Városlista
2021. április 13, kedd - Ida

Hírek

2011. Március 27. 16:04, vasárnap | Helyi

A nagy löszomlás (XVIII. rész)

A nagy löszomlás (XVIII. rész)

Óriási partomlás következett be 1964. február 29-én Dunaújvárosban. A Dunai Vasműt és a várost veszélyeztető rendkívüli esemény (suvadás), valamint a helyreállítás terjedelmes és részletes korabeli dokumentuma került elő 2010. tava

A NAPLÓ bejegyzései (tizennyolcadik rész)

1964. XII. 18.

Dunaber értekezlet

dr. Széchy K., dr. Kézdi Á, Hilvert, Egri, Vágóné, Bonta, Gábor Mátrai Nagypál Szántó Jurcsek, Andai Nagy Z. Jánossi Bankó, Kopácsy, Pálffy I., gy.gépíró, Török (20 fő)

Gábor I. bevezetője után Nagypál Sándor ismerteti a jelenlegi helyzetet.

Elsősorban a talajvíznívó változásáról és ennek kihatásáról beszél. A Vasműben és a Castrum területén nagymérvű vízdombemelkedés van (8 m is.) - A Szalmacell melletti völgyek szabályozó jelleggel leszívják a vizet. A víznívó helyenként a vasmű létesítmények alapozási síkját elérte. Lokális süllyedéseket okoz. A főok (több mió köbméter víz feltárolása) a csat hálózatok hibája, bár egyéb okok (pangó vizek is) vannak.

Szakadópartnál 2 lépcsőt kell vizsgálni.

1. Duna alsópart. Szerintük állandó mozgásban van. Szvíz főgy. alsó szakasza 20 – 30 centit megnyúlt, elment a Duna felé. Tehát mozog az alsó terület, ami a szakadó part lábát mozgatja. Ezért a kazettás partvédő művet hosszabbítani kell. Kell egy stabilizáló rendszer a Duna medrében. Nyomás alatti vizek is vannak, amik a Duna vízét is táplálják. Nem lenne-e jó a mederben kotort árokkal megnyitni ezeket a nyomás alatti talajvizeket.

2. Partrendezés. Szükséges a szakadópart teljes területének rendezése. Le kell szállítani a talajvízrendszert. Ekkor rézsűzhető, növénnyel betelepíthető lesz. Kulturtelepre van itt szükség.

Gábor Látható, hogy a táróépítés nem megy. Kételyek vannak a szűrőzést illetően is. 30 ezres keret mellett sem biztos.

Nagypál: Mindezek mellett kell még a csat - és vízvezetékrendszerek felújítása, felszíni vízrendezések a vasműben. Éves fenntartó szervezet és költség is kell.

Mátrai kiegészíti: Döntő, hogy a hidrogeológiai kép nem tiszta. Nem volt gazda. Kellene, hogy a mérések, fúrások, kutak, stb anyagokat mindenünnen összegyűjtsék, rendszerezzék. Megcsapolási helyeket is kell keresni. A tárók belépéséig kellene ezeken a helyeken a vízhozzáfolyást csökkenteni.

Nagy Z.: Igen jó hogy van szakberuházó. Nekünk összefogó szerepünk van 15 éve. Már akkor is születtek koncepciók a partrendezésre, de nem kerültek megvalósításra. Nagyon egyetértünk a bizottság javaslatával mely ennek fontosságát hangoztatja.

Jó volt, Gábor et bevezetőben ezt a megbeszélést koncepciókialakításnak nevezte. Ez nekünk is jó. Összefoglaló tan tervben ez rögzítve lesz. El kell fogadnunk gen tervezői mivoltunkat. Segítséget kérünk, mert vannak munkák, ahol altervező kell.

A jövő évi kivitelezési tervek 65 III. - ig rendelkezésre fognak állni. Az ütemezés szerint a későbbi építésekre a tervek idejében meglesznek. Fúrás majd kell, ehhez segítségre van szükségünk.

Rögzíteni kell, hogy altervezőink lesznek. OVF a vezetőműnél. Ezt vizig. feladatnak tekintjük. A geod felvételek, feltárások terén az FTV – re kívánunk támaszkodni. Figyelésre sem tudunk kapacitást adni. (Jelenségek előrejelzésére, kutak csat. hálózatok figyelése). Csandáéknak nem profilja, de feladata sem lehet, ez a helyi üzemi, városi szervek feladata.

A márciusi tan tervben előzetes tanulmányainkra támaszkodnánk. Sürgősségi sorrendben Dunaberrel egyetértünk. Nincs difi: város – vasmű egyformán fontos. A vasműnél jelentkezett a baj, azért dolgoztunk ott, de a városnál élet és vagyonvédelem is lesz.

Nagyságrendet nem mértük fel pontosan. 500 – 900 mió. A veszélyeztetettség, a ng. anyagi erőforrásai szabják meg az ütemezést. A várost és a vasművet együtt kell kezelni. Fontos a biztonság növelése. Nem vállalható, hogy pl. 1 milliárdért a biztonság x vagy garantált lesz. Feladatunk a folyamat lassítása, mert garanciát nem vállalhatunk, hogy ténykedésünk után a mozgás folyamata lezárul.

A védőmű épüljön ki a városig. Kormánynak jelezni kell az építés sürgősségét mind a védőmű mind a partrendezés területén.

Gábor: A profok kérdéseit véleményét várja a koncepciók kialakításához.

Hilvert: térjenek ki a város vasmű ill. a vasmű vízellátás (hidrogeol ill üzemi) szempontbóli biztonságára.

Széchy Néhány kérdést tesz fel:

1./ Lehetséges lenne-e a helyszínre kimenni a vélemény megadása előtt

2./ Hogy megy effektíve a táróhajtás

Bonta 3 táróról tesz említést:

(déli – B), (A északi) X – középső.

B: Most épül a kapuzat, karácsonyig kész. 3 műszakban folyik.

X – nél 30 m van meg, törmelékkúpban. B nél könnyebb lesz

A – nál a kapuzat borítása megy a földben, törmelék, folyton bedől.

X – nél indítóakna süllyesztése volt nehéz. Legkisebb könnyelműség esetén löszbefolyás történt, helyi fióksuvadásokkal. A kút sem támaszkodott teljesen a vágóélre. Vízszintes vákuumkutakkal haladtak be 1 hó alatt, a löszbabák miatt.

Utána táróhajtás, vb keretekkel a plató felé. Duna felé faácsolattal.

Egy idő után a 80 cm/nap előrehaladás, az előretűzés nem ment. Mindent le kellett biztosítani, mert löszlepergés, befolyás volt. A vákuumkutak (horizontális) talán még rontottak. Sok tűzőpalló eltört, stb a löszbabák miatt. (Oldalt – fent acél tűzőpalló, alul is). A legkisebb résen lösz jött be. A vb keretek gyakran eltörtek. Tegnap is 2 db. Vállban, a felső ⅓ - ¼ – ben. (Ott, ahol a felső boltozat válla van). Az emberek nem szakférfiak. A Bányászati Aknamélyítő Tröszthöz fordultak; ők sem tudnának gyorsabban haladni. Ők fa ácsolattal átszaladnak, és 20 – 30 m – es átfogással váltják azokat ki. Az erre a módszerre való áttérés lassan halad. Közelednek a szakadólaphoz, ezt mint galériát várják, sok vízzel. Jó lesz, hogy sok vizet hoz, de lehet rossz is, ha túl sok víz vagy éppen lösz ömlik be. Előfúrás kellene, 15-20 m-es. Végeztek is, de rövidebb szakaszon. Most az a vélemény, hogy 8 db vízszintes kutató vákuumkutas csápot hajtanak előre, ami megmutatja milyen talaj lesz várható és mennyi víz. Ma 15 m a hegy felé, 15 Duna felé áll. Ma cserélik a 2 támot. Utána a homlokfalat biztosítják. Akkor jöhet a Csév 4 – 4 db 15 ill 7 m – es csápokkal.

Nagypál: Van-e rendszer a törésekben egy – egy oldalon, vagy összevissza?

Bonta összevissza. -- Eredménye van már ma is. ½ m³ – t szállít kb a táró és a vákuumkutak percenként. Tiszta víz jön ki. Kráterképződés a környéken nincs. Érdekelné, hogy a közelben levő talajvízkutak mutatnak-e valami változást a vízkiemelés hatására. A másik két táró okvetlenül javít, mert 2 m³/p re felmehet a víz. Ha áll az, hogy van galéria, akkor a hátsó tárórendszer jelentősége kisebb. Ez esetben a Dunára ┴ tárók volnának hasznosak.

A várost illetően: a Szalmacell forrás letakarását javasolja kukoricaszárral, hogy a vizek zavartalanul tudjanak lefolyni.

Széchy: Egységes koncepcióval egyetért (város + vasmű) Sorrend az külön kérdés. Legsürgősebb a hidrogeol feltárás és a megfigyelések egyidejű bővítése ill folytatása.

Sziv. tp-ek biztonsága: a szakbiz véleményéhez tartja magát. A tárórendszer nélkül szükség van az úszóműre, a sziv tp ek biztonsága tehát nincs meg. A tárók függőleges megcsapolás fontos. Lényeges a víz elvezetése, hatékony megcsapolása.

Most évvégéig közli a Mpt tervekkel kapcs. véleményét, most vizsgálja. Van még egy kérdés: Nem olyan optimális a Szalmacell ltp helyzete. Nem az a döntő, hogy a víz mit emelkedett, de igenis az, hogy hol áll jelenleg.

Alapelv: kimenni a helyszínre a tárót és a jelenlegi helyzetet megnézni. A tárok törése, a táró- mozgása kőzetmozgás érdekli főképpen. Kedden, vagy szerdán szívesen lemenne. Ma már (ezen a megbeszélésen) nehéz többet mondani. Fő a víztelenítés helyes megszervezése, figyelések, feltárások bővítése teljes részletességig. Addig csak lokális intézkedésekről lehet szó.

Garancia (Nagy Zoli!): Erkölcsi kötelességünk kimondani: Káros mozgások nem lesznek biz. vonatkozásban, ha ezeket meg ezeket a beruházásokat végrehajtják.

Kérdi: Még nem foglalkozott sokat a kérdéssel, de néhány kiegészítést tesz. Előzetes szemle, vizsgálatok, jelentés tanulmány átvizsgálása megtörtént.

Első dolog: Mi a jelenség oka. Vízszintemelkedés. - Ennek kettős következménye van: a/ megnő a víz felszíni esése; nő a nyomáserő is nagy vízszintes kompressziót produkál. Másrészt az aktív erő növekedése mellett csökken a passzív erő a kohézió. Vannak vízáteresztő rétegek, itt nő a pórusvíznyomás. E két erő együtt hirtelen mozgásokat hoz létre. (Lassú mozgást passzióból a tanszék évek óta mért).

Mi jön ebből? (Innen kell kiindulni). Megoldás:

Csökkenteni az aktív erőket.

A vízszint esést szivárgási +m-et kell csökkenteni. Ha lenn a tárók leviszik a vizet, később jobb lesz. Ma még rosszabb helyzetet hozhatnak mert növelték a depressziót legalábbis átmenetileg.

Passzív ellenállás csökkenésében a táró segíthet, ha eltalálja a pórusvizek vonalát. Csökken a felhajtó erő

A tárók rendszerét nem tartja elegendőnek. Intézkedés: a vízleszívást hátrébb kell megoldani. Fenn a parton galériát kell létesíteni, amely a vízleszívás irányát megváltoztatja.!!!

Az alsó részen a vizeket akkor lehet hatásosan elvezetni, ha a mérések (víznívó, pórusvíznyomások, stb) bővülnek. Főleg a nyomás alatti vizek megfigyelése, nyomáscsökkenése döntő.

Az intézkedések sürgősek.

A koncepcióhoz még a galériát adta. Ezzel a módszerrel kívánja csökkenteni az aktív erőt.

Kopácsy: a/ Talajvízszint észlelés. Kút van a tolózárház mellett. Ezt Bontáék naponta mérhetnék. - Egyébként az észlelők (Vasmű, FTV) adataikat adják meg hetenként a kivitelezőnek.

b/ Milliárd forint. Mi az olcsóbb. Elvinni a házakat, máshol megépíteni.

Kivett víz: ha tiszta, jó ivóvíz (?!?) lehetne belőle. 2 – 4 m³/p.

c/ Bonta kts fontosnak tartja a tárót. Széchy tévedésben van, mert nem ez a döntő. 51, 57, 63-ban kiadtuk a tervet, a jóslással együtt. Nem a tárórendszer a lényeges, hanem az, hogy aknákkal összekötve a Dunával ║ egymás fölötti tárórendszerek alakulnak ki. Ezek elfogják a város felől jövő vizeket, kiszárítják a talajt, mesterséges támfalat képeznek. Az áramlási nyomást nem tartja nagynak, mert cm/perc nagyságrendű az áramlás v²/2g – vel nem ad nagy értéket.

Mátray: Az adatok összegyűjtését és a megfigyelést tartja fontos tervezési feladatnak.

Jánosi: Középső táró indítás. 3 okot sorol fel a szakbiz. Ezek egyike a megtámasztás hiánya. A táró épp ezt célozza a szárításával, bár tudták hogy itt nagy nehézséggel kellett megbirkózni.

Pajzssal is csak sokkal lassabban haladnának (48 – 60 cm)

Víztelenítés: vákuumkutakkal próbálták. Ezek védelme alatt jobban ment az építés. Most az árnyékoló hatásból kijutva mennek lassabban.

Gábor: A mai építési technológiát Kopácsy jónak és hatékonynak tartja-e. Ezek előrehaladása megnyugtató-e.

Kopácsy: Egyéni véleményt mond: A beindulással 3 helyen kellett volna kezdeni. A déli lenne a legkedvezőbb. A táró a depressziót hajtja maga előtt. A D – ihez hasonló az É – i is. Ott vákuumkút nélkül esetleg el lehetett volna menni. Aknákból több szinten is lehet alagutat hajtani.

Gábor: Mi az időigény és milyen a bentdolgozók biztonsága.

Kopácsy: A középső tárót abba kell hagyni, leszűrőzni, jöjjön a víz hátulról érjen össze a két táró, ezt könnyebben lehetne tovább vinni.

Gábor: Hátulról aknákkal indítani tárót.

Kopácsy: Lehet, de drága, mert a vizeket ki és fel kell emelni.

Gábor: Idővel szaladunk versenyt. A márciusi tanulmány kombinatív lehetőségekkel keretterv kell legyen.

Hilvert: Utasítása van a Mpt-nek a tanulmánytervre. Ez összefoglalása az eddigieknek.

Gábor: III. 31-én ami megjelenik abból konkrétan lehessen válogatni, becsült költségekkel együtt. A részl. kv 4000 ftja a rossz a táró fm – ére! Kombinatív lehetőségeket kér. Ebből ber. célt akarnak csinálni és év végére kérnek ber programot.

Hilvert: A profok szükségesnek tartják e a tárók megkezdését É – D – en, kell-e a középsőt folytatni? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Garancia: erkölcsiről van szó. - A költségeket (250 mió) ő 600 mióra becsüli. Szükségesnek tartja komplett kiv. terv készítését a III. vízműre. - 20 épületet tart veszélyeztetettnek. Új vízmű 150 mió lakás (?) 80 millió, ez 230. Ez olcsóbb, mint a 600.

Szerinte jobb lenne az eredmény, mint a vizsgálatok hiányából kialakított egyéb biztonsági munka.

Gábor: Ez őt nem érdekli, csak a part.

Nagy: Össze kell vetni: mit védünk és mennyiért.

Széchy: ½ év alatt 15 fm táró kész. Sokkal nagyobb ütemben kell tovább menni. Mindkét tárót el kell kezdeni, tárófüggönyt létrehozni. Nagyobb építési kapacitás kell. A 26-os kap.-át kell lényegesen megnövelni.

Hilvert: Jan 15 – 20 körül jönnek szovjet szakértők.

Széchy: Hidrogeol. térképek elkészülte után jöjjenek.

Egri: 56 ban talajvízről készítetek tanulmányt, addig észlelték is. 56 ban megszűnt, azóta nem fogtak bele. Ma a suvadás óta FTV e városban, Vasmű a vasműbe észlel, a tárónál senki.

KGMTI megbízás: jan 31 – ig részletes hidrogeológiai képet kell összeállítani az eddigi adatok alapján. Egységes észlelés és kivitelezés. Ma 5 db új kút elkészült újabb 15 – re van terv megbízás. Még további bővülés is felmerülhet. Mit tudunk tenni a talajvízszint emelkedés csökkentésére. Főok a csatornák rosszasága. Az V jelű kútnál, ahol csap csat van mellette, eső után 3 mt is emelkedik a víz, nem vitás, hogy a csat. -ból. Ezzel mit lehet csinálni.

Nagypál: Széchy szerint 3 helyen sőt az aknák figy. bevételével 10 helyen (Andai) lehetne indulni.

A vasmű alatt 6 – 8 mió m³ talajvíz többlet lehet. Évi 1 mió ról lehet beszélni. Nem lehetne csőkutakat építeni hátul, lefüggönyözni a partot? Esetleg 10 kút a 400 m – en á 40 m- rel.

Andai: Ez terv lett volna, de nincs búvárszivattyú. - A jelenlegi tárót nem is tekintettük tárórendszernek, csak a nagy víz miatt kezdtük el. A lényeg inkább a két másik táró indításán lett volna. A D – i tárónál 2 m/nap táróépítést tud kezdetben elképzelni.

Nagy: 10 db búvárszivattyút mi is jónak láttunk volna, és ma is szívesen látnánk. Gyors segítség lenne. De még Veress et sem tudott szerezni.

Nagypál a svédek azonnal szállítanak ilyen szivattyút!

Gábor Nem volt felesleges a mai megbeszélés. A tan. ban rá kell a veszélyre mutatni, együtt kezelve a várost és a vasművet.

Nagypál: Az FTV koncepciót dolgozzon ki a figyelőhálózat bővítésére.

Pálffy: Dolgozza ki az FTV: mint lehetne a telepített kútsorral vizet kiemelni. Lényeges lenne ez a víz hozzáfolyás szempontjából.

Egri: Vízháztartási vizsgálatot végeztünk 56 – ban.

Török: Geod felmérést nem adhatná ki a Mpt a geod tanszéknek?

Hilvert Geol és feltárás csak ÉM területén lehet, ez pedig az FTV.

Gábor (Kopácsynak): A csat kijavítások a város és vasmű feladata. Kapcs. beruházásként fel kell venni.

(Folyt. Köv.)

Ezek érdekelhetnek még

2021. Április 01. 09:09, csütörtök | Helyi

LAKÁSUKON ÁRULTÁK A KÁBÍTÓSZERT

Egy dunaújvárosi férfit és élettársát fogták el a rendőrök, akik a megalapozott gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek.

2021. Március 02. 00:00, kedd | Helyi

TETTEN ÉRT SZABÁLYSÉRTŐ

A rendőrök elejét vették a tragédiáknak a 7-es számú főúton, Székesfehérvárnál.

2021. Március 01. 12:19, hétfő | Helyi

EMLÉKEZETES SZÜLETÉSNAP

Zétény a harmadik születésnapján rendőrautóval érkezett a ,,munkahelyére”.

2021. Február 23. 00:00, kedd | Helyi

SZABÁLYTALAN RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS MIATT SZŰRTÉK KI A FORGALOMBÓL

A rendőrök megakadályozták a tehergépkocsi továbbhaladását.