennyi készült nem terv szerint.

Csat. szervezet létezik a vasműben, vizes is. Szisztémájuk ki van alakítva, felfektetett lapjaink vannak. Térkép van, ezen fel van szakaszokra bontva a csatorna. A vizsgálatok program szerint mennek, utánuk a kőművesek – javítók mennek. A kis csatornákat fel kell bontani, mert nem bujhatók.

Csat. záróval zárnak, feltöltés, ereszt-e. Utána szemrevételezés történik. Vannak kiemelt helyek, melyeket gyakrabban vizsálnak (gk mosó)

A vasműben nincs annyira reflektorfényben a csat. hálózat. A fő probléma – szervezet van – hogy hányszor, milyen időközönként legyen, vagy lehet vizsgálni a csat. - t.

Hunyadi: mi a rendszer: pl főgyűjtő 3, mellék 2, kiscsat 1 évenként vizsgálva

Réfi: Évenként szerették volna vizsgálni, de nem tudják tartani ezt, mert a melósokat elviszik.

Csap. 47

Szenny 18

Fenol 2

D ejtő 3 Σ kb 70 km

Hilvert

1./ Mit

2./ Ki, mikorra csinálja meg

a/ Feltárandók a nem ismert vezetékek (közműves épületek bekötései ismeretlenek)

b/ állapotvizsgálat, 2-3 km (kicserélendő)

c/ Minden új vezetékhez a Művek engedélye kelljen

d/ Megakadályozni a rossz (új) minőségű csatornákat

___________________

2. a/ ad a/ Vízművek

b/ Program a Mélyéptervvel

A/ Szakasz

módszer

ütem

B/ külön a partmenti felv. területek

C/ Jövőbeni szisztematikus karbantartás

D/ Milyen felszerelés, feltétel kell

Nov. 1- ig.

c/ Tanács felé: ne engedjen

1./ ideigleneset engedély nélkül

2./ új vezeték csak Ia minőségben

kerülhessen átvételre.

d/ Épip: itt csak szakváll

szakember

jó minőség

Beniczky Csapadék esetén úttestek mellett is leszivárog a víz, repedéseken

Hilvert: Vasmű két töltés közé eső víz sem tud máshova menni.

Beczkay: Ideigl. Engedélyeket időhöz kell kötni, felszámolásuk is ellenőrzendő.

Réfi: A vasműtől kívánt javaslat megindult a KGMTI felé.

Hilvert: Írd le, mit akartok csinálni pl: írtok a KGMTI-nek, onnét jön a Mélyéptervhez, stb....

Jkvet kapott (7) Hilvert

Hunyady

Szablya

Rabovszky

Beczkay

Bankó (1 eredeti)

Réfi Kádi

__________ . __________

Hétfőig meghívók

témák

a tárcaközi bizottság részére

mai két téma: téliesítés

csatornák - közművek

[Binnyei jav: kell-e új szivattyú telep]

̸ Dr. Pető J.

Jánosi: segítséget kér; a város nem tudja, ki tervez és mit tervez. Hitele megnyitva nincs, fizetni nem tud. Kell, hogy a város pénzt kapjon és tudjon dolgoztatni.

Értekezlet d. u. a főmérnöknél. ½ 3

Hilvert Elek ÉM

Nagy Zoltán M

Becskay Jenő Főv. Tanács

Réfi Kádi Titusz DV

Papp János Kövizig Tibay Sándor

Binnyei István M.

Tarbay József „

Jánosi János „

Bankó Károly „

Dr. Kopácsy József

Téma: az úszómű téliesítése

Nagy: Ennek szükségességét régóta hangoztatta. Kérdésessé lett a tárózás miatt. Minthogy a táró nem halad előre, újbóli szükségessége felmerült. A védelmet a parthoz idomítva kell kialakítani.

Binnyei: Vasműnek mi a véleménye?

Hilvert: Inokai szerint a DV oly szükségesnek tartja, hogy maga finanszírozza.

Tibay Bokor szerint nem kell és ez van (?) a korm. biz határozatában is.

Dégen szerint kikötőbe vontatás volt előirányozva. Mi a helyzet?

Hilvert: Az OVF végrehajtó szerv, a döntés nem az ő kezében van.

Becskay: Ha nincs hidrogeol. biztonság, akkor az úszómű szükséges.

Hilvert: A szakbiz. jelentése: Nem mondható egyértelműen, hogy jó a kikötőbe vontatás, mert ha szivárgó nem működik, úszómű kell.

Jánosi: Ha a 2x70 fm táró elkészül, egyénileg az a véleménye, hogy úszó - ű nem kell.

Tarbay: A vontatgatás úszódaru nélkül nem megy; a lengő csövet fel is kell szerelni!

Hilvert: Az igény bizt. okokból a DV – től merült fel.

Tibay. Az eddigi művek 95 m – ig vannak kiépítve, jég ellen nem véd semmit. Min. 5 m - rel meg kellene emelni a műveket. Ez elveszett pénz lenne. (Anyagot nem tudnak adni?)

Nemcsak kőmű építése az egyedül lehetséges.

Nagy: Mi lesz a mederpillérekkel

Hilvert: Ha az úszómű elmegy mit kell tenni azokkal?

Binnyei: Védendő a lengőcső (leszerelni?) De mindenképp védeni kell a meder csövet és a parti csőszakaszt.

Nagy: Le kell esetleg a csöveket szerelni, az oszlopokat meg hagyni. Jobb a csövet így megmenteni.

Réfi: Először nem kellett. Most ismét vannak kisebb mozgások, ezért jó lenne mégis megvédeni.

A védő 8 mió Ft ba jön, kérdés, kell-e? Melyik vesszen?

A D ejtőcső melegvíz kiáramlása mit jelentene?

Hilvert: Fentiek és a szakbiz. jelentése szerint kell a védés. Hogy lehet megépíteni?

Tibay Nem a vizép. terméskő a megoldás (Nincs kő, más vizigtől kell majd elvenni) Kb 300 Ft/m³ 8mió/300 Ft = kb 26000 m³ kő beépítése szükséges.

Lehet jégtörő cölöpökkel is megoldani!

Hilvert: A kőmegoldás valószínűleg egyszerűbb tervezésre, kiv. - re is. A cölöpök megoldása nem exakt, a tapasztalatok nem jók.

Jánosi: Sok fahidat védtünk, Medvénél is!

Kopácsy De nem a Dunán!

Hilvert: ha védünk, abszolút biztonságot kell biztosítani, mert a suvadás és a zajlás egyidejű!! Cölöpökkel nem tudunk semmire jutni. A szak. - tárcaközi biz. - tól alternatív javaslatot kér.

Kopácsy: Bokor mondta: Kőgáttal 2 hó alatt megtervezni és megépíteni lehet

Tibay: Műszaki – anyagi feltételek kekkenek hozzá!!

Hilvert: Tibay véleménye szerint meddig kell a munkát befejezni?

Tibay XII. 1

Hilvert: kellenek uszályok X. 15-től

Mahart úszódaru X. 25 – től, ill. még hamarabb.

Binnyei: Katonaság igénybevételére nincs lehetőség?

Hilvert: Hagyjuk ki a HM – et.

Kapták: Beczkay

Tibay 2pld

Réfi

Hilvert

Binnyei

A 2 jkvből 20 – 20 pld hétfőig stencilen

Levél a tárcaközi bizottsághoz

1./ A korm. és a szakbiz. egyszer már határozott. – Ha IX. végéig nem készül el …..

2./ Hilvert: Igényekkel együtt. (8 mió 30000 m³)

idők, száll. igények.

Továbbá: távlati recirk. tervek igénye

3./ Feltétlen szükséges a Vasmű vízigénye, ehhez kell a távlati fejlesztés is. Kell 15 – 20 év perspektívája is. Azért kell, mert az esetleges új ip. vízmű telephelye, tervezése több évet vesz igénybe, s a városi vízmű ber. pr. jával összhangba lehet hozni.

Jövő év II. 1- ig tudnunk kell a III. vízműre vonatkozó álláspontot.

4./

1./ csat hálózat megfigyelése

2./ úszómű ( l. jkv)

3./ perspektiv (DV fejlesztés)

4./ talajvízszint észlelések

5./ Szervezet módja! (Ki legyen a főnök)

(Folyt. köv.)

Ezek érdekelhetnek még

2021. Április 01. 09:09, csütörtök | Helyi

LAKÁSUKON ÁRULTÁK A KÁBÍTÓSZERT

Egy dunaújvárosi férfit és élettársát fogták el a rendőrök, akik a megalapozott gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek.

2021. Március 02. 00:00, kedd | Helyi

TETTEN ÉRT SZABÁLYSÉRTŐ

A rendőrök elejét vették a tragédiáknak a 7-es számú főúton, Székesfehérvárnál.

2021. Március 01. 12:19, hétfő | Helyi

EMLÉKEZETES SZÜLETÉSNAP

Zétény a harmadik születésnapján rendőrautóval érkezett a ,,munkahelyére”.

2021. Február 23. 00:00, kedd | Helyi

SZABÁLYTALAN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS MIATT SZŰRTÉK KI A FORGALOMBÓL

A rendőrök megakadályozták a tehergépkocsi továbbhaladását.