Városlista
2020. május 28, csütörtök - Emil, Csanád

Hírek

2019. Június 20. 21:19, csütörtök | Helyi

Jobb sorsa is lehet a régi Vasmű Klubnak! Közgyűlési téma volt.

Jobb sorsa is lehet a régi Vasmű Klubnak! Közgyűlési téma volt.

A július 20-i közgyűlésen az ifjúságért végzett unka elismerésétől a csillagdombi területfejlesztésig, a női kézilabdától út és parkoló-építésekig, a polgárőrség támogatásától a Hóvirág presszóig váltakoztak a témák és

Szerény ünnepséggel. A „Dunaúlváros Ifjúságáért” díjak átadásával kezdődött 2019. június 20-án a közgyűlés, ám előtte Cserna Gábor polgármester megemlékezett a tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Gyöngyösi Pál traumatológus főorvosról. Némán adóztak a jelenlevők is emlékének.

Ezúttal Lászlóné Durecz Andrea pedagógusnak és Gyenes Józsefné óvodaigazgatónak adta át Cserna Gábor polgármester az ünkormányzati elismerésről szóló díjat, majd Izsák Máté képviselő, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke mondott pohárköszöntőt (képünk).

-Lászlóné Durecz Andrea 2013 augusztusától tanítója a Móricz Zsigmond Általános Iskolának. Előtte 27 évig a Vasvári Pál Általános Iskolában dolgozott. Immár 32 éve munkálkodik az ifjúsági korosztály nevelésében, formálásában. Munkabírása lehengerlő, innovatív ötleteivel, szuggesztív egyéniségével magával ragadja a gyerekeket. Kitartó munkájának köszönhető, hogy az iskola elnyerte az ÖKOISKOLA címet. A szülők segítségével létrehozta az iskola fűszerkertjét, ahol az évszaknak megfelelően munkálkodik együtt tanítványaival. Elkötelezetten küzd a kihalóban lévő fecskék megmentéséért, ezzel az elhivatottsággal pedig tanítványait is megfertőzte. Andi néni irányításával a gyerekek feltérképezték a város és városkörnyéki fecskefészkeket is.
Úttörője a digitális kompetencia fejlesztésének intézményi keretek között. A Kódolás Hetének aktív szervezője, gyerekek tucatjait ismertette meg Zümivel, a programozó méhecskével.Kitartóan dolgozik azért, hogy az iskolai hulladékgyűjtés szelektíven történjen, környezettudatos életmódra,a jövőért vállalt felelősségre tanítja ezáltal a gyerekeket.
Napi oktató nevelő munkáját is példaértékűen végzi, számos versenyeredménnyel büszkélkedhet, amelyet tanítványaival ért el.
A gyermekek fejlődéséért, neveléséért végzett elhivatott, több évtizeden keresztül végzett szakmai munkájánakelismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért díjatLászlóné Durecz Andreának adományozta.

Gyenes Józsefné, Éva a Dunaújvárosi Óvoda igazgatója, 35 éve az óvodás korú gyermekek vidám óvodai életéért dolgozik, tevékenykedik. Csoportban dolgozó óvodapedagógusként számára mindig a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése kapja a legnagyobb hangsúlyt. Személyiségéből adódóan vidámság, jókedv veszi körül. Fontos számára, hogy az óvodai csoportokban nyugalom, harmónia legyen, s ennek megvalósítására ösztönzi kollégáit és a vele dolgozó többi felnőttet is. Lelkiismeretességéért, kedvességéért, mindig mosolygós szemeiért nagyon kedvelik az óvodásai, munkatársai. Pedagógiai és vezetői munkájában olyan módszertani kultúrát képvisel, mely differenciáltan szolgálja mind a gyermekek fejlődését, mind a kollégák szakmai kiteljesedését.
Töretlen fejlődés jellemzi. Sokoldalú feladatvállalása, állandó önképzésre való igénye egész pedagógiai pályáját átszövi. Elkötelezettsége, vezetői eredményei az ifjúság-, a gyermekek, a pedagógus hivatás iránti alázatot mutatják. Személyisége meghatározó az intézmény működésében. Nem ismer lehetetlent, vallja – mindent meg lehet oldani. Munkájának köszönhetően még jobban megerősödött a Dunaújvárosi Óvoda szakmai színvonala, fejlődött az infrastruktúra, a tagóvodák közötti együttműködés. Vezetése alatt a Dunaújvárosi Óvoda az Oktatási Hivatal Bázisintézményévé lett, melyek kapcsán továbbképzéseknek adhat otthont. Nevéhez kötődik a „Csicsergő” kiadvány, mely élévente jelenik meg, érdekes szakmai cikkekkel, kollégák bemutatkozó soraival, a munkaközösségek munkájáról, a kollégákat, szülőket foglalkoztató éppen aktuális témákról. Vezetése alatt 7 tagóvoda kapott – a dunaújvárosi önkormányzat támogatásával, és az OVI - SPORT Közhasznú Alapítvány segítségével – műfüves, multifunkcionális focipályát. Sportszerető lokálpatriótákkal karöltve egy éve indították a városi Ovifoci Bajnokságot. Munkája elismeréseként az OVI - SPORT Közhasznú Alapítvány elnöke meghívta az országos elnökségbe.
Nagy kutyabarát, ennek köszönhetően hamarosan kutyaterápiás foglalkozások is indulnak az egyik tagóvodában. Ezzel a programmal lehetőséget biztosít a hátrányok leküzdésére, esélyt teremtve a fejlődésben akadályoztatott gyermekek sokoldalú fejlődéséhez. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának alelnökeként is fontos céljának és feladatának tekinti a dunaújvárosi gyermekek sportolásra való ösztönzését játékos formában, a tehetségek felismerését, majd fejlődésének segítését.
Őszinte hivatástudattal végzett több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Ifjúságáért díjat Gyenes Józsefnének adományozta.

Kritika ellenzéki nézőpontból

Az elmúlt két hónap áttekintését szolgáló napirendi pont első megszólalója
Szabó Zsolt volt. Egyik kérdése, hogy igaz-e a hír miszerint nyomozás indult a DVCSH Kft. egyes vezetői ellen? A másik észrevétele a technikumi Hóvirág presszó italmérése és emiatt az ott élő lakosság panasza. Barta Endre a Vasmű út felújítása kapcsán azt tolmácsolta, hogy az egyik árus pavilon tulajdonosa attól tart, hogy nem telepedhet majd vissza. Korrekt tájékoztatást kért. Iván László is megszólalt a Hóvirág presszó kapcsán. A lakók fele helyesli másik fele kifogásolja az ottani padok eltávolítását. A presszó kifogásolt ügyét rendezni szükséges. Szanó Zsolt első kérdésére írásban ígért választ a polgármester-

A Vasmű Klub legyen közösségi pont!

Cserna Gábor polgármester összefoglalta a legutóbbi két hónap fontos történéseit. Sajtótájékoztató keretében mutatta be a csónakház felújítását, szólt az északi városrész megindított csatornázásáról, új lengyel testvérvárosunk, Leszno küldöttségét, a mi egyetemünkön elindult a Paks 2 akadémia, Szent Korona Nap volt városunkban. Kezdeményezésére egy-egy középiskola a városháza elé szervezi a ballagását. Most a 4. alkalommal a Lorántffy középiskola végzősei éltek a lehetőséggel, bár az eső ünneprontó volt. Megemlítette az esedékes halfőző versenyt és azt, hogy vételi ajánlattal keresi meg az ISD Dunaferr vezetőit az egykori Vasmű Klub átvétele és hasznosítása érdekében, hogy azt használgassa a város közössége.

Új eljárás a köztemető üzemeltetésére

Módosította szociális rendelete egy pontját a közgyűlés. Az időskorúak támogatására az eddigi kettő helyett három alkalmat nevesít. Az új dátum az időskorúak világnapja, október 1. Egy további testületi szavazás az idei évre a most elfogadott időpontot határozta meg.
Módosult az idei költségvetési rendelet az eddig hozott döntések anyagi vonzatainak átvezetésével. Módosult továbbá a temetkezésekről szóló rendeletet is, de csak a kormányrendelet változásának megfelelően. Ide illeszkedik az az új (a rendeletmódosítástól független) körülmény, hogy a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. Kezdeményezte a a temető üzemeltetésére kötött szerződés megszüntetését közös megegyezéssel. Azzal fogadta el az indítványt a testület, hogy közbeszerzési eljárás keretében ki kell választani egy új üzemeltetőt, vele szerződést kell kötni és e dátumtól lesz elfogadható a Kegyelet bt., ha megfizeti a meghiúsulási kötbért is.
Az egyeztetési folyamatok lezárultak a kertes mezőgazdasági területekre vonatkozóan, az új előírásokat a közgyűlési szavazás a település-szerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat, mint rendelet részévé tette.

Út- és parkoló építések több helyen is

„Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére kért be ajánlatokat a Vasmű út 41. Irodaház Kft., mivel a 22.4.4 TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 és ugyanezen a számon, de -00002 végződéssel, mivel pályázatnyertes lett önkormányzatunk, A legjobb ajánlatot a Szabolcs Mérnökiroda Kft, adta. Így ők készíthetik el a Kandó Kálmán tér és a Budai Nagy Antal út felújításának engedélyes- és kiviteli terveit 14,9 + ÁFA összegért. Mivel a megítélt pénz még nem áll rendelkezésre, a közgyűlés megszavazta az előfinanszírozás lehetőségét.
Támogatást nyert a Magyar Közút Zrt. TOP-6.1.5.-16-DU1-2018-00002 jelű pályázaton városunk, amely idén június 7-től hatályos, A pályázat tárgya a 62819 számú Nagyvenyimre vezető út Dunaújvároshoz közeli szakaszának a felújítása. Mivel a Magyar Közút Zrt. kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárása az uniós egyeztetés miatt elhúzódhat, a közgyűlés a DVG Zrt.-re bízta a kivitelezést, hogy még az idén megtörténhessen a felújítás.
A Lajos Király körút 9 – 11 épületeknél szükségessé vált a parkoló bővítés, amelynek költsége mintegy bruttó 32 millió forint lenne. Most a közgyűlés a bővítés 1. ütemére 17 millió fotintot szavazott meg.
A Gábor Áron utcában az óvoda előtti járda áthelyezésével 22 merőéeges és 2 párhuzamos őj parkolóhely alakítható ki, amelyek kivitelezési költsége 37 millió forint a DVG Zrt. kivitelezésében. A közgyűlés megszavazta a jelzett összeg biztosítását.

A város fejlődését szolgáló további tételek

Tóth Kálmán képviselői indítványozta, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatot a DVD Zrt.-től a Baracsi út – Szent György u. Gőzmalom u. Szilágyi Erzsébet út által határolt terület útépítési egyesített tervének
elkészítésére, majd kivitelezésére. Az árajánlat ismeretében (akár több ütemre szakaszolva) megkezdődhez a ma még zárvány jellegű belső városterület felélesztése, virágzó, élettel megtelő negyeddé alakulása. A javaslatot megszavazta a közgyűlés.
Fokozatosan élettel teli városrésszé alakul a 6-os út és M6 autópálya közötti terület, amelynek a vasútállomáshoz legközelebbi részét már birtokba vette a kereskedelem. A gyepmesteri telep rendezését moat két újabb döntés követi. A telep 172 méter hosszú kerítésének megépítésére (a jelenlegi rossz állapotú és a vagyonvédelemnek sem felel meg) bruttó 7,7 millió forintot, megfelelő gépjármű beszerzéséhez pedig 4,5 millió forintot szavazott meg a közgyűlés.
A dunaújvárosi szennyvíztisztító mű kiszolgál városunkon kívüli nagy térséget is. Bővítése és felújítása nem volt halasztható. Az elvégzett és számítottat meghaladó pótmunkák kiegyenlítésére 33.6 millió forintot, a megtisztított szennyvíznek a Duna sodorvonalába való bevezetéséhez pedig (ami rekonstrukciós feladat) a közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattevő cégnek nettó 385 millió forintot kell majd biztosítani.
Döntött a közgyűlés a Bóbita tagóvoda és az Idősek Otthona Magyar úti épülete felújításáról, valamint a városháza „C” szárny tetőfelújításáról összesen bruttó 19,3 millió forint értékben. A munkálatokat a DVG Zrt. végzi majd.

További fontos döntések

Cserna Gábor bemutatta a közgyűlésnek dr. Surányi Hilda háziorvosnőt, aki jelentkezett a 8 számú háziorvosi körzet ellátására és aki lakhatási támogatást kért az önkormányzattól. A bemutatást azzal toldotta meg a polgármester, hogy a doktornő traumatológus is a háziorvosi szakvizsga mellett. A közgyűlés a jelentkezés elfogadásán túl lakhatási támogatást is megszavazott öt év időtartamra.

Pozitív képviselői megnyilatkozások kísérték a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 40 millió forintos tagi kölcsönkérelmét, noha korábban a közgyűlés elzárkózott a további támogatástól. A kérelem mellett most benyújtott, és a közgyűlés által szentesített javadalmazási szabályzat garancia az idén november 30.-ig kért kölcsön visszafizetésére. Szepesi Attila, Barta Endre. Tóth Kálmán egyaránt jó szívvel támogatták vélemény-nyilvánításukkal kiegészítve a kérelmet, hogy ne legyen akadálya a versenyeknek és az őszi TAO támogatásból rendezhető lesz a kölcsön.

Soron kívül döntött a közgyűlés városunk köztisztaságát javító gépek beszerzéséről. A kista: Tennant Green járdatakarító gép; Tecna Combi seprógép; Billy Goat lombszívó; Ribieri nyesedékzúzó; Antonio Carraro traktor és Ravenna pótkocsi, Mindezek együttes költsége bruttó 18,9 millió forint.

A Kormány kiemelt beruházások közé sorolta a dunaújvárosi „Fürdőpark kialakítása” projektet. Ezzel összefüggésben a szükséges közbeszerzési, projektmenedzseri és műszaki ellenőri feladatok lebonyolítója a BMSK Zrt, lesz. Ugyanezen feladatok korábbi megbízottjának (Vasmű u. 41 Irodaház Kft.) a feladatai e tárgykörben megszűntek.

Ezek érdekelhetnek még

2020. Május 16. 10:45, szombat | Helyi

Fejlesztés- 1,8 Mrd Ft-ot fordítottak a dunaújvárosi Interspar -ra

Spar Magyarország nem állt meg a fejlesztésekben

2020. Május 07. 07:30, csütörtök | Helyi

Dunaújváros mellett ruház be a török Yaris Kabin

A munkahelyeket teremtő új befektetéseknek köszönhetően Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

2020. Április 09. 09:29, csütörtök | Helyi

Egy napra önkéntesnek állt a polgármester és a képviselő

Első kézből szerzett tapasztalatokat Pintér Tamás a nyugdíjasok ellátásáról

2020. Március 26. 21:11, csütörtök | Helyi

Rendhagyó, rendkívüli közgyűlés 03-26.

Pintér Tamás polgármesterrel együtt a jegyző és a Rajta, Újváros képviselői valamint még néhányan a városháza nagy légterű rendezvénytermében tartottak közgyűlést.